Titratory i biurety cyfrowe, program TiCOM

TiCOM to program do komputera PC z systemem Windows do komunikacji z aparatami do miareczkowania TitroMatic i biuretami cyfrowych Burette. Logiczna, intuicyjna obsługa. Prezentacja krzywej miareczkowania w sposób ciągły on-line z równoległym wyświetlaniem pierwszej pochodnej. Możliwość podłączenia do 4 aparatów do miareczkowania. TiCOM v1.6 oparty o bazę danych, zgodny z GLP w systemach ISO.

Kategoria:

Opis

Oprogramowanie do komunikacji TitroMatic z komputerem PC. Pracuje w systemie WINDOWS. Logiczne oraz intuicyjne w użytkowaniu.

  • Jednoczesna kontrola jednego lub kilku titratorów z poziomu komputera PC. Kontrola w sposób ciągły “ON-LINE”.
  • Krzywa miareczkowania prezentowana w sposób ciągły “ON-LINE” podczas analizy. Możliwość obserwacji kilku krzywych miareczkowania dla większej ilości TitroMatic podłączonych do komputera PC.
  • Rejestracja danych. Komputer PC z TiCom rejestruje wszystkie dane, uzyskane podczas procesu miareczkowania, kalibracji oraz pomiarów na TitroMatic.
  • Raporty dla jednej lub kilku próbek jednocześnie, generowane bezpośrednio z poziomu oprogramowania TiCom. Raport ograniczony do wydruku wskazanej próbki lub kompletny, zawierający pełny wykaz analiz z punktami oraz krzywą miareczkowania.
  • Kopia zapasowa metod na komputerze PC.
  • Metody analizy zaprogramowane na poziomie TitroMatic można zapisać na dysku komputera PC. Zapisane metody można wymieniać pomiędzy jednostkami TitroMatic.
  • Udostępnianie wagi dla kilku titratorów serii TitroMatic.
  • Waga analityczna za pośrednictwem oprogramowania TiCom może przesyłać naważkę oddzielnie, dla każdego z przyłączonych urządzeń TitroMatic.
  • Oprogramowanie oraz instrukcja obsługi w języku polskim.

Informacje dodatkowe

Waga 0,00 kg