Titratory Karla Fischera Kulomat AquaMAX KF

Titratory Karla Fischera, AquaMAX KF. Miareczkowanie kulometryczne. Obsługa w języku polskim. Titrator KF to oznaczanie wody metodą Karla Fishera od 1ppm…100%. Miareczkowanie prądowe KF. Odczynniki Karla Fischera, zaprogramowane metody, IQ/OQ/PQ, HACCP, ISO.

Opis

Automatyczny titrator do oznaczania zawartości wody zgodnie z założeniami metody Karla-Fischera. Cou-Lo AquaMax KF wykorzystuje technikę kulometrycznego miareczkowania, zapewniającą powtarzalny i rzetelny pomiar zawartości wody od 1ppm wzwyż. Wykorzystuje technikę precyzyjnego generowania jodu do układu w wyniku elektrolizy, zachodzącej w bardzo szczelnym naczyniu pomiarowym o najniższym poziomie penetracji wilgoci z zewnątrz czyli tak zwanym “dryfcie”. Zasada “miareczkowania” jest prosta. Układ pomiarowy stanowi:

 1. Celka titracyjna – elektrolizer o podwójnym systemie uszczelniania: SZLIF + USZCZELKA POŚREDNICZĄCA – MAKSYMALNA SZCZELNOŚĆ I KONIEC PROBLEMÓW z “ZAPIEKANIEM SZLIFÓW” – SYSTEM UNIKALNY NA RYNKU
 2. Platynowa elektroda generująca ładunki, odpowiedzialna za wydzielanie stechiometrycznych ilości jodu do układu, (dwa rodzaje: Z CERAMICZNĄ DIAFRAGMĄ lub BEZ), precyzyjnie, optymalnie, według zależności: GENEROWANY DO UKŁADU ŁADUNEK 10.71 KULOMBÓW wydziela ILOŚĆ JODU która RÓWNOWAŻY ZAWARTOŚĆ 1mg H₂O.
 3. Podwójna, platynowa elektroda detekcyjna: PRECYZYJNIE OKREŚLA ILOŚĆ WYGENEROWANYCH ŁADUNKÓW.

Prezentowany Państwu układ zapewnia najbardziej rzetelne, dokładne, powtarzalne i szybkie analizy zawartości wody w badanych próbkach spośród dostępnych na rynku. 5 lat gwarancji, solidna, zwarta konstrukcja w optymalnych gabarytach oraz intuicyjna obsługa i programowanie w języku polskim to cechy które stanowią gwarancję dobrego wyboru. Polecamy.

Producent – drużyna G.R. Scientific to specjaliści w technologii kulometrycznego miareczkowania z wykorzystaniem metody Karla Fischera. Specjalizują się wyłącznie w technice kulometrycznego oznaczania wody we wszystkich, możliwych produktach. Opracowywane, wdrażane i coraz bardziej udoskonalane (aż do prezentowanej Państwu wersji kulometrycznego titratora AquaMAX KF) urządzenia produkują od początku 1980 roku. Prezentowany Państwu produkt cieszy się ogromnym szacunkiem i uznaniem na rynku. Jest najbardziej doskonałym i kompaktowym urządzeniem do wszechstronnego wykorzystania w zakresie określania zawartości wody techniką kulometrycznego miareczkowania.

Dostawa

Co-Lou AquaMax KF jest dostarczany jako komplet: urządzenie z wbudowaną drukarką raportu GLP, oprogramowaniem zewnętrznym na PC, unikalną na rynku, specjalistyczną celką titracyjną (elektrolizerem) o minimalnym “dryftcie”, platynową elektrodą generacyjną (z ceramiczną diafragmą lub bez – wskazanie przy zamówieniu) oraz platynową, podwójną elektrodą detekcyjną. W dostawie zawiera wszystkie akcesoria, komplet odczynników: ANOLIT i KATOLIT oraz WZORCE aby rozpocząć analizę po dostarczeniu do Laboratorium. Standardowo jest zasilany z sieci. W standardzie posiada wbudowaną baterię, ładowaną podczas pracy w Laboratorium. Z opcjonalną walizką ochronną sprawia, że oprócz pracy w pomieszczeniach, doskonale nadaje się do prac analitycznych w terenie.

Wszystkie, dostarczane produkty serii Cou-Lo posiadają podwójne zabezpieczenie elektryczne oraz odpowiednią izolację tak, że nie potrzebują uziemienia. Są szczelne, spełniają wymagania norm CSA(LR84459) i posiadają znak CE. Cou-Lo AquaMax KF wymaga niskiego napięcia zasilania 15V na wejściu do sterowania elektroniką podczas pracy.

Prezentowany, kulometryczny “titrator” AquaMAX KF znajduje zastosowanie w wiodących zakładach przetwórstwa ropy naftowej (petrochemia), przemyśle motoryzacyjnym, zakładach energetycznych (badanie olejów transformatorowych – analizy prewencyjne), gazownictwie, farmacji, biotechnologii oraz wszędzie tam, gdzie precyzyjne określenie zawartości wody stanowi o jakości produktu i świadczonych usługach.

Zasada pomiaru

Opracowana w 1935 przez Karla Fischera wolumetryczna metoda oznaczania zawartości wody w 1959 roku została zmodyfikowana przez Meyera i Boyd’a o technikę kulometrii. Nowoczesne urządzenia, takie jak AquaMAX KF, zaprojektowano do pracy zgodnie z zasadami kulometrii. Oznaczają zawartość wody w próbce metodą kulometrycznego “miareczkowania” do osiągnięcia zadanego punktu końcowego. Punkt końcowy oznacza, że w układzie pojawił się wolny jod. Stechiometrycznie: 1 mol wody(H₂O) reaguje z 1 molem jodu. To oznacza że 1 miligram wody (0.001g) jest równoważny 10,71 kulombów elektrycznych (1C=1A*1s). Kombinacja techniki kulometrycznej z “titratorem” Karla Fischera to AquaMAX KF. Urządzenie oznacza zawartość wody w badanej próbce mierząc łączną ilość ładunków wygenerowanych jako suma prądu elektrolizy, potrzebnego do wyprodukowania wymaganej ilości jodu w układzie do związania zawartej wody w badanym materiale. To technika bezwzględnego, szybkiego i dokładnego pomiaru. Nie wymaga kalibracji biurety oraz wyznaczania miana titranta jak to ma miejsce w przypadku techniki miareczkowania wolumetrycznego (objętościowego).

Używając technologię pulsacji prądu oraz opatentowany system kontroli “ACE” – Automatyczna Kompensacja Błędów (Patent nr GB2370641), AquaMAX KF automatycznie dobiera odpowiednią szybkość miareczkowania w zależności od ilości wody zawartej w analizowanej próbce. Prędkość miareczkowania jest redukowana, gdy układ zbliża się do osiągnięcia punktu końcowego. Gdy miareczkowanie zostaje zakończone, wynik jest podawany na wyświetlaczu oraz, w zależności od potrzeb automatycznie drukowany na wbudowanej drukarce raportu GLP.

Schemat typowego miareczkowania kulomertycznego

System A.C.E.

UNIKALNY SYSTEM “A.C.E” – AUTOMATYCZNA KOMPENSACJA BŁĘDÓW “A.C.E” to SERCE KULOMETRYCZNEGO “miareczkowania” z AquaMAX KF. OPRACOWANY i OPATENTOWANY (patent GB2370641) DLA PAŃSTWA.

JAK DZIAŁA?

 1. Powstawanie problemów podczas analizy zawartości wody techniką miareczkowania kulometrycznego (w szczególności analiza próbek petrochemicznych) to skutek wytrącania się substancji przeszkadzających (woski, parafiny, asfalty itp.) w roztworze reagenta anodowego (rozpuszczalnika). Jest to główna przyczyna techniki kulometrycznego oznaczania zawartości wody dla elektrody generującej stechiometryczny jod do układu. Problem powstaje głównie podczas analizy produktów petrochemicznych. Najnowsze dodatki (modyfikujące i poprawiające chemiczne własności produkowanych olejów) powodują ujemny wpływ na oporność i pojemność elektryczną w naczyniu – elektrolizerze podczas “kulometrycznego miareczkowania” tego typu próbek.
 2. Metoda “miareczkowania kulometrycznego” działa w oparciu o zależność: ŁADUNEK 10.71 KULOMBA RÓWNOWAŻY 1mg H₂O. Gdy OPORNOŚĆ W ELEKTROLIZERZE (naczyniu pomiarowym) WZRASTA, URZĄDZENIE przestaje pracować poprawnie i możliwe jest, że PODAJE NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI, ZAFAŁSZOWANE W GÓRĘ. Taka sytuacja może mieć miejsce w urządzeniach oferowanych na rynku!!!
 3. Przyczyny powstawania problemu? – Każde urządzenie do kulometrycznego miareczkowania cechuje MAKSYMALNY PRĄD “MIARECZKOWANIA” (generowania jodu do układu) oraz OPTYMALNA SZYBKOŚĆ ZLICZANIA GENEROWANYCH ŁADUNKÓW (podwójną, platynową elektrodą detekcyjną). ZACHWIANIE RÓWNOWAGI GENERACJA – DETEKCJA TO GŁÓWNA PRZYCZYNA powstawania BŁĘDÓW I NIEPOPRAWNYCH REZULTATÓW PROWADZONYCH ANALIZ.
 4. Co się stanie i jak działać jeżeli wystąpią powyższe objawy? Zaleca się okresową kontrolę poprawności analitycznej urządzenia( zwykle po 10 wykonanych analizach w ramach jednej porcji roztworu anodowego – ANOLITU) przy użyciu wzorca.
 5. Co robić jeżeli wynik sprawdzenia na wzorcu okaże się niepoprawny? Czy można założyć że wszystkie, poprzednie wyniki były prawidłowe? Czy można pozwolić na podobne przypuszczenia?
 6. Wszystkie powyższe problemy i dylematy analityczne rozwiązuje SYSTEM AUTOMATYCZNEJ KOMPENSACJI BŁĘDÓW “A.C.E” – STRAŻNIK POPRAWNOŚCI ANALITYCZNEJ w oferowanym aparacie do kulometrycznego “miareczkowania” AquaMAX KF.
SYSTEM “A.C.E” GWARANTUJE ŻE: Generowany prąd elektrolizy oraz szybkość zliczania generowanych ładunków są zawsze proporcjonalnie synchronizowane i analizowane w zależności od rzeczywistych zmian oporności w objętości celki podczas miareczkowania.
SYSTEM A.C.E TO GWARANCJA POPRAWNYCH WYNIKÓW.

Schemat celki titracyjnej

Obsługa wygodna jak nigdy

Ustaw naczynie titracyjne (szklaną komorę elektrolizera) na stoliku Aquamax KF.  
Połączenia nie wymagają teflonowego uszczelniania i smarów. Unikalny na rynku system uszczelniania zapewnia sprawny montaż i zabezpiecza optymalnie przed możliwością penetracji wilgoci z otoczenia do naczynia (minimalny dryft).
Zamocuj elektrody: generacyjną i detekcyjną w siedziskach naczynia titracyjnego.  
Podłącz przewody elektrody generacyjnej i detekcyjnej do odpowiednich wtyków z tyłu urządzenia: “GENERATOR” “DETEKTOR”.
Umieść dipol magnetyczny w naczyniu titracyjnym.
Umieść “septum” w plastikowej nakrętce i zamocuj w naczyniu titracyjnym. Napełnij tuby osuszające porcją sit molekularnych i umieść na górze elektrody generacyjnej.

Celka titracyjna jest gotowa do napełnienia reagentami. Każdorazowo, gdy celka jest poddawana demontażowi, czyszczeniu i montowana ponownie, montaż musi być przeprowadzany krok po kroku według powyższej procedury. Montaż odbywa się przy wyłączonym urządzeniu (zapobieganie przypadkowemu uszkodzeniu czy zniszczeniu elektrody generacyjnej przez uderzenie na sucho dipolem magnetycznym).

Reagenty

AquaMAX KF współpracuje ze wszystkimi reagentami Karla – Fischera, dostępnymi na rynku dla techniki kulometrycznego oznaczania zawartości wody. Jednk najbardziej optymalne osiągi urządzenia zostały sprawdzone i potwierdzone na specjalnie opracowanej formule reagentów Cou-Lo Max Formuła, dopracowanych i zmodyfikowanych chemicznie do użytkowania z oferowanym Państwu urządzeniem. Do większości rutynowych zastosowań zalecamy stosowanie reagenta Formuły “A” (reagent anodowy, w opakowaniach po 100ml) i reagenta Formuły “C” (reagent katodowy, w opakowaniach po 5ml). Gdy prowadzicie Państwo analizę zawartości wody w olejach transformatorowych, ropie naftowej i produktach pochodnych, Formuła “A” jest specjalnie dopasowanym reagentem, zawierającym odpowiednio skomponowane rozpuszczalniki, zapewniające odpowiednie mieszanie i rozpuszczalność próbki.

(Gdy analizowane są próbki ketonów, amin i innych związków, które mogą reagować z Formułą A zalecane jest stosowanie odpowiednich reagentów, które są produkowane przez wyspecjalizowanych dostawców).

Reagenty można podawać bezpośrednio do naczynia titracyjnego na stoliku aparatu. Rekomendujemy aby naczynie oraz elektrody podczas napełniania były zdemontowane a naczynie stało obok urządzenia. Taka procedura napełniania zapobiega przypadkowemu rozlaniu reagenta na obudowę urządzenia. (Każde zalanie obudowy należy natychmiast usuwać aby zapobiegać uszkodzeniom i przebarwieniom obudowy.)
Usuń tuby z osuszaczem oraz “septum”. Używając dostarczonego lejka, napełnij naczynie titracyjne do dolnej linii wskaźnikowej reagentem Formuły “A”. Reagent Formuła “A” jest dostarczany w butelce o zawartości równo 100ml, dlatego nie jest konieczne jego odmierzanie przed nalaniem – należy jedynie przelać zawartość do naczynia.
Używając lejka, napełnij komorę elektrody generacyjnej reagentem Formuły “C”. Reagent jest dostarczany w szklanych ampułkach po 5 ml. Przelej zawartość do komory. Nie jest wymagane czyszczenie lejka pomiędzy roztworami.
Zamocuj ponownie tubę z osuszaczem oraz “septum” oraz upewnij się, że naczynie jest szczelne i zabezpieczone przed możliwością penetracji wilgoci z otoczenia do jego wnętrza. Umieść kompletne naczynie titracyjne na stoliku i podłącz wtyczki elektrod do odpowiednich gniazd na tylnym panelu urządzenia.
Kolory reagentów: katodowego i anodowego są przedstawione na rysunku w odmiennych barwach w celu ich zróżnicowania. Titrator Aquamax KF jest teraz gotowy do włączenia i rozpoczęcia pracy.

Zastosowanie

Oleje turbinowe i smary

Dla większości olejów i smarów jest wystarczające podanie 1 ml próbki do analizy. Jednakże, jeżeli istnieje podejrzenie, że zawartość wody jest większa i wynosi powyżej 1%, w takich przypadkach ilość próbki powinna zawierać się w zakresie od 0.2 do 0.5 ml. Niektóre rodzaje olejów i smarów zawierają dodatki które mogą pokrywać elektrodę detekcyjną lub blokować szklany spiek elektrody generacyjnej. Te problemy można redukować przez modyfikację reagenta anodowego dodając 20-40 % objętości chloroformu.

Ketony i aminy

Te grupy związków mogą reagować z metanolem oraz większością reagentów stosowanych w kulometrii, powodując niedokładne wyniki oznaczeń a w ekstremalnych przypadkach brak możliwości przeprowadzenia analizy. Dla próbek zawierających ketony, aminy lub aldehydy należy używać specjalnie przygotowanych reagentów do kulometrii.

Próbki stałe, proszki

Jedną z głównych zalet techniki kulometrycznej jest to, iż reagent anodowy nie podlega wymianie każdorazowo po przeprowadzonej analizie. Z tego powodu nie zaleca się wprowadzania próbek stałych bezpośrednio do naczynia, a w szczególności tych, które nie rozpuszczają się w anolicie. W takich przypadkach są możliwe trzy opcje:

 • Próbki proszków które rozpuszczają się całkowicie w roztworze anodowym (anolicie) można wprowadzać bezpośrednio, przy użyciu odpowiedniego narzędzia do próbkowania, dostępnego jako opcja, nr kat. 2000-9511. Praca w trybie kalkulacyjnym W/w.
 • Próbki proszków które nie rozpuszczają cię w reagencie anodowym (anolicie) należy poddawać zewnętrznej ekstrakcji w odpowiednim rozpuszczalniku a następnie wprowadzać w formie rozpuszczonej do naczynia. Praca w trybie kalkulacyjnym W/K.
 • W pozostałych, innych niż powyższe przypadkach należy skorzystać z piecyka ADP511 w połączeniu z urządzeniem AquaMAX KF.
Podajnik do proszków ADP 511 piecyk z akcesoriami

Próbki gazowe

Próbki gazowe są wprowadzane przez zamocowanie igły w uchwycie komory do próbkowania gazu i analizowane w ramach trybu obliczeniowego W/w. Alternatywnie, próbki gazowe mogą być wprowadzane w postaci układu bełkotki poprzez naczynie do miareczkowania i pomiaru opuszczanej naczynie objętości. Do tej metody sugerujemy użycie opcjonalnej celki z do niskich wartości dryftu Low Drift Cell (LDC-0101) w komplecie z zestawem do analizy próbek gazowych (LDC-0121).

Procedura:

 1. Zamocuj adapter z króćcami wejścia/wyjścia dla próbek gazowych w miejsce “septum”.
 2. Wyjmij tubę osuszacza i zamknij szczelnie szczyt elektrody używając odpowiedniej nakrętki.
 3. Podłącz króciec wyjściowy gazu do przepływomierza.
 4. Przepłucz linię wprowadzania próbki i doprowadź urządzenie do stabilizacji.
 5. Naciśnij START i rozpocznij podawanie próbki gazowej w sposób przepływowy poprzez celkę titracyjną przy jednoczesnym ustaleniu prędkości przepływu równej 0.5 litra/minutę.
 6. Zatrzymaj przepływ gazu i pozwól, aby urządzenie przeprowadziło miareczkowanie do punktu końcowego.
Adapter do próbek gazowych Zamocowany do naczynia

Panel tylny

PORT USB-A – Do eksportowania danych pomiarowych bezpośrednio na podłączoną pamięć przenośną USB typu PENDRIVE. Eksport następuje automatycznie podczas pracy i wykonywania pomiarów przez urządzenie. Zapisane na pamięci przenośnej wyniki można bezpośrednio przenosić do komputera i odczytywać za pośrednictwem programu Menadżer Wyników.

PORT USB-B – Do bezpośredniego podłączenia do komputera PC aby móc eksportować dane pomiarowe do Menadżera Wyników (program zawarty w dostawie) i zapisywania ich w plikach na dysku komputera z możliwością późniejszego wczytywania z archiwum.

PORT RS232 – Serwisowy port do wgrywania i uaktualniania najnowszych wersji wewnętrznego oprogramowania sterującego pracą titratora AquaMAX KF. Możliwość zdalnego sterowania urządzenia za pomocą tego portu z odpowiednim, zewnętrznym oprogramowaniem (opcja).

Wbudowane gniazdo na Pendrive umożliwia wygodne i szybkie zbieranie danych w postaci elektronicznej, bez konieczności podłączania komputera. Rozwiązanie szczególnie przydatne przy pracy w terenie.

Na tylnim panelu AquaMAX KF posiada gniazdo dla głównego przewodu zasilania oraz niezależny włącznik ON/OFF. Od momentu gdy główny kabel zasilający jest podłączony do sieci, napięcie dociera również do przedziału zasilania bateryjnego. Dlatego, gdy urządzenie jest zasilane, równolegle następuje ładowanie baterii – akumulatorów energii w przypadku przerwy w dopływie prądu. Maksymalny czas pracy na akumulatorach wynosi do 8 godzin pracy ciągłej. Może być krótszy gdy oznaczane są próbki o dużej zawartości wody oraz gdy drukarka jest używana każdorazowo po zakończeniu analizy.

Parametry

Metoda miareczkowania Kulometryczne miareczkowanie Karla Fischera
Kontrola elektrolizy Opatentowany “ACE” system kontroli (GB2370641)
Detekcja punktu końcowego AC polaryzacja
Wskazanie punktu końcowego miareczkowania Na wyświetlaczu / automatyczny wydruk / sygnał akustyczny
Wyświetlacz 40 znaków, alfanumeryczny, podświetlany typu LCD
Zakres pomiarowy 1µg – 10 mg wody, max 200 mg wody
Zakres wilgoci 1 ppm – 100 % wody
Maksymalna czułość 0 • 1µg
Maksymalna szybkość miareczkowania 2.24 mg na minutę
Maksymalny prąd elektrolizy 400 ma
Kompensacja dryftu Kontrolowana automatycznie
Czas opóźnienia przed rozpoczęciem analizy 0 – 30 minut, programowany przez użytkownika
Minimalny czas miareczkowania. 0 – 30 minut, programowany przez użytkownika
Zasilanie 90-264 VAC, 47-63 Hz, 12V DC adapter/baterie wewnętrzne
Precyzja 10 – 100µg ± 3µg, 100µg – 1 mg ± 3 µg (ppm), powyżej 1 mg ± 0,3%
Tryby obliczeniowe Programowane przez użytkownika:- Masa/masa, Objętość/gęstość, Objętość/objętość, Masa/rozcieńczenie.
Format wyświetlacza µg, mg/kg, ppm, %
Format wydruku Zliczanie µg plus przeliczanie na mg/kg, ppm, % wody
Statystyka Możliwa dla 99 kolejnych pomiarów, programowana przez użytkownika.
Pamięć metod 10 zaprogramowanych metod
Numer identyfikacji ID próbki Wprowadzany / programowany przez użytkownika.
Drukarka Termiczna, 42 znaki, szybkie przesuwanie papieru, wbudowana w urządzenie.
Szybkość mieszania Kontrolowana mikroprocesorowo
Żywotność akumulatorów 8 godzin ciągłej pracy do pełnego wyczerpania
Czas ładowania 14 godzin
Wskaźnik stanu baterii Na wyświetlaczu oraz na wydruku
Wymiary zewnętrzne 250 x 245 x 120 mm
Masa 3 kg
Walizka ochronna Opcjonalnie
Kalendarz / zegar Czas oraz data analizy na wydruku

Informacje dodatkowe

Waga 0,00 kg