Titratory Karla Fischera TitroMatic KF

Titratory Karla Fischera, TitroMatic KF. Miareczkowanie wolumetryczne. Obsługa w języku polskim. Titrator KF to oznaczanie wody metodą Karla Fishera od 1ppm…100%. Miareczkowanie prądowe KF. Odczynniki Karla Fischera, zaprogramowane metody, IQ/OQ/PQ, HACCP, ISO.

Opis

Titratory Karl Fisher do oznaczania wody. Titrator usuwa pęcherzyki powietrza, tworzące się w przewodach oraz biurecie. Zapewnia automatyczną kontrolę i wyznaczanie szybkości dryftu, powstającego w wyniku penetracji wilgoci z otoczenia do naczynia pomiarowego, zapewniając stabilność układu przed wprowadzeniem próbki. TitroMatic KF jest przygotowany na miareczkowanie z wykorzystaniem wszystkich odczynników Karla Fischera dostępnych na rynku. Urządzenie niezawodne. Niska cena w stosunku do rozwiązań konkurencyjnych.

 • Miareczkowanie z wykorzystaniem jedno lub dwu składnikowych odczynników Karla Fischera.
 • Specjalne miareczkowanie dla oznaczania wody w ketonach i aldehydach.
 • Automatyczne oznaczanie miana odczynnika Karla Fischera.
 • Automatyczna funkcja do okresowej kalibracji biurety.

Metoda Karla Fischera

 1. Wprowadzenie rozpuszczalnika do naczynia Karla Fischera.
 2. Kondycjonowanie naczynia KF – miareczkowanie wstępne – usuwanie wody z rozpuszczalnika.
 3. Inteligentna kontrola dryftu. Określenie ilości oraz prędkości penetracji wilgoci z otoczenia do naczynia KF. Podczas kolejnych miareczkowań urządzenie automatycznie uwzględnia wyznaczoną wartość dryftu przed podaniem końcowego wyniku miareczkowania. Jeżeli rzeczywista wartość dryftu jest większa od wyznaczonej, urządzenie informuje obsługującego i sugeruje powtórzenie miareczkowania.
 4. Oznaczanie miana titranta – procedura standaryzacji. TitroMatic KF automatycznie wyznacza miano stosowanego odczynnika Karla Fischera. Zapamiętana wartość jest dostępna dla wszystkich metod analizy. W razie potrzeby, urządzenie wyznacza miano z dwóch lub większej ilości pomiarów, wyniki przelicza statystycznie a wartość średnią zapamiętuje.
 5. Wprowadzanie próbki. Urządzenie informuje kiedy należy wprowadzić próbkę do naczynia KF. Po wprowadzeniu rozpoczyna miareczkowanie bezpośrednio lub po określonym czasie, jeżeli podawana próbka wymaga rozpuszczenia i ekstrakcji wody do układu. Naważkę można wprowadzać ręcznie lub automatycznie, bezpośrednio z wagi analitycznej. W razie potrzeby, urządzenie wyznacza wartość średnią z dwóch lub większej ilości pomiarów oraz podaje odchylenie standardowe dla wykonanej serii analiz.

Dodatkowe funkcje

 • TitroMatic KF pozwala analizować kilka próbek z wykorzystaniem jednej porcji rozpuszczalnika. Zazwyczaj wymiana rozpuszczalnika na świeży następuje co dwie lub trzy analizy. Rozpuszczalnik wymienia się ręcznie lub pompą perystaltyczną.
 • Kolejną próbkę można analizować bezpośrednio po zakończeniu ostatniej. Po 10 minutach od zakończenia analizy system automatycznie przechodzi w stan oczekiwania “STAND BY”.
 • Jeżeli instrument nie jest używany przez dłuższy okres czasu, przechodzi automatycznie w tryb zatrzymania cyklu analizy “STAND CYCLE”. W momencie ponownego rozpoczęcia pracy naczynie Karla Fischera zostaje automatycznie przygotowane do przeprowadzania analiz.

Charakterystyka

 • Automatyczne odpowietrzanie – eliminacja pęcherzyków. W pomysłowy sposób, poprzez ruch biurety TitroMatic KF eliminuje problem pęcherzyków, powstających w trakcie przepływu odczynnika w przewodach.
 • Różne programy miareczkowania i wyznaczania miana. Program auto-kalibracji biurety. Wyniki miareczkowania możliwe do wyrażenia w [ppm], [mg/l], [%] lub innych jednostkach w zależności od potrzeb.
 • Przechowywanie do 50 wyników analiz z funkcją wyświetlania na ekranie, możliwość wydruku lub przesłania danych na komputer PC.
 • Graficzny wyświetlacz LCD z podświetleniem.
 • Wielofunkcyjna, odporna chemicznie klawiatura.
 • Zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem.
 • Urządzenia peryferyjne:
  • Podwójna elektroda Pt.
  • Mieszadło magnetyczne.
  • Standardowa, zewnętrzna klawiatura PC do wygodnego wprowadzania nazwy i numeru próbki, nagłówka raportu, nazwy użytkownika itp.
  •  Mini drukarka: termiczna lub igłowa. Bezpośrednia dokumentacja wyników oraz metod pomiarowych zgodnie z wymogami GLP.
  • Oprogramowanie TiCom pod Windows (RS 232C) do podłączenia i sterowania urządzeniem z poziomu komputera PC. Wygodne przenoszenie, archiwizacja i obróbka danych.
  • Współpraca z wagą analityczną.
  • Czytnik kodów kreskowych.

Wyświetlacz


Miareczkowanie wstępne – kondycjonowanie naczynia KF.

Wyznaczanie miana titranta.

Czas przestoju.

Raport z wynikami.
Oprogramowanie
Ekran oprogramowania TiCom®.
Zbieranie danych na komputerze PC pod Windows®.
wydruk
Raport na drukarce typ 82.

Certyfikaty

Urządzenie jest dostarczane wraz deklaracją zgodności CE z dyrektywą europejską EMC 89/336/EC, certyfikatem sprawdzenia i specyfikacją dostawy.

UWAGA !!!

Oferujemy kwalifikacje IQ/OQ/PQ oraz okresowe kalibracje przyrządu w oparciu o certyfikowane roztwory wzorców.

Aby zapewnić najbardziej optymalne warunki pracy w Państwa Laboratorium, w zależności od potrzeb dobieramy odpowiedni model oraz akcesoria.

DOBÓR, DORADZTWO ORAZ MONTAŻ. DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI PRZEDKŁADAMY NASZE DOŚWIADCZENIE.

Zestawy

Nr kat. Urządzenie Biurety Pompy Elektroda
86 70 TitroMatic KF 1S 1 52 64
86 71 TitroMatic KF 1S-2B 1 2 52 64
86 72 TitroMatic KF 2S-2B 2 2 52 64

Każdy titrator jest dostarczany z zasilaczem 220-230V. Wszystkie “TitroMatic KF” są dostarczane z mieszadłem, statywem z uchwytem na elektrodę oraz przewodami, podwójną elektrodą platynową 52 64, kablem do elektrody 90 55 oraz specjalnym naczyniem do metody Karla Fischera. Opcjonalne akcesoria dostępne w zależności od potrzeb.

Parametry

Pamięć urządzenia: 5 programów miareczkowania (TitroMatic KF 1S).
10 programów miareczkowania (TitroMatic KF 2S).
Program auto kalibracji biurety. Zegar / kalendarz.
Tekst nagłówka: 2 linie x 40 znaków.
50 wyników miareczkowań przechowywanych w pamięci.
Wyświetlacz: Graficzny LCD z podświetleniem, 128 x 64 punkty.
Klawiatura: Membranowa, odporna chemicznie, 7 klawiszowa, zabezpieczona PET. Gwarancja do 6 milionów naciśnięć.
Zakresy pomiarowe: Od 0.1mg do 100% wody.
Objętości biuret: Standardowa 5ml.
Rozdzielczość dozowania: 1/40 000 dla stosowanej objętości biurety.
Dokładność dozowania: (jako błąd względny), ≤0.2% dla objętości większych niż 10% objętości stosowanej biurety.
Materiał będący w kontakcie z titrantem: Biureta: szkło borokrzemianowe i PTFE.
Elektrozawór: PTFE oraz KEL-F.
Przewody PTFE.
Porty wejść / wyjść: Elektroda Pt, polaryzowana, wtyk BNC.
Klawiatura zewnętrzna, wtyk miniDIN.
RS 232 C dwukierunkowy do komputera PC lub drukarki.
RS 232 C do podłączenia wagi.
Kontrola mieszadła: włącz/wyłącz oraz prędkości mieszania, wtyk RCA.
Zasilanie: 24VAC, 1.25A, 30 VA, zewnętrzny zasilacz sieciowy.
Warunki otoczenia pracy: Temperatura pracy 10…40°C.
Temperatura przechowywania i transportu: -10…50°C.
Wilgotność ≤80% względna.
Obudowa: Tworzywo ABS, stal emaliowana.
Wymiary, masa: 130x160x300 mm, ok. 4 kg.

Informacje dodatkowe

Waga 0,00 kg