Titratory Salt-Matic 23 do przetworów pomidorowych

Aparaty do miareczkowania Salt-Matic 23: pH, kwasowość; pomidory i przetwory. Zaprogramowany titrator do rutynowych analiz: automatyczne miareczkowanie, oznaczanie chlorków Cl (NaCl). Potencjometryczne miareczkowanie do punktu równoważnikowego. Metoda MOHR’a. Aparat do miareczkowania Salt-Matic to szybkość, precyzja oraz rzetelność. Intuicyjna obsługa po polsku.

Kategoria:

Opis

ATRAKCYJNY. Z wielu przyczyn, specjalnie dzięki szybkości, dokładności i rzetelności pomiarowej. Powtarzalność lepsza niż ± 0.02% NaCl. Możliwa wydajność w granicach 100-120 analizowanych próbek / godzinę.

OPTYMALNA CENA. Korzystna zarówno dla małych przetwórni jak i dużych zakładów przetwórstwa owocowo – warzywnego. Zakup to przestawienie metody “ręcznej” na automatyczne analizy.

INTUICYJNA OBSŁUGA. Nie trzeba być specjalistą aby wykonać analizę zawartości soli NaCl. Urządzenie jest zawsze gotowe do pomiarów i analiz. Nie wymaga kalibracji przed rozpoczęciem pracy.

UNIWERSALNOŚĆ. SALT-Matic 23 analizuje zawartość soli NaCl w przetworach pomidorowych i zalewach. Posiada opcję przesyłania danych na drukarkę lub komputert PC.

Do bezpośredniego oznaczania zawartości soli NaCl w przetworach pomidorowych z użyciem AgNO3 0.1 M, zgodnie z metodą Mohr’a. Próbka przed miareczkowaniem musi zostać rozpuszczona w wodzie i lekko zakwaszona. Z SALT-Matic 23, użytkownik musi jedynie umieścić 1 gram próbki w naczyniu a analizer wykona całą rzesztę… Doda odpowiednią ilość wody i kwasu, rozpuści próbkę aby następnie przeprowadzić końcową analizę. Wynik jest automatycznie wyrażany w % zawartości NaCl.

Intuicyjna obsługa

Parametry

Metoda

 • Naważka próbki: ok. 1 grama
 • Roztwór titranta: AgNO3 0.1 M (standard na rynku)
 • Odczynnik pomocniczy: kwas azotowy HNO3 1 M

Pokrywa zakres analizy soli od 0.2-0.5% NaCl w produktach niepasteryzowanych do 5% NaCl w pozostałych.

Wydajność

2 analizowane próbki / minutę.

Zalety

 • Koniec ze skomplikowaną, wizualną detekcją punktu końcowego miareczkowania przy użyciu dwuchromianu jako barwnego wskaźnika.
 • Bezpośrednia instalacja.
 • Maksymalnie intuicyjna obsługa.
 • Wyniki analiz w rekordowo krótkim czasie.
 • Wszystkie reagenty podawane automatycznie.
 • Objętość próbki zredukowana do 1 grama.
 • Ogromna oszczędność odczynników.
 • Pełna powtarzalność bez konieczności kalibracji.
 • Bardzo niskie koszty utrzymania i konserwacji.
 • Wyjście RS 232 C na drukarkę lub komputer PC.
 • Rejestrator danych. Automatyczny zapis 55 rezultatów.
 • Programowanie i obsługa w języku polskim.

Analizator SALT-Matic 23, nr kat. 23 05 zawiera

 • 1 x 10 ml polipropylenowa biureta
 • 1 pompa do podawania 0.1M roztworu HNO3
 • Mieszadło magnetyczne ze statywem i uchwytem na elektrodę oraz końcówki przewodów dozujących reagenty
 • Metalowa elektroda chlorosrebrowa Ag 5276
 • Komplet reagentów do rozpoczęcia pracy
 • Naczynka na próbkę i mieszadełka (10 + 10 sztuk)

Akcesoria opcjonalne

 • Drukarka – termiczna lub igłowa.
 • Oprogramowanie do komunikacji z PC – 2 wersje.

Informacje dodatkowe

Waga 0.00 kg