Titrator TitraLab AT1000 2 BIURETY

Nowoczesny, automatyczny, 2 biuretowy titrator do precyzyjnego miareczkowania potencjometrycznego, pH-metrycznego, argentometrycznego, redoks red-ox.  Do punktu końcowego miareczkowania PK ( EP ) oraz punktu równoważnikowego miareczkowania PR ( EQ ).  Titrator w wersji z jedną biuretą. Intuicyjna obsługa i użytkowanie titratora. Titratory posiadają pakiet gotowych aplikacji analitycznych do bezpośredniego wdrożenia i rozpoczęcia pracy. Titrator do automatycznego miareczkowania do typowych aplikacji: oznaczanie zawartości chloru / jonów chlorkowych / soli NaCl w wodach, paliwach alternatywnych, domieszkach do betonu, zaprawy i zaczynu, mleku i przetworach, żywności, majonezach i sosach, wolnego i całkowitego SO₂ w winie, FOS /TAC, liczby kwasowej w olejach (TAN) , liczby zasadowej w olejach (TBN), zawartości witaminy C, azotu Kjeldahla, alkaliczności w sokach cukrowniczych i wiele innych…

Opis

Specyfikacja titratora:

 • ​Dostępne biurety wymienne: 2.5 / 5 / 10 / 25 ml
 • Rozdzielczość dozowania: 20000 kroków z elektroniczną µ-krokową technologią (128 µ-krok/krok)
 • Export danych: do pamięci przenośnej typu PENDRIVE USB, w pliku CSV, zgodnym z Excel
 • Ochrona hasłem w celu ochrony parametrów zdefiniowanych przez administratora titratora
 • Mierzone parametry: mV / pH, przewodnictwo, temperatura
 • mV / pH: ± 0,1 mV / ± 0,001 pH
 • Statyw i uchwyt na naczynie z próbką: zintegrowane, mieszanie magnetycznie w standardzie
 • Ekran: 5,7-calowy z wyświetlaczem kolorowym; VGA
 • Masa titratora: 4 kg
 • Wyjście: kanały pomiarowe elektrod (x2), port USB (x2), port szeregowy (x1), Ethernet (x1)
 • Wymiary: (wysokość x szerokość x głębokość): 220 mm x 400 mm x 360 mm
 • Wyświetlanie krzywej miareczkowania, 1 pochodnej na krzywej miareczkowania, krzywej kalibracyjnej elektrody pH

Przykładowe aplikacje miareczkowania potencjometrycznego / pH-metrycznego / redoks red-ox:

  • pH / zasadowość w wodach
  • pH / zasadowość / przewodność / przewodnictwo w wodach
  • Twardość wapniowo magnezowa Ca & Mg (ISE) w wodach
  • Twardość całkowita w wodach (kolorymetrycznie)
  • FOS / TAC (BIOGAS) w biogaz jako parametr charakteryzujący stan równowagi pomiędzy lotnymi kwasami organicznymi (FOS) a substancjami o charakterze buforującym (TAC)
  • Wolne i całkowite chlor Cl2, chlorki , siarczki
  • pH, kwasowość całkowita w żywności i napojach
  • Zawartość chloru / chlorków w wodach
  • Zawartość chlorków / soli NaCl w produktach żywnościowych
  • Zawartość chlorków / soli NaCl w majonez, musztarda, ketchup, sosy, dipy
  • pH, kwasowość oraz zawartość chlorków / soli NaCl w żywności i napojach
  • Zawartość wolnego i całkowitego dwutlenku siarki SO2 w winie
  • pH, kwasowość całkowita w winie
  • Całkowita liczba kwasowa TAN Total Acid Number w olejach i innych produktach petrochemicznych
  • Całkowita liczba zasadowa TBN Total Base Number w olejach i innych produktach petrochemicznych
  • R-SH (oznaczanie tioli, merkaptanów) w produktach petrochemicznych
  • Oznaczanie zawartości cukrów redukujących
  • Br2/I2 indeks w produktach petrochemicznych
  • Miareczkowania w układach redo-ox
  • Cukry redukujące w moszcze owocowe, soki owocowe i zagęszczone soki owocowe
  • Oznaczanie zawartości kwasu askorbinowego. Metoda miareczkowania wg PN-A-04019:1998 oznaczania witaminy C
  • Liczba kwasowa w olejach TAN ASTM D664
  • Liczba zasadowa w olejach TBN D2896-11
  • Liczba epoksydowa
  • Liczba nadtlenkowa oleje margaryny masła tłuszcze woski
  • Liczba zmydlania zmydlenia oleje margaryny masła tłuszcze woski
  • Liczba hydroksylowa poliuretany polimery estry rozpuszczalniki alkohole
  • Liczba acetylowa
  • Liczba wodorotlenowa
  • Zawartość grup hydroksylowych
  • Liczba jodowa w tłuszczach
  • Grupy izocyjanianowe NCO

Zalety

 • Aparaty do miareczkowania, automatyczne titratory serii TitraLAB posiadają unikalną funkcję przepłukiwania biurety. System przepłukiwania odbywa się automatycznie i maksymalnie oszczędnie ze 100% skutecznością efektu w przypadku przechodzenia z jednego titranta na drugi. Sprytny, oszczędny, skuteczny i sprawdzony sposób zapewnia komfort i zaufanie bez demontażu biurety podczas zamiany titranta, szczególnie tam, gdzie są stosowanie zasadowe roztwory. System wymiany titranta z jednego na drugi zapewnia komfort ze 100% poprawnością wymiany bez konieczności mechanicznej ingerencji związanej z wymianą biurety oraz związanym z tym, długotrwałym procesem ustawiania systemu na nowo. Dodatkowo wydłuża żywotność i precyzję dozowania układu: szklana biureta borokrzemowa plus tłok zakończony PTFE w systemie automatycznego, wymiennego modułu biurety tłokowej.
 • Aplikacje dostarczone na przenośnej pamięci USB (możliwość wygodnego modyfikowania metod do własnych potrzeb)
 • Podgląd krzywej miareczkowania online
 • Dwie biurety zamontowane równolegle dla dwóch aplikacji miareczkowania
 • Podgląd krzywej miareczkowania w trybie ciągłym online podczas miareczkowania
 • Możliwość podłączenia i współpracy titratora z wagą analityczną
 • Możliwość podłączenia do komputera PC za pośrednictwem dedykowanego oprogramowania
 • Export danych: do pamięci przenośnej USB, pliki typu CSV, zgodne z Excel
 • 5,7-calowy wyświetlacz kolorowy, VGA
 • Możliwość współpracy z podajnikiem próbek

Uruchomienie, programowanie i serwis titratorów:

DOSTARCZAMY AUTOMATYCZNE TITRATORY ORAZ ODCZYNNIKI DO MIARECZKOWANIA.
PROGRAMUJEMY METODY AUTOMATYCZNEGO MIARECZKOWANIA POD KLUCZ.
DOSTARCZAMY TITRATORY PLUS ODCZYNNIKI PLUS DOŚWIADCZENIE = ROZWIĄZANIE !!!

Nasz dział serwisowy jest do Państwa dyspozycji.

 • Kwalifikacje IQ / OQ / PQ zgodnie z wymogami audytów PCA oraz FARMACOPEIA.
 • Uruchomienie i szkolenie w zakresie pełnej obsługi i eksploatacji zgodnie z procedurami IQ / OQ.
 • Programowanie i walidacja wskazanych przez Państwa odpowiednich metod analitycznych miareczkowania.
 • Firma LABINDEX gwarantuje i zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Zapraszamy do współpracy !!!

MARCIN STANISŁAW GRZELKA 
Titratory automatyczne i miareczkowanie. Titratory potencjometryczne. Titratory pH-metryczne. Titratory KF wg Karla Fischera, wolumetryczne oraz kulometryczne oznaczanie zawartości wody.

tel. +48 517 151 788

e-mail: marcin.grzelka@labindex.pl

Informacje dodatkowe

Waga 0,00 kg