Titratory TitroMatic S

Titratory IV generacji TitroMatic. Obsługa w języku polskim. Aparaty do automatycznego miareczkowania. Oznaczanie azotu Kjeldahla, chlorków, kwasowości, nadtlenków, zasadowości. Miareczkowanie pH-metryczne, potencjometryczne, kolorymetryczne, prądowe. Titratory z programowaniem metod, IQ/OQ/PQ, HACCP, ISO.

Opis

Aparaty do miareczkowania, automatyczne titratory IV generacji TitroMatic Universal. Zestawy do typowych zastosowań oraz dobierane indywidualnie dla wskazanych przez Państwa aplikacji. Szybka dostawa i uruchomienie z programowaniem i walidacją wskazanych metod analitycznych zgodnie z IQ/OQ. Aparaty do miareczkowania, titratory TitroMatic to gwarancja dobrego wyboru. Polecamy.

Aparaty do miareczkowania, titratory TitroMatic Universal posiadają 1 lub 2 biurety wymienne w standardzie (wybór przy zamówieniu: opcja 1S lub 2S). Dodatkowo titratory serii TitroMatic można wzbogacić o pompy perystaltyczne: do automatycznego dozowania reagentów, pośredniczących w procesie analizy oraz automatycznego ustalania objętości próbek przed miareczkowaniem (aparaty do miareczkowania, titratory z opcją 2B – 2 pompy lub maksymalnie 4B – 4pompy). Wszystkie aparaty do miareczkowania, titratory firmy Crison współpracują z autopodajnikiem próbek, wagą analityczną oraz komputerem PC za pośrednictwem oprogramowanie TiCOM. Automatyczne aparaty do miareczkowania, titratory mogą pracować samodzielnie lub w sieci – systemie titratorów i biuret cyfrowych, połączonych dla wzajemnej współpracy. Automatyczne aparaty do miareczkowania, titratory serii TitroMatic pracują zgodnie z GLP / GMP w systemach ISO.

Ruch tłoka szklanej biurety cyfrowej (tłokowej) zapewnia precyzyjny silnik krokowy o rozdzielczości 1/40000 kroków. To dla przykładu dla biurety 10ml daje maksymalną rozdzielczość dozowania równą 0.00025ml (porównywalną z dokładnością wagi analitycznej) i zapewnia rzeczywistą, minimalną precyzję / dokładność dozowania równą 1µl (0.001ml). Precyzję dozowania wszystkich aparatów do miareczkowania, titratorów oraz automatycznych biuret cyfrowych CRISON można porównać z dokładnością wagi analitycznej.

Aparat do automatycznego miareczkowania – titrator TitroMatic 2S posiada dwie biurety wymienne w standardzie. Obie, automatyczne, tłokowe biurety cyfrowe mogą pracować niezależnie (każda biureta cyfrowa dozuje własny titrant – 2 aplikacje – konieczność wymiany kolejnej biurety dopiero dla trzeciej aplikacji – 3 rodzaju titranta) lub wspólnie (1 lub 2 różne rodzaje titranta w ramach jednej metody analitycznej). Naprzemienna praca 2 biuret cyfrowych eliminuje przestoje związane z napełnianiem. Jedna biureta cyfrowa kończy, druga biureta cyfrowa zaczyna i tak na przemian, aż aparat do miareczkowania, titrator zakończy proces miareczkowania. Żaden inny aparat do miareczkowania, titrator nie zapewni Państwu takiej możliwości w ramach jednego urządzenia. Polecamy.

Aparaty do miareczkowania, titratory TitroMatic Universal posiadają unikalną funkcję zawracania titranta do butli na koniec pracy. System zawracania titranta chroni szklaną biuretę tłokową przed chemicznym trawieniem, szczególnie tam, gdzie są stosowanie zasadowe roztwory titranta. Zawracanie titranta wydłuża żywotność i precyzję dozowania szklanej, automatycznej biurety tłokowej.

Metody

DEP – Definiowany Punkt Końcowy – Miareczkowanie do Zadanego Punktu Końcowego EP.

Aparaty do miareczkowania, titratory, automatycznie dozują titrant do układu aż osiągną zadany punkt końcowy miareczkowania / zadaną wartość końcową: pH (np. 8.10pH do oznaczania kwasowości, 4.65 pH dla oznaczania azotu Kjeldahla) lub mV (150mV dla chlorków oraz SO2). Aparaty do miareczkowania automatycznie podają reagent w sposób dynamiczny lub ustalony (liniowy) do punktu końcowego EP. Krótki czas analizy. Zarówno tryb dynamiczny jak i ustalony (liniowy) zapewniają szybkie, precyzyjne i powtarzalne analizy EP.

DEP
Precyzyjne dozowanie w pobliżu końcowej wartości pH/mV Zadanego Punktu Końcowego

CEQ – Wyznaczany Punkt Równoważnikowy – Miareczkowanie do Wyznaczanego Punktu Równoważnikowego EQ

Aparaty do miareczkowania, titratory stosują ten tryb automatycznego miareczkowania min. w metodzie argentometrycznego oznaczania zawartości jonów chlorkowych (chlorków / zawartości soli kuchennej NaCl). Aparaty do miareczkowania, titratory, automatycznie miareczkują: dynamicznie lub w sposób ustalony (liniowo ze stałą, zadaną dozą titranta). Cały czas analizują proces automatycznego miareczkowania aby w obszarze końcowym spowolnić dozowanie i rozpocząć precyzyjną analizę wyznaczania punktu równoważnikowego EQ. Dokładność pomiaru [mV] oraz powtarzalne określanie punktu równoważnikowego miareczkowania EQ zależy od klasy pomiarowej titratora i stanu zużycia elektrody.

EQ
EQ
Wyznaczony Punkt Równoważnikowy wyniósł 120 mV. Na zużytej elektrodzie przesunięcie pkt. EP na 160 mV.

RS – Studiowanie / Badanie Reakcji – Miareczkowanie z “Funkcją Uczenia”

Aparaty do miareczkowania, titratory TitroMatic prowadzą precyzyjnie miareczkowanie analizując cały proces dla jednej z danej serii próbek, przygotowanych do analiz. Na podstawie zachowanej charakterystyki pierwszej próbki optymalizują kolejne, automatyczne miareczkowania

RS
Wstępne miareczkowanie badające zachowanie próbki

Ustalanie objętości próbki bez pipety – “Automatyczne Poziomowanie”

Aparaty do miareczkowania, titratory TitroMatic z pompą perystaltyczną – opcja „B” dokładnie i powtarzalnie odmierzają objętość kolejnych próbek w ramach danej serii przed automatycznym miareczkowaniem. Wystarczy podstawić naczynie z próbką w nadmiarze aby “system automatycznego poziomowania próbki” ustalił wymaganą objętość, usuwając nadmiar próbki z naczynia. Aparaty do miareczkowania, titratory TitroMatic automatycznie ustalają wymaganą objętość próbki z dokładnością ~1%.

Poziomowanie

Charakterystyka

 • Aparaty do miareczkowania – titratory TitroMatic Universal posiadają pamięć programów miareczkowania oraz zachowują 50 kolejnych wyników z przeprowadzonych analiz. Każdy aparat do miareczkowania, titrator serii TitroMatic przechowuje 50 kolejnych wyników analiz z funkcją wywołania na ekran, możliwością wydruku lub przesłania na komputer PC.
 • Aparaty do miareczkowanie, titratory TitroMatic Universal posiadają wbudowaną funkcję do automatycznego sprawdzania poprawności dozowania biurety wymiennej, zgodnie z wytycznymi normy UNE-EN ISO 8655. Sprawdzanie przebiega automatycznie, po uruchomieniu funkcji “TEST BIURETY” i kończy się raportem z informacją, że zamontowana w urządzeniu, precyzyjna, gazoszczelna biureta tłokowa firmy HAMILTON jest sprawna i zapewnia poprawne oraz precyzyjne, objętościowe podawanie odczynnika do naczynia podczas automatycznego miareczkowania.
 • Dostępne, automatyczne, tłokowe, szklane biurety wymienne: standardowa o pojemności 10 ml, opcjonalne o pojemnościach 2.5ml oraz 5ml. Aparat do miareczkowania, titrator TitroMatic 2S z 2 biuretami 2x10ml może być używany jako wersja z 1 biuretą o łącznej pojemności 20ml.
 • Dwa aparaty do miareczkowania, titratory TitroMatic mogą pracować z 1 autopodajnikiem próbek.
 • Aparaty do miareczkowania, titratory TitroMatic Universal posiadają funkcję precyzyjnego pH-metru. Kalibracja elektrody pH z informacją o parametrach pomiarowych, stanie zużycia oraz potrzebie okresowej kalibracji oraz wymiany. Dokładność pomiaru: 0.01pH ± 1 CYFRA.
 • Aparaty do miareczkowania, titratory TitroMatic Universal posiadają graficzny wyświetlacz LCD z podświetleniem. Intuicyjne programowanie oraz obsługa w języku polskim.
 • Wielofunkcyjne, odporne na zużycie klawisze. Zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem.
 • Aparaty do miareczkowania, titratory TitroMatic Universal: urządzenia peryferyjne:
  • Elektrody / czujniki / sensory pomiarowe:
   • Kombinowane elektrody pH, elektrody metalowe “redox”.
   • Elektrody jonoselektywne ISE.
   • Celki konduktometryczne, czujniki, sensory przewodnictwa.
   • Czujniki fotometryczne, fotooptyczne typu PHOTOTRODE (FOTOTRODA).
   • Czujniki / sensory temperatury Pt 100, Pt 1000, termopary.
  • Mieszadła: magnetyczne lub mechaniczne (funkcja mieszania i homogenizacji próbki).
  • Zewnętrzna pompa perystaltyczna 86 90. Możliwość pełnej automatyzacji aparatu do miareczkowania, titratora: możliwość opcjonalnego wyposażenia titratora aż w 4 pompy perystaltyczne w 1 aparacie do miareczkowania – titratorze TitroMatic wersja 2S2B. Zewnętrzna pompa perystaltyczna 86 90 może być podłączana do wszystkich modeli automatycznych titratorów serii TitroMatic Universal.
  • Standardowa, zewnętrzna klawiatura PC: wprowadzanie nazwy, numeru próbki, nagłówka raportu, nazwy użytkownika oraz naważki przed rozpoczęciem automatycznego miareczkowania.
  •  Mini drukarka: termiczna lub igłowa. Bezpośrednia dokumentacja / raport wyników po zakończeniu automatycznego miareczkowania.
  • Oprogramowanie TiCOM pod Windows. Podłączenie i sterowanie automatycznym titratorem serii TitroMatic Universal z poziomu komputera PC.
  • Automatyczna współpraca titratora TitroMatic z autopodajnikiem próbek lub wagą analityczną.
  • Możliwość bezpośredniego podłączenia czytnika kodów kreskowych do automatycznego titratora.

Wyświetlacz


Aparaty do miareczkowania, titratory: pomiar pH.

Aparaty do miareczkowania, titratory: pomiar pH.

Titratory podczas kalibracji pH: 2 punkt pH 4.01.

Titratory podczas analizy.

Wynik ukończonej kalibracji.

Aparaty do miareczkowania: ekran z wynikiem.
Oprogramowanie
Aparaty do miareczkowania: program TiCOM do TitroMatic. Dane oraz krzywa miareczkowania w sposób ciągły ON-Line na ekranie komputera PC.
Wydruk
Aparaty do miareczkowania: raport po miareczkowaniu.

Zestawy

Aparat do miareczkowania: titrator / model Titrator TitroMatic 1S Titrator TitroMatic 1S-2B Titrator TitroMatic 2S Titrator TitroMatic 2S-2B
Titrator – nr katalogowy: 86 50 86 51 86 60 86 61
Titrator – ilość biuret: 1 1 2 2
Titrator – ilość pomp: 2 2
Elektroda / sensor pomiarowy*
*dobieramy dla Państwa aplikacji.
ATC**
** Automatyczna Kompensacja Temperatury.
Opcja z czujnikiem Pt-1000
Titrator: dozowanie 1 titrantem tak tak tak tak
Titrator: dozowanie 2 titrantami tak tak
Titratory: dozowanie 1 titrantem naprzemiennie z dwóch biuret tak tak
Ustalanie ilości próbki bez pipetowania: tak tak
Dozowanie odczynników extra: tak tak
Automatyczne płukanie elektrody: tak tak

Aparaty do miareczkowania, titratory TitroMatic Universal są dostarczane z klawiaturą PC, statywem z uchwytem na elektrody i sensory, mieszadłem magnetycznym, kompletem przewodów dozujących z PTFE oraz butelek w zależności od zamawianej wersji. Kombinowane elektrody pH, elektrody metalowe redox: srebrowe, platynowe, złote, elektrody jonoselektywne ISE, celki, czujniki, sensory konduktometryczne, fotometryczne, fotooptyczne typu PHOTOTRODE (FOTOTRODA), fototrody oraz pozostałe akcesoria dobieramy do wskazanych przez Państwa zastosowań. Zawsze przed złożeniem zamówienia prosimy o kontakt celem optymalnego doboru użytkowej konfiguracji aparatu do miareczkowania, titratora serii TitroMatic dla Państwa zastosowań.

Certyfikaty

Aparaty do miareczkowania, automatyczne titratory serii TitroMatic Universal są dostarczane z deklaracją zgodności CE z dyrektywą europejską EMC 89/336/EC, certyfikatem sprawdzenia oraz fabryczną kalibracją. Programowanie, obsługa oraz instrukcja obsługi w języku polskim.

UWAGA !!!

Wszystkie aparaty do miareczkowania, titratory serii TitroMatic dostarczamy i uruchamiamy według procedur kwalifikacyjnych: instalacyjnej IQ oraz operacyjnej OQ. Opcjonalną kwalifikację PQ oraz okresowe, coroczne sprawdzanie poprawności pracy dostarczanych aparatów do miareczkowania wykonujemy na zamówienie z wykorzystaniem certyfikowanych mierników referencyjnych oraz certyfikowanych roztworów wzorcowych, buforów pH.

Aby zapewnić najbardziej optymalne warunki pracy w Państwa Laboratorium, w zależności od potrzeb dobieramy odpowiedni model oraz akcesoria.

DOBÓR, DORADZTWO, INSTALACJA I SZKOLENIE. DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI PRZEDKŁADAMY NASZE DOŚWIADCZENIE.

Parametry

Aparat do miareczkowania: Pamięć wewnętrzna titratora: 5 programów miareczkowania (titrator TitroMatic 1S).
10 programów miareczkowania (titrator TitroMatic 2S).
Program auto kalibracji biurety. Zegar / kalendarz.
Tekst nagłówka: 2 linie x 40 znaków.
50 wyników miareczkowań przechowywanych w pamięci.
Wyświetlacz: Graficzny LCD z podświetleniem, 128 x 64 punkty.
Aparat do miareczkowania: klawiatura. Membranowa, odporna chemicznie, 7 klawiszowa, zabezpieczona PET. Gwarancja do 6 milionów naciśnięć.
Zakresy pomiarowe titratora: -2…16pH, ±2000mV, -20…+150°C
Rozdzielczość titratora: Titrator TitroMatic 1S: 0.01pH, 1 mV, 0.1°C
Titrator TitroMatic 2S: 0.01pH, 0.1 mV, 0.1°C
Titrator: błąd pomiaru: ≤0.01pH, ≤1 mV, ≤0.2°C
Titrator: powtarzalność: ±0.01pH, ±1 mV, ±0.1°C
Kompensacja temperatury: Automatyczna z użyciem czujnika temperatury Pt 1000 lub wprowadzając wartość temperatury z klawiatury.
Aparat do miareczkowania: kalibracja pH: 1, 2 lub 3 punktowa, programowana ważność 0h…7dni.
Automatyczne rozpoznawanie roztworów buforowych o wartościach pH: 2.00, 4.01, 7.00, 9.21 oraz 10.90 (w temperaturze 25°C).
Funkcja kalibracji specjalnej na 1 roztwór buforowy w zakresie 0…14pH.
Akceptowane wartości dla elektrody: nachylenie 50…65 mV/pH w 25°C, czułość 86…110%, asymetria potencjału ±40mV.
Automatyczne odrzucanie wadliwej elektrody.
Informacja o przekroczeniu ważności kalibracji.
Titrator: objętości biuret: Standardowa 10ml, opcjonalne: 5ml oraz 2.5ml.
Rozdzielczość dozowania: 1/40000 kroków dla stosowanej objętości biurety.
Dokładność dozowania titratora: (jako błąd względny), ≤0.2% dla objętości większych niż 10% objętości stosowanej biurety.
Aparat do miareczkowania: Materiały w kontakcie z titrantem: Biureta: szkło boro krzemowe, tłok z PTFE.
Elektrozawór: PTFE oraz KEL-F.
Przewody PTFE.
Automatyczny titrator: porty wejść / wyjść: Elektroda pomiarowa, wtyk BNC.
Elektroda referencyjna, wtyk “banan” ø 4mm.
ATC, czujnik typu Pt 1000, wtyk “banan” ø 4mm.
Klawiatura zewnętrzna, wtyk miniDIN.
RS 232 C dwukierunkowy do komputera PC lub drukarki.
RS 232 C do podłączenia autopodajnika lub wagi.
Kontrola mieszadła: włącz/wyłącz oraz prędkość, wtyk RCA.
Kontrola zewnętrznej pompy.
Zasilanie: 24VAC, 1.25A, 30 VA, zewnętrzny zasilacz sieciowy.
Warunki otoczenia pracy: Temperatura pracy 10…40°C.
Temperatura przechowywania i transportu: -10…50°C.
Wilgotność ≤80% względna.
Obudowa: Tworzywo ABS, stal emaliowana.
Wymiary, masa: 130x160x300 mm, ok. 4 kg.

Aplikacje

Informacje dodatkowe

Waga 0,00 kg