Wskaźniki oraz barwniki

Opis

Wskaźniki i barwniki

            

NAZWA

KOMPOZYCJA

POJEMNOŚĆ

 

DI0650

 

  1,5-Difenylokarbazyd do analizy ACS 

25g

100g

 

 

DI0660

 

1,5-Difenylokarbazyd do analizy

5g

25g

 

NA0135

 

1-Naftoloftaleina wskaźnik

1g

 

DI0425

 

2,7-Dichlorofluoresceina wskaźnik

5g

 

DI1245

 

2,4-Dinitrofenol do syntezy

250g

1kg

 

DI0415

 

2,6-Dichlorofenoloindofenol, sól sodowa,

dihydrat do analizy, ACS

(do oznaczania kwasu askorbinowego)

5g

25g

 

 

PI0100

 

 

4-(2′-Pirydylazo)rezorcynol, sól monosodowa,

monohydrat do analizy Reag. Ph Eur

1g

5g

DI0900

 

4-Dimetyloaminoazobenzen do analizy

10g

 

HI0257

 

8-Hydroksychinolina do syntezy

250g

 

AN0040

 

Oranż akrydynowy(C.I. 46005) do mikroskopii

25g

 

RO0070

 

Czerwień alizarynowa (C.I. 58005) do analizy

25g

100g

 

RO0071

 

Czerwień alizarynowa S roztwór 0,1%

100ml

 

AM0025

 

Żółcień alizarynowa GG (C.I. 14025) wskaźnik

10g

50g

 

AL0860

 

Aurynotrikarboksylan amonowy (odczynnik na glin)

do analizy ACS

25g

 

 

HI0315

 

 

Siarczan amonu i żelaza(III), dodekahydrat do analizy ACS,ISO

500g

1kg

5kg

25kg

HI0319

 

Siarczan amonu i żelaza(II), roztwór nasycony

1l

 

AZ0100

 

Błękit anilinowy, C.I. 42755 dla mikroskopii

25g

BE0270

Benzoina do syntezy

250g

1kg

AZ0126

Błękit bromofenolowy roztwór 0,04% wskaźnik

100ml

AZ0130

Błękit bromotymolowy wskaźnik, ACS

5g

25g

CA0165

Kalceina wskaźnik do miareczkowania metali

1g

5g

AC0635

Kwas kalkonokarboksylowy wskaźnik

do miareczkowania metali

5g

25g

VE0060

Zieleń brylantowa (C.I. 42040) do mikroskopii

25g

100g

VE0070

Zieleń bromokrezolowa wskaźnik

1g

5g

25g

VE0075

Zieleń bromokrezolowa roztwór 0,04%, wskaźnik

100ml

PU0020

Purpura bromokrezolowa wskaźnik

5g

25g

AZ0125

Błękit bromofenolowy wskaźnik, ACS

5g

25g

NE0048

Czerń eriochromowa T roztwór 1% do kompleksometrii

100ml

NE0045

Czerń eriochromowa T (C.I. 14645) wskaźnik

do miareczkowania metali

25g

100g

EO0025

Eozyna Y (zółtawa) (C.I. 45380) do mikroskopii

25g

500g

BA0060

Difenyloamino-4-sulfonian barowy wskaźnik redoks

do analizy

5g

DI0633

Difenyloamina do analizy i wskaźnik redoks ACS

100g

250g

VI0025

Fiolet krystaliczny, C.I. 42555 wskaźnik ekstra czysty

25g

100g

RO0110

Czerwień krezolowa wskaźnik

5g

10g

CR0235

Chromotrop 2 R, C.I. 16570 do kompleksometrii

10g

AC0635

Kwas kalkonokarboksylowy wskaźnik do miareczkowania metali

5g

25g

CA0165

Kalceina wskaźnik do miareczkowania metali

1g

5g

AC0788

Kwas chromotropowy, sól disodowa,

dihydrat do analizy ACS

25g

50g

AZ0155

Błękit eriochromowy SE (C.I. 16680) wskaźnik

do miareczkowania metali

5g

NE0035

Błękit-czerń eriochromowa B (C.I. 15705) wskaźnik

50g

AN0075

Oranż metylowy , roztwór 0,04%, wskaźnik

250ml

AN0073

Oranż metylowy czda (C.I. 13025) wskaźnik do anzaliy, ACS,

50g

100g

500g

VE0120

Zieleń metylowa do mikroskopii, C.I. 42585

5g

25g

AM0055

Żółcień metanilowa, C.I. 13065, wskaźnik

25g

VE0100

Zieleń malachitowa, szczawian (C.I. 42000)

do mikroskopii i dla mikrobiologii

25g

100g

1kg

NI0343

3-Nitrofenol wskaźnik

5g

TO0280

Lakmus rozpuszczalny do syntezy

25g

250g

IN0065

Indygokarmin, C. I. 73015 ekstra czysty,

Reag. Ph Eur

10g

25g

100g

HE0070

Hematoksylina kryst. (C.I. 75290) wskaźnik pH

5g

25g

FU0060

Fuksyna zasadowa (C.I. 42510) do mikroskopii

25g

5kg

FU0055

Fuksyna kwaśna (C.I. 42685) do mikroskopii

10g

25g

50g

100g

FL0113

Fluoresceina C. I. 45350 ekstra czysta

10g

25g

FL0125

Sodu fluoresceina, C. I. 45350 ekstra czysta

25g

250g

ER0050

Barwnik cyjaninowy eriochromowy R (C.I. 43820)

do analizy (odczynnik na glin)

25g

100g

RO0150

Czerwień metylowa (C.I. 13020) wskaźnik

10g

100g

RO0131

Czerwień fenolowa, roztwór 0,02%, wskaźnik, ACS

100ml

RO0130

Czerwień fenolowa wskaźnik , ACS

5g

10g

25g

1kg

NI0348

4-Nitrofenol wskaźnik

100g

AN0030

Oranż G (C.I. 16230) do mikroskopii

25g

100g

FE0100

1,10-Fenantrolina, monohydrat do analiz i wskaźnik redoks,

ACS

5g

25g

NI0335

2-Nitrofenol do syntezy

250g

CR0095

o-Krezolftaleina, wskaźnik

25g

RO0191

Czerwień obojętna, roztwór 0,1%, wskaźnik

100ml

RO0190

Czerwień obojętna (C.I. 50040) wskażnik i do mikrobiologii

10g

25g

MU0020

Mureksyd wskaźnik do miareczkowania metali

5g

25g

AZ0205

Błękit metylotymolowy, sól tetrasodowa wskaźnik

1g

5g

VI0070

Fiolet metylowy (C.I. 42535) do mikroskopii

25g

100g

250g

RO0156

Czerwień metylowa, roztwór 0,1%, wskaźnik

100ml

RO0155

Czerwień metylowa, sól sodowa (C.I. 13020) wskaźnik,

rozpuszczalny w wodzie

10g

25g

100g

5kg

AN0090

Oranż ksylenolowy, sól tetrasodowa wskaźnik do

miareczkowania metali ACS

1g

5g

AM0095

Żółcień tytanowa (C.I. 19540) odczynnik na magnez

i wskaźnik

25g

100g

TI0100

Tymoloftaleina wskaźnik do analizy,ACS

5g

25g

AZ0226

Błękit tymolowy wskaźnik, roztwór 0,04%

100ml

AZ0225

Błękit tymolowy wskaźnik ACS

5g

25g

TI0303

Tiomocznik do analizy ACS

500g

1kg

TI0250

Tionina (C.I. 52000) do mikroskopii

25g

AL0719

Skrobia, roztwór 2%

500ml

AL0718

Skrobia, roztwór 1%

250ml

500ml

AL0715

Skrobia, rozpuszczalna do syntezy

100g

250g

500g

1kg

25kg

SO0615

Rodozon sodowy, wskaznik do miereczkowania metali

do analizy

1g

SO0270

Dietyloditiokarbaminian sodowy, trihydrat do analizy,

ACS

100g

250g

SO0260

Dichromian sodowy, dihydrat do analizy ACS

5g

500g

1kg

SO0250

Sodu chromian do analizy

500g

1kg

SO0285

Difenyloamino-4-sulfonian sodowy wskaźnik redoks

25g

AC2002

Kwas salicylowy, ekstra czysty, Ph Eur, USP, BP

500g

1kg

AC1990

Kwas rozolowy, C.I. 43800, wskaźnik, do mikroskopii

10g

25g

RO0165

Czerwień pirogalolowa wskaźnik do miareczkowania metali

1g

100g

PO0215

Chromian potasowy roztwór 5% w/v, ekstra czysty

250ml

PO0216

Chromian potasowy roztwór 10% w/v, ekstra czysty

250ml

PO0214

Chromian potasowy do analizy ACS

500g

1kg

5kg

FE0496

Fenoloftaleina, roztwór 1% w etanolu wskaźnik

100ml

250ml

1l

FE0495

Fenoloftaleina, wskaźnik, ACS

25g

100g

250g

500g

Informacje dodatkowe

Waga 0,00 kg