Wzorce lepkości, certyfikowane wzorce wiskozymetryczne

Certyfikowane wzorce lepkości do testowania poprawności pomiarowej oraz okresowej kalibracji i walidacji metod pomiarowych lepkościomierzy rotacyjnych. Zgodność z międzynarodowymi normami BS EN ISO / IEC 17025. Gwarancja precyzyjnego sprawdzania rezultatów pomiaru lepkości z określeniem niepewności pomiarowej.

Opis

Certyfikowane wzorce lepkości do testowania poprawności pomiarowej oraz okresowej kalibracji i walidacji metod pomiarowych lepkościomierzy rotacyjnych. Zgodność z międzynarodowymi normami BS EN ISO / IEC 17025. Gwarancja precyzyjnego sprawdzania rezultatów pomiaru lepkości z określeniem niepewności pomiarowej. Dostarczane w opakowaniach o pojemności 600ml. Opakowania wykonane w formie nie wymagającej przelewania wzorca przed zastosowaniem. Naczynia z wzorcem są bezpośrednio podstawiane do wykonania pomiaru. Referencyjne wartości lepkości są opracowane dla 2 różnych temperatur pomiaru: 20°C oraz 25°C. Oferowane wzorce dostarczamy razem z certyfikatem kalibracyjnym.

  • Dostępne do natychmiastowej wysyłki z magazynu
  • Najniższe poziomy niepewności pomiaru
  • Gwarancja pełnej zgodności pomiaru
  • Pełna identyfikacja i zgodność z Międzynarodowymi Standardami
  • Pakowanie w sposób gwarantujący pewność i nienaruszalność dostawy
  • 2 letni termin ważności

Parametry

Nr katalogowy Wzorzec lepkości Szacunkowa wartość
lepkości mPa*s w 25°C
V12Z10 RT5 4,972
V12Z14 RT10 9,972
V12Z18 RT50 50,33
V12Z20 RT75 76,33
V12Z22 RT100 101,66
V12Z23 RT250 244,1
V12Z24 RT350 344,1
V12Z26 RT500 501,9
V12Z30 RT1000 1019
V12Z34 RT5000 5094
V12Z36 RT10000 10061
V12Z38 RT12500 12309
V12Z42 RT30000 30240
V12Z46 RT60000 60586
V12Z50 RT100000 99565

Informacje dodatkowe

Waga 0,00 kg