Opublikowano

pH-metry, pehametry

pH-metry, pehametry

pH-metry, pehametry, pH metry, mierniki pH, jonometry, pH/jonometry, multi-mierniki pH/mV/przewodnictwa/T, przyrządy wielofunkcyjne, pH/jonometr/konduktometr/solomierz/termometr, testery pH. pH-metry laboratoryjne i pH metry przenośne. Elektrody pH, ORP/redox, jonoselektywne ISE, referencyjne. Czujniki temperatury Pt100, Pt1000, termopary. Bufory, wzorce pH, roztwory elektrolitów i regeneracyjne.

 • pH-metry, jonometry, elektrody pH, redox, jonoselektywne – ogólne kryteria doboru…
  • CENA – Laboratoryjne pH metry stacjonarne, przenośne, elektrody pHOD 900 PLN (ph-metry przenośne) DO 1900 PLN (ph-metry stacjonarne)OD 2700 PLN(ph/jonometry stacjonarne) DO 3200 PLN (urządzenia wieloparametrowe)OD 240 PLN (elektrody pH standard) DO 640 PLN (elektrody pH specjalistyczne) ** W ofercie posiadamy kombinowane elektrody pH, elektrody redox i elektrody jonoselektywne ISE, współpracujące z: ph-metry, pH/jonometry, mierniki wieloparametrowe – multimierniki dostępne na rynku. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt celem optymalnego doboru do Państwa miernika.
   Prosimy o kontakt celem optymalnego dobru oraz wyceny interesującego Państwa modelu: laboratoryjny pH-metr stacjonarny lub przenośny plus odpowiednia, kombinowana elektroda pH, redox lub jonoselektywna ISE w zależności od zamierzonego zastosowania. Do Państwa dyspozycji przedkładamy nasze doświadczenie.
  • OBUDOWA – Laboratoryjne pH metry stacjonarne, przenośne elektrody pHLaboratoryjne pH-metry stacjonarne i przenośne posiadają obudowę z kombinacji tworzyw ABS, PC oraz PET z powłoką ochronną. Są odporne na wstrząsy mechaniczne, korozję chemiczną oraz zalanie chemikaliami.Laboratoryjne pH metry przenośne serii PH25 oraz przenośne mierniki wieloparametrowe: PH-REDOX26 oraz MultiMiernik MM40 są dodatkowo wykonane w wersji zgodnej z IP65: “wodoodporne”, odporne na kurz oraz wysoką wilgotność.Klasyczne elektrody kombinowane pH posiadają obudowę szklaną. Kombinowane elektrody pH wymagające zwiększonej odporności mechanicznej są dostępne w obudowie plastikowej lub w obudowie ze stali nierdzewnej.
  • MIESZANIE – Laboratoryjne pH metry stacjonarne, przenośne, elektrody pHLaboratoryjne pH-metry stacjonarne posiadają w standardzie mieszadło magnetyczne ze statywem i uchwytem na kombinowane elektrody pH oraz kompensator, czujkę, sensor temperatury Pt-1000. Mieszanie skraca czas odpowiedzi kombinowanej elektrody pH podczas kalibracji i pomiarów oraz gwarantuje prawidłową wartość mierzonego pH w całej objętości próbki.pH-metry przenośne jako doposażenie posiadają kombinowane elektrody pH z uchwytem, specjalnie zaprojektowanym do zamocowania naczynia kalibracyjnego poprzez wkręcenie w obudowę. Naczynie kalibracyjne / pomiarowe to PP cylinder na wzorcowy bufor pH lub analizowaną próbkę, wkręcany bezpośrednio w obudowę – rozwiązanie unikalne na rynku. W ten sposób naczynie kalibracyjne / pomiarowe, wypełnione wzorcowym buforem pH lub badaną próbką może być “mieszane przez potrząsanie”. Trzymanie elektrody pH za uchwyt nie powoduje wzrostu temperatury (podgrzewania w wyniku “uchwytu ręką”) analizowanego materiału, zapewniając mieszanie podczas kalibracji oraz pomiarów. Mieszanie skraca czas odpowiedzi kombinowanej elektrody pH oraz gwarantuje prawidłowy pomiar pH w całej objętości próbki.
  • TRYB POMIAROWY – Laboratoryjne pH metry stacjonarne, przenośneLaboratoryjne pH-metry stacjonarne oraz przenośne w zależności od wersji posiadają w standardzie możliwość pomiaru pH:
   • Według stabilności sygnału – programowane kryteria stabilności pomiaru pH: szybko (0.1pH), dokładnie (0.01pH), precyzyjnie (0.001pH). Stabilna wartość pH jest podawana automatycznie przez ph-metr, bezpośrednio po spełnieniu kryterium stabilności w zależności od wymaganej dokładności pomiarowej. Automatyczny pomiar pH, niezależny od operatora.
   • Według czasu pomiaru – maksymalny czas pomiaru kombinowanej elektrody pH jest zadawany przez operatora. Ostatnia, zmierzona stabilnie wartość pH w zadanym czasie pomiarowym stanowi wartość końcową pomiaru pH, którą ph-metr poda jako wynik na wyświetlaczu. Przykład: pomiar pH wody destylowanej, redestylowanej, demineralizowanej / dejonizowanej.
   • Pomiar ciągły – zatrzymanie pomiaru kombinowanej elektrody pH następuje przez operatora. Elektroda kombinowana pH mierzy wartość pH w sposób ciągły do chwili, gdy operator zakończy pomiar pH przyciskiem STOP. ph-metr poda na wyświetlaczu ostatnią, zmierzoną stabilnie wartość pH w chwili zatrzymania.
  • ROZDZIELCZOŚĆ, DOKŁADNOŚĆ – Laboratoryjne pH metry stacjonarne, przenośneLaboratoryjne ph-metry stacjonarne i przenośne zapewniają rozdzielczość pH:
   • 0.01 pH – pehametry: pH-metr przenośny PH25, pH-metr przenośny pH-REDOX26, pH-metr stacjonarny BASIC20+ oraz przenośny miernik wieloparametrowy MM40
   • 0.1/0.01/0.001 pH – pehametry: pH-metr stacjonarny GLP21+, pH/jonometr stacjonarny GLP22+ oraz stacjonarne mierniki wieloparametrowe – MultiMiernik MM41+
   Laboratoryjne ph-metry stacjonarne i przenośne zapewniają dokładność pomiaru pH:
   • ± 0.01 pH ± 1 cyfra – pehametry: pH-metr przenośny PH25 oraz pH-REDOX26, pH-metr stacjonarny BASIC20+ oraz przenośne urządzenia wieloparametrowe MM40
   • ± 0.005 pH ± 1 cyfra – pehametry: pH-metr stacjonarny GLP21+, pH/jonometr stacjonarny GLP22+ oraz stacjonarne mierniki wieloparametrowe – MultiMiernik MM41+
  • PAMIĘĆ, WYDRUK- Laboratoryjne pH metry stacjonarneLaboratoryjne pH-metry stacjonarne posiadają wbudowany rejestrator danych pomiarowych:
   • Laboratoryjny pH-metr stacjonarny GLP21+: 1 kanał x 400 wyników, pamięć parametrów kalibracji oraz historii kombinowanej elektrody pH oraz elektrody redox
   • Laboratoryjny pH/jonometr stacjonarny GLP22+: 2 kanały x 400 wyników, pamięć parametrów kalibracji oraz historii kombinowanej elektrody pH, elektrody redox oraz elektrody jonoselektywnej ISE
   • Urządzenie wieloparametrowe, stacjonarny miernik wieloparametrowy – MultiMiernik MM41+: 2 kanały x 400 wyników, pamięć parametrów kalibracji oraz historii kombinowanej elektrody pH, elektrody redox, elektrody jonoselektywnej ISE oraz celki konduktometrycznej
  • POŁĄCZENIE Z KOMPUTEREM PC – Laboratoryjne pH metry stacjonarneLaboratoryjne mierniki pH, stacjonarne serii PLUS:
   • Laboratoryjny pH-metr stacjonarny GLP21+
   • Laboratoryjny pH/jonometr stacjonarny GLP22+
   • Urządzenie wieloparametrowe, wieloparametrowy miernik – MultiMiernik MM41+
   Posiadają możliwość wydruku raportu na opcjonalnej “mini” drukarce: igłowej lub termicznej oraz bezpośredniego podłączenia do komputera PC za pomocą aplikacji HYPER TERMINAL środowiska WINDOWS (wydruk raportu na monitor oraz do pliku z zapisem na dysku). Pozwalają na bezpośrednie podłączenie standardowej klawiatury PC do wprowadzania numeru i nazwy próbki przed rozpoczęciem pomiaru. Raport zgodny z wymaganiami GLP w systemach ISO.
  • AUTOPODAJNIK PRÓBEK – Laboratoryjne pH metry stacjonarneStacjonarne mierniki pH serii PLUS, ph-metr stacjonarny GLP21+, pH/jonometr stacjonarny GLP22+ oraz urządzenie wieloparametrowe, wieloparametrowy miernik – MultiMiernik MM41+ posiadają możliwość połączenia i bezpośredniej współpracy z auto-podajnikiem próbek na 15, 20, 2×20 lub 45 stanowisk w układzie automatycznym. Współpraca za pomocą zewnętrznego, specjalnie opracowanego programu ComLABO w środowisku Windows. Sterowanie i pomiary z poziomu komputera PC. Oprogramowanie ComLABO obsłuży do 4 mierników serii PLUS, podłączonych równolegle do komputera PC. Rozwiązanie unikalne na rynku. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt.
  • GWARANCJAElektrody kombinowane pH, elektrody metalowe redox, elektrody jonoselektywne ISE oraz wieloparametrowe multisensory są objęte 6 miesięczną* gwarancją na wady ukryte oraz uszkodzenia mechaniczne, mogące powstać podczas transportu.* Jakość elektrody ma bezpośrednie przełożenie na jej rzetelność pomiarową. Dostarczamy wyłącznie najwyższej klasy elektrody, ponieważ doświadczenie wskazuje, że jest to najlepsza inwestycja w rzetelny pomiar oraz długi czas użytkowania.pH-metry, pH/jonometry oraz mierniki wieloparametrowe: stacjonarne, laboratoryjne i przenośne są objęte 5 letnią gwarancją.5 LAT GWARANCJI jednoznacznie określa JAKOŚĆ i RZETELNOŚĆ WYKONANIA produktów CRISON INSTRUMENTS SA. Polecamy!!!