Opublikowano

Fiolki chromatograficzne HPLC GC

Fiolki zwane również potocznie: fialki, vialki, violki, wialki, wiolki, to naczynka chromatograficzne przeznaczone do dostępnych na rynku autosamplerów.

Powstają w ściśle kontrolowanych warunkach. Z certyfikatem dla każdej partii. Wykonane są ze szkła borokrzemianowego lub polipropylenu. Mogą być bezbarwne lub oranżowe. Fiolki mogą posiadać miejsce na opis i skalę.

Mogą być również przeznaczone do przechowywania próbek płynnych i sypkich.

Rodzaje fiolek chromatograficznych

Zależnie od używanych autosamplerów, właściwości i posiadanej ilości badanych prób stosuje się:

 • fiolki zakręcane lub kapslowane o pojemnościach:
  • 1,5 ml
  • 2 ml
  • 4 ml
  • 5 ml
  • 8 ml
  • 10 ml
  • 20 ml
 • fiolki z wbudowanym insertem/ wkładką zmniejszającą pojemność do:
  • 100 ul
  • 150 ul
  • 200 ul
  • 250 ul
  • 400 ul
  • 800 ul

Zamknięcia

Naczynka chromatograficzne mogą być zamykane za pomocą:

 • nakrętek o gwintach:
  • ND8
  • ND9
  • ND10
  • ND18
 • kapsli:
  • ND11
  • ND20

Septy

Zamknięcia do fiolek mogą posiadać septy, które przekłuwane są za pomocą igły autosamplera, zależnie od właściwości badanych prób w laboratoriach używane są m.in septy:

 • guma
 • guma/PTFE
 • silikon/PTFE
 • silikon/PTFE/silikon
 • PTFE/silikon/PTFE
 • butyl
 • PTFE/butyl

Fiolki przeznaczone tylko do przechowywania substancji mogą zostać zamknięte pełną nakrętką uszczelnioną septą lub kapslem “zrywką”