Opublikowano

Analizatory białka metodą Kjeldahla

Urządzenia do destylacji Kjeldahla służą do wykonywania analiz azotu i oznaczania białka metodą Kjeldahla w żywności i przemyśle paszowym oraz innych zastosowań w sektorze ochrony środowiska.

W oznaczaniu azotu za pomocą metody Kjeldahla wyróżnia się trzy główne etapy:

  • mineralizację 
  • destylację 
  • miareczkowanie

1.     Mineralizacja: aby otrzymać  roztwór siarczanu amonu podgrzewa się homogenizowaną próbkę w stężonym kwasie solnym lub siarkowym.

2.     Destylacja: aby przekształcić sól amonową do amoniaku do należy dodać nadmiar zasady.

3.     Miareczkowanie: azot w próbce oblicza się, oznaczając ilość amoniaku w otrzymanym roztworze. Oddestylowany amoniak z roztworu zasadowego zbiera się w dokładnie  określonej ilości roztworu kwasu borowego, a jego nadmiar miareczkuje się przy pomocy roztworu kwasu solnego lub siarkowego.

(NH4)2 B4O7 +2HCl+5H2O = 4H3BO3+2NH4Cl