Opublikowano

Sonikacja płytek mikrotitracyjnych

Do masowej hodowli i przetwarzania próbek biologicznych stosuje się płytki mikrotitracyjne, płytki wielodołkowe, płytki 96-dołkowe lub płytki ELISA. Wraz z sonikatorem płytek mikrotitracyjnych UIP400MTP firma Hielscher Ultrasonics oferuje unikalne rozwiązanie ultradźwiękowe polegające na równomiernym i powtarzalnym przygotowaniu próbek na płytce 96-dołkowej bez zanieczyszczenia krzyżowego. Zastosowania Ultrasonikator WieloPróbkowy UIP400MTP obejmują lizę komórek, ekstrakcję białka, homogenizację i rozpuszczanie komórek oraz fragmentację DNA.

Masowe przygotowanie próbek za pomocą sonikatora UIP400MTP

Płytki mikrotitracyjne i płytki 96-dołkowe są narzędziami do jednoczesnej obróbki i przetwarzania dużej liczby próbek. Jak sama nazwa wskazuje, płytki mikrodołkowe mają 96 dołków i mogą pomieścić 96 pojedynczych próbek. Przygotowanie próbki przed analizą, np. przed testami opartymi na komórkach (takimi jak ELISA lub PCR), wymaga przeprowadzenia lizy komórek, rozerwania błon komórkowych, jak również ekstrakcji białka i uwolnienia innych docelowych wewnątrzkomórkowych cząsteczek. Ultradźwiękowa liza i ekstrakcja komórek jest długo znaną i dobrze ugruntowaną wysokiej jakości metodą przygotowania próbki. Ultradźwiękowa liza komórkowa i ekstrakcja białek jest przeprowadzana zgodnie ze standardowymi procedurami i dają tym samym powtarzalne i wiarygodne wyniki. Wielopróbkowy sonikator UIP400MTP to 400-watowy system ultradźwiękowy o dużej mocy, który przenosi fale ultradźwiękowe pośrednio przez ścianki płytek wielodołkowych do próbek. Każdy z 96 dołków na próbki jest sonikowany z dokładnie taką samą intensywnością ultradźwiękową, co zapewnia doskonałą lizę komórek i wydajność ekstrakcji.

Zalety sonikatora wielopróbkowego UIP400MTP

  • Równomierna sonikacja 96 próbek
  • Jednoczesne przygotowanie wielu próbek
  • Precyzyjnie regulowane parametry sonikacji (amplituda, czas trwania, cykl, temperatura)
  • Odtwarzalne i powtarzalne wyniki
  • Wygodna i bezpieczna obsługa

Precyzyjna kontrola temperatury podczas sonikacji płytek mikrotitracyjnych

UIP400MTP jest silnym 400-watowym sonikatorem, który przenosi fale ultradźwiękowe i wibracje pośrednio przez ścianki płytki mikrotitracyjnej do próbek i wytwarza w medium siły kawitacji i ścinania. Jak wszystkie metody mechanicznego rozrywania komórek, ultradźwięki wytwarzają ciepło. Jednakże, w przeciwieństwie do alternatywnych metod rozbijania komórek, UIP400MTP pozwala na zaawansowaną kontrolę temperatury i wstępne ustawienie limitów temperatury, aby zapobiec jakiejkolwiek degradacji termicznej próbek biologicznych.

UIP400MTP jest wyposażony w inteligentne oprogramowanie. Za pomocą cyfrowego ekranu dotykowego można łatwo uzyskać dostęp do menu z ustawionymi wcześniej limitami temperatury i zaprogramować całkowitą energię do przekazania do badanej próbki.

Monitorowanie temperatury próbki: Ultrasonikator WieloPróbkowy UIP400MTP jest wyposażony w inteligentne oprogramowanie i podłączany czujnik temperatury. Bezpośrednia kontrola temperatury przez podłączenie czujnika temperatury do UIP400MTP i włożenie końcówki do jednego z dołków mikrotitracyjnych. Za pomocą kolorowego, cyfrowego wyświetlacza dotykowego można ustawić w menu UIP400MTP określony zakres temperatury dla danej próbki. Po osiągnięciu maksymalnej temperatury sonikator automatycznie zatrzyma się i wstrzyma się, aż temperatura próbki spadnie do niższej wartości ustawionej temperatury ∆. Wtedy sonikacja rozpocznie się ponownie automatycznie. Ta inteligentna funkcja zapobiega degradacji powodowanej przez ciepło. Jeśli to możliwe, można wstępnie schłodzić płytkę mikrotitracyjną i próbki, aby opóźnić osiągnięcie krytycznej temperatury granicznej.

UIP400MTP Ultrasonikator WieloPróbkowy

Klienci na całym świecie używają urządzenia Hielscher UIP400MTP do niezawodnego, powtarzalnego i wygodnego przygotowywania próbek masowo w płytkach wielodołkowych. UIP400MTP ułatwia ich codzienną pracę w laboratoriach biologicznych, biochemicznych, life science, medycznych i klinicznych. Dzięki inteligentnemu oprogramowaniu w Hielscher UIP400MTP, temperatura jest niezawodnie kontrolowana i unika się degradacji próbki wywołanej przez ciepło. Ultradźwiękowe przygotowanie próbki za pomocą UIP400MTP firmy Hielscher Ultrasonics zapewnia wysoce wiarygodne i powtarzalne wyniki.

UIP400MTP do jednoczesnej pośredniej, ale intensywnej sonikacji płytek mikrotitracyjnych.
UIP400MTP do sonikacji płytek mikrotitracyjnych / płytek wielodołkowych

Artykuł oryginalny: https://www.hielscher.com/pl/microtiter-plate-mass-sample-preparation-by-ultrasonication.htm