Opublikowano

Sonikacja płytek mikrotitracyjnych

Do masowej hodowli i przetwarzania próbek biologicznych stosuje się płytki mikrotitracyjne, płytki wielodołkowe, płytki 96-dołkowe lub płytki ELISA. Wraz z sonikatorem płytek mikrotitracyjnych UIP400MTP firma Hielscher Ultrasonics oferuje unikalne rozwiązanie ultradźwiękowe polegające na równomiernym i powtarzalnym przygotowaniu próbek na płytce 96-dołkowej bez zanieczyszczenia krzyżowego. Zastosowania Ultrasonikator WieloPróbkowy UIP400MTP obejmują lizę komórek, ekstrakcję białka, homogenizację i rozpuszczanie komórek oraz fragmentację DNA.

Masowe przygotowanie próbek za pomocą sonikatora UIP400MTP

Płytki mikrotitracyjne i płytki 96-dołkowe są narzędziami do jednoczesnej obróbki i przetwarzania dużej liczby próbek. Jak sama nazwa wskazuje, płytki mikrodołkowe mają 96 dołków i mogą pomieścić 96 pojedynczych próbek. Przygotowanie próbki przed analizą, np. przed testami opartymi na komórkach (takimi jak ELISA lub PCR), wymaga przeprowadzenia lizy komórek, rozerwania błon komórkowych, jak również ekstrakcji białka i uwolnienia innych docelowych wewnątrzkomórkowych cząsteczek. Ultradźwiękowa liza i ekstrakcja komórek jest długo znaną i dobrze ugruntowaną wysokiej jakości metodą przygotowania próbki. Ultradźwiękowa liza komórkowa i ekstrakcja białek jest przeprowadzana zgodnie ze standardowymi procedurami i dają tym samym powtarzalne i wiarygodne wyniki. Wielopróbkowy sonikator UIP400MTP to 400-watowy system ultradźwiękowy o dużej mocy, który przenosi fale ultradźwiękowe pośrednio przez ścianki płytek wielodołkowych do próbek. Każdy z 96 dołków na próbki jest sonikowany z dokładnie taką samą intensywnością ultradźwiękową, co zapewnia doskonałą lizę komórek i wydajność ekstrakcji.

Zalety sonikatora wielopróbkowego UIP400MTP

 • Równomierna sonikacja 96 próbek
 • Jednoczesne przygotowanie wielu próbek
 • Precyzyjnie regulowane parametry sonikacji (amplituda, czas trwania, cykl, temperatura)
 • Odtwarzalne i powtarzalne wyniki
 • Wygodna i bezpieczna obsługa

Precyzyjna kontrola temperatury podczas sonikacji płytek mikrotitracyjnych

UIP400MTP jest silnym 400-watowym sonikatorem, który przenosi fale ultradźwiękowe i wibracje pośrednio przez ścianki płytki mikrotitracyjnej do próbek i wytwarza w medium siły kawitacji i ścinania. Jak wszystkie metody mechanicznego rozrywania komórek, ultradźwięki wytwarzają ciepło. Jednakże, w przeciwieństwie do alternatywnych metod rozbijania komórek, UIP400MTP pozwala na zaawansowaną kontrolę temperatury i wstępne ustawienie limitów temperatury, aby zapobiec jakiejkolwiek degradacji termicznej próbek biologicznych.

UIP400MTP jest wyposażony w inteligentne oprogramowanie. Za pomocą cyfrowego ekranu dotykowego można łatwo uzyskać dostęp do menu z ustawionymi wcześniej limitami temperatury i zaprogramować całkowitą energię do przekazania do badanej próbki.

Monitorowanie temperatury próbki: Ultrasonikator WieloPróbkowy UIP400MTP jest wyposażony w inteligentne oprogramowanie i podłączany czujnik temperatury. Bezpośrednia kontrola temperatury przez podłączenie czujnika temperatury do UIP400MTP i włożenie końcówki do jednego z dołków mikrotitracyjnych. Za pomocą kolorowego, cyfrowego wyświetlacza dotykowego można ustawić w menu UIP400MTP określony zakres temperatury dla danej próbki. Po osiągnięciu maksymalnej temperatury sonikator automatycznie zatrzyma się i wstrzyma się, aż temperatura próbki spadnie do niższej wartości ustawionej temperatury ∆. Wtedy sonikacja rozpocznie się ponownie automatycznie. Ta inteligentna funkcja zapobiega degradacji powodowanej przez ciepło. Jeśli to możliwe, można wstępnie schłodzić płytkę mikrotitracyjną i próbki, aby opóźnić osiągnięcie krytycznej temperatury granicznej.

UIP400MTP Ultrasonikator WieloPróbkowy

Klienci na całym świecie używają urządzenia Hielscher UIP400MTP do niezawodnego, powtarzalnego i wygodnego przygotowywania próbek masowo w płytkach wielodołkowych. UIP400MTP ułatwia ich codzienną pracę w laboratoriach biologicznych, biochemicznych, life science, medycznych i klinicznych. Dzięki inteligentnemu oprogramowaniu w Hielscher UIP400MTP, temperatura jest niezawodnie kontrolowana i unika się degradacji próbki wywołanej przez ciepło. Ultradźwiękowe przygotowanie próbki za pomocą UIP400MTP firmy Hielscher Ultrasonics zapewnia wysoce wiarygodne i powtarzalne wyniki.

UIP400MTP do jednoczesnej pośredniej, ale intensywnej sonikacji płytek mikrotitracyjnych.
UIP400MTP do sonikacji płytek mikrotitracyjnych / płytek wielodołkowych

Artykuł oryginalny: https://www.hielscher.com/pl/microtiter-plate-mass-sample-preparation-by-ultrasonication.htm

Opublikowano

Dewulkanizacja

Dewulkanizacja gumy z opon z wykorzystaniem ultradźwięków

Zużyta guma oponowa jest toksycznym, trudno ulegającym biodegradacji materiałem, co sprawia, że jej utylizacja stanowi problem ekologiczny i ekonomiczny. Dewulkanizacja ultradźwiękowa to szybka i skuteczna metoda recyklingu zużytej gumy, pozwalająca na ponowne użycie zużytych opon. Recykling gumy z opon ultradźwiękami jest stosunkowo prostym procesem, który został z powodzeniem przetestowany. Liniowa skalowalność procesu dewulkanizacji opon ultradźwiękami umożliwia przetwarzanie dużych ilości na skalę przemysłową przy ekonomicznych kosztach.

Problem odpadów gumowych

Zużyta guma do opon stanowi istotny problem dla środowiska naturalnego ze względu na jej toksyczność i trudną biodegradację. Ich wulkanizowana, usieciowana struktura węglowa i toksyczność sprawiają, że ich utylizacja stanowi obciążenie dla środowiska. Konwencjonalne techniki recyklingu gumy są nieekonomiczne, nie przyjazne dla środowiska, a nowy materiał gumowy produkowany z wykorzystaniem odzyskanej gumy charakteryzuje się niską jakością, ponieważ główne łańcuchy polimerowe odpadów gumowych są zmieniane i osłabiane.
Ponieważ opony są jednym z najbardziej problematycznych źródeł odpadów, wymagane są przyjazne dla środowiska i ekonomiczne metody recyklingu. Piroliza i dewulkanizacja to najbardziej udane procesy recyklingu opon. Postępy w zakresie recyklingu zużytych opon są niezbędne do powstrzymania obciążenia środowiska naturalnego przez gumę oponową i pomagają ograniczyć składowanie opon na składowiskach odpadów.

Obróbka ultradźwiękowa pomaga zwiększyć wydajność i polepszyć zarówno nowoczesne procesy recyklingu opon, jak i pirolizy i dewulkanizacji.

Ultradźwiękowy system do dewulkanizacji odpadów gumowych © www.hielscher.com
Indywidualny blok wytłaczarki do łączenia sondy z gorącym elastomerem © www.hielscher.com

Ultradźwiękowa dewulkanizacja gumy do opon

W wyniku dewulkanizacji ultradźwiękowej wiązania chemiczne siarka-siarka oraz siarka-węgiel w oponach są rozrywane i uzyskuje się miękką stopioną gumę. Ten utworzony ultradźwiękami stopiony kauczuk może być ponownie przetwarzany i formowany w nowe produkty gumowe, np. nowe opony. Główną zaletą dewulkanizacji ultradźwiękowej jest znacznie mniejsze zapotrzebowanie na ciepło. Najpierw zużyte części opony są podgrzewane do temperatury ok. 200°C, a następnie podawane za pomocą podajnika ślimakowego przez komorę przepływową, gdzie zużyta guma jest poddawana działaniu ultradźwięków o wysokiej wydajności w warunkach wysokiego ciśnienia. Podczas dewulkanizacji ultradźwiękowej guma jest przekształcana z poprzedniego stanu stałego w bardzo lepką substancję. Intensywne ultradźwięki szybko rozbijają trójwymiarową sieć zwulkanizowanych elastomerów. Ultradźwiękowa obróbka rozrywania wiązań chemicznych trwa zaledwie kilka sekund. Kauczuk przetwarzany ultradźwiękami może być wzmacniany środkami utwardzającymi i wypełniaczami oraz formowany w nowe produkty gumowe.

Ultradźwiękowe polepszanie pozostałości pirolitycznych

Pozostałości pirolityczne mogą być uszlachetniane przez sonikowanie ich w kwasie solnym i fluorowodorowym w celu uzyskania pirolitycznej sadzy. Obróbka ultradźwiękowa może z powodzeniem przekształcić pozostałości pirolityczne z zużytych opon w wysokowartościową sadzę przemysłową. Ultradźwiękowa obróbka po pirolizie znacznie poprawia ogólną wydajność procesu pirolizy zużytych opon.

Wysokowydajne ultradźwiękowe urządzenia ultradźwiękowe

Hielscher Ultrasonics jest Państwa doświadczonym partnerem w zakresie wysokowydajnych procesów ultradźwiękowych. Dewulkanizacja ultradźwiękowa wymaga przemysłowych procesorów ultradźwiękowych dużej mocy, które mogą pracować w warunkach wysokiego ciśnienia i wysokiej temperatury. Kolejnym warunkiem jest dostarczenie bardzo dużych amplitud. Amplitudy do 100µm można z łatwością utrzymać w trybie ciągłym 24 h/7 dni. Dla jeszcze większych amplitud dostępne są indywidualne sondy ultradźwiękowe. Wysokociśnieniowe/ wysokotemperaturowe sonotrody Hielscher są produkowane i dostrajane do wymagających warunków procesu dewulkanizacji. W przypadku niestandardowych matryc, ultradźwiękowy róg (sonotroda) jest wkładany do cylindra wytłaczarki. Wytrzymałość sprzętu ultradźwiękowego firmy Hielscher pozwala na pracę w trybie 24/7 w trudnych warunkach pracy i w wymagającym otoczeniu. Wysoka wydajność i niezawodność czynią z maszyny ultradźwiękowej Hielscher woła roboczego do regeneracji gumy!

WsadPrzepływMaszyna
1 do 500mL10-200mL/minUP100H
10 do 2000mL20-400mL/minUP200Ht, UP400St
0.1 do 20L0.2 do 4L/minUIP2000hdT
10-100L2 do 10L/minUIP4000hdT
b.d.10-100L/minUIP16000
b.d.większeklaster UIP16000
Przybliżona wydajność maszyn ultradźwiękowych

Literatura

 • Hong, Chang-Kook; Isayev, A.I. (2003): Zastosowanie ultradźwięków wysokiej mocy do recyklingu gumy. Gumowe Towarzystwo Korei: Elastomery i kompozyty, tom 38, wydanie 2; 2003. 103-121.
 • Walvekar, Rashmi. Mohammad. Afiq, Zulkefly; Ramarad, Suganti; Kalid, Siddiqui (2018): Dewulkanizacja zużytej gumy do produkcji opon przy użyciu rozpuszczalników opartych na aminie i energii ultradźwiękowej. MATEC Web of Conferences Vol. 152, 2018.

Warto wiedzieć

Wulkanizacja / Dewulkanizacja

Wulkanizacja to proces przetworzenia kauczuku, który ma niską wytrzymałość i elastyczność w twardszy i bardziej wytrzymały. Dlatego też kauczuk jest podgrzewany i poprzez dodanie siarki następuje sieciowanie pomiędzy polimerami. Poprzez sieciowanie, polimerowe cząstki gumy, tzw. poliizopreny, są łączone ze sobą atomami siarki. Poprzez wulkanizację produkowana jest tzw. guma wulkanizowana, która oferuje wyższą wydajność i trwałość. Wulkanizowaną gumę można znaleźć w oponach, wężach gumowych, podeszwach butów, zabawkach itp.

Dewulkanizacja jest techniką odwrotną, w której struktura sieciowa, w szczególności wiązania siarkowo-siarkowe i/lub węglowo-siarkowe są rozszczepiane. Można to zrobić różnymi metodami mechaniczno-chemicznie, chemicznie, biologicznie i przy użyciu ultradźwięków o dużej mocy.

Guma

Gumy znane są również jako elastomery. Elastomer jest skrótem od elastycznego polimeru. Elastomery wykazują właściwości lepko elastyczne: są to kleiste, bardzo elastyczne polimery. Termin “guma” jest często używany do rozróżnienia grupy elastomerów, które muszą być wulkanizowane lub utwardzane, aby były użyteczne.

Z czego jest zrobiona guma do opon?

Guma oponowa składa się z kilku składników, w tym kauczuku, wypełniaczy i innych dodatków. Kauczuk oponowy może być pochodzenia naturalnego, wytworzonego z lateksowego soku mlecznego, który wydzielany jest z kory drzewa kauczokadajnego lub pochodzenia syntetycznego. Kauczuki syntetyczne są produkowane z ropy naftowej. Najczęściej spotykane formy kauczuku syntetycznego to kauczuk butadienowo-styrenowy (SBR), kauczuk polibutadienowy i kauczuk butylowy. Podczas gdy guma jest głównym składnikiem opon, wypełniacze i dodatki są zintegrowane w celu stworzenia bardziej funkcjonalnego materiału opony. Sadza i/lub krzemionka są bardzo popularnymi wypełniaczami dodawanymi w celu wzmocnienia mieszanki opony. Sadza karbonowa i krzemionka poprawiają przyczepność, opony są bardziej odporne na przebicie i mają mniejszy opór toczenia. Przeciwutleniacze, anty-ozonanty i środki przeciwstarzeniowe to inne dodatki, które poprawiają jakość opon i przedłużają ich żywotność.

Opublikowano

Ultradźwiękowa ekstrakcja olejów jadalnych

Oleje jadalne są używane do różnych zastosowań w gotowaniu i produkcji żywności. Mechaniczna ekstrakcja olejów jadalnych zapobiega ich degradacji. Ultradźwiękowa ekstrakcja olejów jadalnych jest doskonałą metodą uwalniania olejów z nasion, ziaren i owoców. Jako nietermiczna technika ekstrakcji, ultradźwiękowa ekstrakcja wysokojakościowych olejów jadalnych wyróżnia się wyższą wydajnością i krótszym czasem przetwarzania.

Produkcja oleju jadalnego zintensyfikowana przez sonifikację

Ekstrakcja ultradźwiękowa jest szeroko stosowana do uwalniania cennej materii wewnątrzkomórkowej z materiału roślinnego. Ekstrakty docelowe zawierają lipidy/kwasy tłuszczowe, białka, witaminy, polifenole i inne związki bioaktywne. Jako technika intensyfikująca proces, ultradźwiękowa ekstrakcja olejów jadalnych, takich jak m.in. oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, olej z awokado, olej słonecznikowy, olej lniany, zwiększa wydajność ekstrahowanego oleju (kwasy tłuszczowe), skraca czas ekstrakcji i zmniejsza lub unika zużycia rozpuszczalników. Jako nietermiczna technika ekstrakcji, zasada działania ekstrakcji wspomaganej ultradźwiękami opiera się na zjawisku kawitacji akustycznej. Kawitacja ultradźwiękowa wytwarza intensywne siły ścinające, które zakłócają ściany komórek i zwiększają przenoszenie masy pomiędzy wnętrzem komórki a otaczającym ją rozpuszczalnikiem. To sprawia, że ekstrakcja ultradźwiękowa jest najlepszą techniką, jeśli chodzi o uwalnianie i izolację związków uwięzionych w komórkach roślinnych.

Procesor ultradźwiękowy UIP4000hdT (4kW) do malaksowania oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia ekstra.
© www.hielscher.com

Zalety Ultradźwiękowej Ekstrakcji Olejów Jadalnych

 • wyższa wydajność
 • krótszy czas ekstrakcji
 • brak lub zmniejszone zużycie rozpuszczalników
 • proces nietermiczny
 • wysoka jakość odżywiania
 • Łatwy i bezpieczny w użyciu
 • szybki RoI
UIP4000hdT mocny ultradźwiękowy procesor 4kW do ekstrakcji olejów jadalnych
UIP4000hdT mocny ultradźwiękowy procesor 4kW do ekstrakcji olejów jadalnych
© www.hielscher.com

Studia przypadków dla Ultradźwiękowej Ekstrakcji Oleju Jadalnego

Ekstrakcja ultradźwiękowa została przetestowana i udowodniona jako skuteczna w przypadku różnych nasion i owoców oleistych.

Ultradźwiękowa ekstrakcja oleju słonecznikowego

Moradi et al. (2018) badali wpływ ekstrakcji wspomaganej ultradźwiękami na plon oleju i skład odżywczy z łuskanych i niełuskanych nasion słonecznika. Zastosowali oni sonifikator UP400S (400 Watt, 24kHz) do ekstrakcji oleju słonecznikowego z nasion słonecznika przy użyciu n-heksanu jako rozpuszczalnika.
W celu oceny wyników ekstrakcji, olej był również ekstrahowany za pomocą konwencjonalnej, seryjnej ekstrakcji rozpuszczalnikami i ekstrakcji Soxhleta przy użyciu n-heksanu dla wszystkich metod ekstrakcji.
Ekstrakcja ultradźwiękowa oleju słonecznikowego dała najwyższy zbiór oleju, odpowiednio 45,44 ± 0,27% i 23,71 ± 0,22% dla nasion słonecznika niełuskanego i łuskanego. W ultradźwiękowo zubożonych śrutach słonecznika pozostało mniej niż 4% i 5% oleju resztkowego dla nasion słonecznika niełuskanego i łuszczonego.
Wymagany czas ekstrakcji przy zastosowaniu ekstrakcji ultradźwiękowej został zredukowany do zaledwie 105 min, podczas gdy ekstrakcja Soxhleta trwała 6 godzin, a ekstrakcja partii rozpuszczalników – 10 godzin.
Analiza chromatografii gazowej wykazała, że ekstrakcja wspomagana ultradźwiękami znacząco poprawia jakość ekstrahowanych olejów i kwasu α-linolenowego.

Ultrasonically extracted sunflower oil - hiegher yields and reduced extraction time
Chromatogram gazowy oleju ekstrahowanego z łuskanych ziaren słonecznika za pomocą ultrasonografii
Badanie i wykres według: Moradi et al. 2018

© www.hielscher.com

Ultradźwiękowa ekstrakcja oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia

Servili et al. (2019) zintegrowali 4kW sonifikator UIP4000hdT do konwencjonalnej linii malaksowania oliwy z oliwek. Mechaniczna obróbka pasty z oliwek poprzez sonifikację poprawia wydajność procesu ekstrakcji, zwiększając wydajność tłoczni oliwy z oliwek. Ponieważ ciśnienie jest ważnym czynnikiem, sonifikację przeprowadzono przy użyciu ultradźwiękowej komory przepływowej z kaskatrodą pod ciśnieniem 3,5 bara. Ekstrakcja ultradźwiękowa nie spowodowała żadnych zmian w głównych prawnych parametrach jakościowych i wykazała pozytywny wpływ na skład fenolowy oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia ekstra (EVOO) przy podwyższonym ciśnieniu 3,5 bara. Ultradźwiękowe wspomagane malaksowanie pasty z oliwek skutkuje większymi plonami i poprawą składu fenolowego EVOO.

Ekstrakcja ultradźwiękowa oleju z awokado

Martinez-Oadilla i wsp. (2018) wykazali w swoich badaniach, że sonifikacja przy użyciu UIP1000hdT (20kHz, 1000W) w przypadku obróbki niezmalaksowanego puree z awokado poprawiła się ekstraktywność o 15-24% dodatkowe odzyskiwanie oleju.

Ultradźwiękowa ekstrakcja oleju lnianego

Gutte i in. (2015) stosowali ultradźwięki do ekstrakcji oleju ze zmielonego siemienia lnianego przy użyciu n-heksanu jako rozpuszczalnika. Alternatywnie jako rozpuszczalniki mogą być stosowane dichlorometan, eter naftowy lub etanol. Ekstrakcja ultradźwiękowa poprawiła wydajność ekstrakcji o 11,5 % przy użyciu podobnej ilości rozpuszczalnika co ekstrakcja konwencjonalna. Analiza chromatograficzna wykazała, że ekstrakcja ultradźwiękowa nie miała istotnego wpływu na rozkład kwasu α-linolenowego (ω-3). Badania wykazały, że ultradźwięki zwiększają wydajność ekstrakcji oleju jadalnego i skracają czas ekstrakcji przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego profilu żywieniowego oleju lnianego.

Synergiczne efekty ultradźwiękowej ekstrakcji oleju

Ekstrakcja ultradźwiękowa może być stosowana jako pojedyncza metoda uwalniania oleju z nasion i owoców bogatych w olej lub może być zintegrowana lub doposażona w konwencjonalne / już istniejące urządzenia do produkcji olejów jadalnych w celu zwiększenia wydajności i jakości oleju. Systemy ekstrakcji ultradźwiękowej mogą być łatwo instalowane jako wstępna lub końcowa obróbka malaksji, w połączeniu z ekstrakcją Soxhleta lub za mechaniczną prasą olejową lub wytłokiem.
Urządzenia do ekstrakcji Hielscher Ultrasonics są łatwe w montażu, zajmują niewiele miejsca (mała powierzchnia) i mogą być dzięki temu instalowane w istniejących olejarniach. Wytrzymałe i przemysłowe sonifikatory przemysłowe firmy Hielscher są przeznaczone do pracy w trybie 24/7 pod dużym obciążeniem i w wymagających środowiskach.
Zwiększ wydajność i jakość swojego oleju dzięki Hielscher Ultrasonics!

Wysokowydajne ekstraktory ultradźwiękowe do produkcji olejów jadalnych

Schemat przepływowego modułu ultradźwiękowego do wpięcia w linię produkcyjną
© www.hielscher.com

Do przetwórstwa spożywczego olejów jadalnych na poziomie przemysłowym potrzebne są wysokowydajne urządzenia ultradźwiękowe do przetwarzania dużych strumieni objętościowych nasion oleistych w systemie ciągłego przepływu. Firma Hielscher Ultrasonics jest długoletnim i zaufanym dostawcą wysokowydajnych urządzeń do ekstrakcji ultradźwiękowej, które są zintegrowane na całym świecie w zakładach produkcji żywności.
Zaawansowane ultrasonografy firmy Hielscher Ultrasonics mogą być precyzyjnie sterowane i dają operatorowi pełną kontrolę nad ważnymi parametrami procesu, takimi jak amplituda, ciśnienie, temperatura i czas sondowania.
Szeroka gama akcesoriów, takich jak sonotrody (sondy robocze), wzmacniacze amplitudy, reaktory przepływowe i inne dodatki umożliwiają skonfigurowanie systemu ekstrakcji ultradźwiękowej specjalnie dla przetwarzanego surowca i docelowej wydajności.
Wysokiej mocy maszyny Hielscher Ultrasonics z łatwością przetwarzają zawiesiny o dużej zawartości części stałych, co oznacza wysoki stosunek części stałych (nasion) do rozpuszczalnika.

Kontrola temperatury podczas przetwarzania ultradźwiękowego

Ponieważ ekstrakcja wspomagana ultradźwiękami jest nietermiczną metodą przetwarzania, można zapobiec termicznej degradacji wrażliwych na ciepło związków odżywczych. Przepływowe reaktory ultradźwiękowe Hielscher wyposażone są w płaszcz chłodzący do odprowadzania ciepła. Dodatkowo, dostarczona energia może być dokładnie dostosowana do optymalnych warunków przetwarzania, np. poprzez zastosowanie trybu pulsacji ekstraktora ultradźwiękowego. Ekstrakcja ultradźwiękowa olejów jadalnych w niskich temperaturach pozwala uniknąć wywołanego termicznie rozkładu ekstrahowanych olejów i minimalizuje straty związków bioaktywnych.

Ultradźwiękowe monitorowanie procesów

Sterowanie z poziomu przeglądarki
© www.hielscher.com

Wszystkie cyfrowe sonifikatory Hielscher – od wielkości laboratoryjnej do przemysłowej – są wyposażone w inteligentne oprogramowanie, które ułatwia precyzyjne sterowanie, monitorowanie i korygowanie procesu ultradźwiękowego. Amplituda, limit energii, cykle pulsacyjne i czas emisji ultradźwięków mogą być wstępnie ustawione za pomocą przyjaznego dla użytkownika oprogramowania. Za pomocą kolorowego wyświetlacza dotykowego menu jest łatwo dostępne i intuicyjnie obsługiwane. Pilot zdalnego sterowania z przeglądarki umożliwia operatorowi zdalną obsługę i monitorowanie systemu ultradźwiękowego.
Wszystkie ważne dane procesu ultradźwiękowego (takie jak amplituda, temperatura, ciśnienie, energia netto, energia całkowita, czas i data) są automatycznie zapisywane na zintegrowanej karcie SD. Automatyczne protokołowanie danych jest bardzo cenione w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, ponieważ pozwala producentowi żywności na weryfikację warunków przetwarzania każdej sonikowanej partii. Pozwala to na standaryzację procesu, stałą wysoką jakość danych wyjściowych i wdrożenie Dobrych Praktyk Wytwarzania (GMP).

Przemysłowe procesory ultradźwiękowe Hielscher Ultrasonics mogą dostarczać bardzo duże amplitudy. Amplitudy do 200 µm mogą być z łatwością wykorzystywane w trybie ciągłym w trybie 24/7. Dla jeszcze większych amplitud, dostępne są sonotrody ultradźwiękowe dostosowane do potrzeb klienta. Wytrzymałość urządzeń ultradźwiękowych firmy Hielscher pozwala na pracę w trybie 24/7 przy dużych obciążeniach i w wymagających środowiskach.
Poniższa tabela daje wskazanie przybliżonej mocy przerobowych naszych ultradźwięków:

Wielkość partiinatężenie przepływuPolecane urządzenia
1 do 500mL10-200mL/minUP100H
10 do 2000mL20-400mL/minUP200Ht, UP400St
0.1 do 20L0.2 do 4L/minUIP2000hdT
10-100L2 do 10L/minUIP4000hdT
b.d.10-100L/minUIP16000
b.d.większeklaster UIP16000

Fakty Warto wiedzieć

Oleje jadalne

Oleje jadalne są zazwyczaj płynne w temperaturze pokojowej, chociaż niektóre oleje zawierające tłuszcze nasycone, takie jak olej kokosowy, olej palmowy i olej z ziaren palmowych mogą być stałe. Oleje jadalne to głównie oleje roślinne, a także oleje pochodzące z owoców, takie jak oliwa z oliwek i olej z awokado. Oleje roślinne, takie jak olej sojowy, olej rzepakowy, olej kukurydziany, olej arachidowy, olej sezamowy, olej słonecznikowy, olej z krokosza balwierskiego, olej palmowy, olej gorczycowy, olej z otrębów ryżowych, olej z pestek dyni, olej kokosowy i inne oleje z pestek są powszechnie stosowane jako oleje do gotowania oraz jako przyprawy (np. sosy sałatkowe, marynaty, sosy, dipy itp.). ). Oleje roślinne są powszechnie stosowane jako olej do gotowania alternatywny dla tłuszczów zwierzęcych, takich jak masło i smalec.
Margaryna jest popularnym substytutem masła na bazie rafinowanych olejów roślinnych (np. z szafranu, słonecznika, soi, nasion bawełny, rzepaku, oliwy z oliwek).
Oleje jadalne takie jak oliwa z oliwek, olej rzepakowy, olej słonecznikowy lub olej z pestek winogron mogą być aromatyzowane poprzez nasycenie ich aromatycznymi roślinami, takimi jak zioła (np. rozmaryn, bazylia, itp.), owoce (np. cytrusowe, pomarańczowe, malinowe), chiliusy lub czosnek. Piosenkę stosuje się do napawania olejków roślinnych ekstraktami ziołowymi.
Oleje i tłuszcze – różnica: Tłuszcze są stałe w temperaturze pokojowej, podczas gdy oleje są płynne. Tłuszcze nienasycone, takie jak wielonienasycone i jednonienasycone kwasy tłuszczowe, należą do kategorii olejów. Tłuszcze są w większości pochodzenia zwierzęcego i zawierają głównie nasycone kwasy tłuszczowe. Tłuszcze zwyczajne to masło, smalec i łój.

Opublikowano

Ultradźwiękowe mieszanie do produkcji biodiesla

Hielscher oferuje ultradźwiękowe reaktory mieszające do produkcji biodiesla w dowolnej skali. Ultradźwiękowe mieszanie poprawia przenoszenie masy oraz kinetykę reakcji prowadząc do szybszej transestryfikacji i wyższej wydajności. Zmniejsza to zużycie metanolu oraz katalizatora.

Ultradźwiękowe reaktory są zalecane przy produkcji od 0.25 tony na godzinę wzwyż. Hielscher oferuje homogenizatory ultradźwiękowe o jednostkowej wydajności do 16 ton/h. Zazwyczaj stosuje się trzy do pięciu reaktorów pracujących równolegle aby dopasować się do wahań w szybkości produkcji.

Czytaj dalej Ultradźwiękowe mieszanie do produkcji biodiesla
Opublikowano

Produkcja margaryny ultradźwiękami

Produkcja

Produkcja margaryny ultradźwiękami

Podstawowym etapem produkcji podczas wytwarzania margaryny jest emulgacja mieszanki olejów i tłuszczów z wodą i dodatkami.
Ultradźwiękowa emulgacja jest niezawodną, sprawdzoną technologią do przygotowania stabilnej, drobno rozdrobnionej emulsji spożywczej.
Ultradźwiękowa emulgacja polega na silnych kawitacyjnych siłach ścinających dających mikro- i nano- krople w produktach najwyższej jakości.

Czytaj dalej Produkcja margaryny ultradźwiękami
Opublikowano

Homogenizatory ultradźwiękowe

Homogenizatory ultradźwiękowe służą do przetwarzania cieczy za pomocą kawitacji. Energia ultradźwiękowa wytwarza duże siły ścinające i intensywnie miesza ciecze i zawiesiny. Zjawisko kawitacji wykorzystuje się do mieszania, dyspergowania, zmniejszania wielkości cząstek, ekstrakcji i reakcji sonochemicznych.

Czytaj dalej Homogenizatory ultradźwiękowe