Opublikowano

Titratory KF

TITRATORY do automatycznego oznaczania zawartości wody metodą Karla Fischera:

Kulometryczny Titrator KF AquaMAX KF

 • Oznaczanie wody na poziomie ppm…µg
 • BARDZO SZYBKI POMIAR: większość analiz trwa < 1 minuty.
 • INTUICYJNA OBSŁUGA: nie wymaga zaangażowania chemika – OPROGRAMOWANIE W JĘZYKU POLSKIM.
 • BRAK KONIECZNOŚCI MIANOWANIA REAGENTÓW.
 • NISKIE ZUŻYCIE REAGENTÓW: dawka 100ml REAGENTA ANODOWEGO  + 5ml REAGENTA KATODOWEGO zapewnia analizę kilkudziesięciu próbek (minimalizacja ilości ścieków oraz konieczności częstej wymiany reagentów na świeże). BHP.

Wolumetryczny Titrator KF

 • Oznaczanie wody od mg do 100%
 • ZESTAW NAJBARDZIEJ OPTYMALNY:

Z biuretą o pojemności 5 ml oraz 2 pompami prystaltycznymi zapewnia automatyczny system przepływu reagentów w układzie zamkniętym: automatyczne dozowanie rozpuszczalnika oraz opróżnianie naczynia KF po zakończonej analizie.

Analiza wody z TitroMatic KF i AquaMAX KF (OBSŁUGA MENU OBU URZĄDZEŃ W JĘZYKU POLSKIM): 

 1. Wprowadzenie reagentów do naczynia lub celki KF.
 2. Kondycjonowanie – usunięcie wody z reagentów oraz przestrzeni naczynia / celki elektrolizera.
 3. Koniec kondycjonowania – automatyczna kontrola dryftu naczynia / celki.
 4. Mianowanie titranta – tylko w TitroMatic KF – AquaMax KF nie wymaga.
 5. Wprowadzenie próbki do naczynia / celki elektrolizera i miareczkowanie.
 6. Wpisanie naważki (w trakcie miareczkowania lub po jego zakończeniu). Wynik: na ekranie, w formie wydruku lub na monitorze komputera PC.
 7. Kolejna próbka, opróżnianie naczynia lub cykl spoczynkowy.

Aparaty do oznaczania zawartości wody zgodnie z metodą Karla Fischera techniką miareczkowania wolumetrycznego oraz kulometrycznego firm CRISON oraz GR Scientific zapewniają: Zapis wyników miareczkowania w pamięci wewnętrznej dla kolejno przeprowadzanych analiz. Wydruk zachowanych danych w dowolnym momencie lub bezpośrednio po wykonanej analizie na podłączonej, opcjonalnej drukarce: igłowej lub termicznej (CRISON). AquaMAX KF posiada w standardzie wbudowaną drukarkę raportu. TitroMatic KF pozwala na podłączenie do komputera za pomocą opcjonalnego oprogramowania: “TiCOM”. AquaMAX KF posiada w dostawie oprogramowanie do połączenia z komputerem PC.