Opublikowano

Titratory potencjometryczne

Aparaty do miareczkowania, są dostarczane z klawiaturą PC, statywem z uchwytem na elektrody i sensory, mieszadłem magnetycznym, kompletem przewodów dozujących z PTFE oraz butelek w zależności od zamawianej wersji. Kombinowane elektrody pH, elektrody metalowe redox: srebrowe, platynowe, złote, elektrody jonoselektywne ISE, celki, czujniki, sensory konduktometryczne, fotometryczne, fotooptyczne typu PHOTOTRODE (FOTOTRODA), fototrody oraz pozostałe akcesoria dobieramy do wskazanych przez Państwa zastosowań. Zawsze przed złożeniem zamówienia prosimy o kontakt celem optymalnego doboru użytkowej konfiguracji titratora. 

Titrator potencjometryczny​ zalety: 

  • Bezproblemowa interpretacja punktu końcowego miareczkowania w szczególności w próbkach ciemnych i mętnych. 

Automatyczne wyznaczania punktu równoważnikowego EQ oraz podgląd krzywej miareczkowania online 

  • Brak kontaktu z odczynnikami 

Titrator automatycznie zaciąga oraz dozuje titrant do naczynka 

  • Bardzo wysoka dokłaność pomiaru 

Biureta z rozdzielczośćią:20000 kroków z elektroniczną µ-krokową technologią (128 µ-krok/krok)

  • Inteligentne elektrody Red Rod 

Wysoce wydajna technologia Red Rod. Symetria uzyskana dzięki zewnętrznemu i wewnętrznemu systemowi Red Rod co oznacza, iż iso pH jest takie samo jak pH zerowe co pozwala uzyskać wysoce powtarzalne wyniki, szybki czas odpowiedzi nawet gdy pojawią się wahania temperatury. 
Elektrody Red Rod pozwalają uzyskać stabilny sygnał dzięki elementom chroniącym przed światłem . Nasycony mostek solny KCl także pozwala w utworzeniu stabilnego połączenia na granicy ciekłej. System RED ROD pozwala uzyskać bezproblemowe ciekłe złącze (liquid junction). Elementy referencyjne nie zawierają jonów srebra co zmniejsza ryzyko zapchania podczas pomiarów próbek trudnych. 
Cyfrowe elektrody INTELLICAL posiadają chip elektroniczny. Przechowują dane każdego pomiaru, operatora i ID próbki, historię kalibracji , próbki i numer seryjny.

  • System GLP (Dobra Praktyka Laboratoryjna) 

Automatyczne zapisywanie i przechowywanie wyników, możliwość założenia hasła oraz export danych w formacie exel

  • Pełna automatyzacja miareczkowania

Możliwośc zastosowania autosamplera na 12; 20 lub 30 stanowisk