Fotometry płomieniowe

Fotometr płomieniowy to urządzenie analityczne, którego podstawową zasadą jest spektrometria emisyjna. Wykorzystuje płomień jako źródło światła wzbudzenia oraz stosuje fotoelektryczny system detekcji do pomiaru natężenia promieniowania emitowanego przez element wzbudzony po powrocie do stanu podstawowego ze stanu wzbudzonego. Zgodnie z jego charakterystycznym widmem i natężeniem fali świetlnej, aby określić kategorię pierwiastka i jego zawartość. Jest to najprostsza metoda emisyjna przydatna w analizie pierwiastków o niskim potencjale wzbudzenia (litowce i wapniowce), które wzbudzone emitują promieniowanie w zakresie widzialnym co objawia się charakterystycznym zabarwieniem płomienia. Badana próbka jest pobierana, rozpylana, dostaje się do mieszalnika, w którym jest mieszana z gazem palnym. W płomieniu palnika pierwiastki ulegają wzbudzeniu, a emitowane przez nie promieniowanie przechodząc przez układ optyczny (zwierciadła, soczewki, filtry) jest kierowane na detektor, który sczytuje wynik. Stosowany szeroko jest w analizie i oznaczaniu nawozów rolniczych, analizie gleby, cementu, ceramiki i innych branżach, a także w przemyśle kwasu krzemowego. Fotometry płomieniowe oznaczać mogą pierwiastki takie jak: Potas (K), Sód (Na), Lit (Li), Wapń (Ca), Bar (Ba).

Wyświetlanie wszystkich wyników: 2

Wyświetlanie wszystkich wyników: 2