Fotometry płomieniowe

Fotometr płomieniowy to precyzyjne urządzenie laboratoryjne wykorzystywane do pomiaru ilościowego stężenia substancji chemicznych w próbkach. Zasada działania opiera się na analizie absorbancji światła przez substancje chemiczne w płomieniu.
W fotometrze płomieniowym próbka jest wprowadzana do płomienia, który jest wytwarzany przez palnik. Płomień optymalnie dostarcza energię dla cząsteczek substancji, które zostają pobudzone i emitują światło o charakterystycznym widmie. Fotometr rejestruje intensywność tego światła, a następnie porównuje ją z wartościami standardowymi, aby określić ilość substancji obecnej w próbce.
Urządzenie posiada specjalne filtry optyczne, które pozwalają na selektywne wyłapywanie światła emitowanego przez interesującą substancję. Fotometr dokonuje pomiaru absorbancji światła w zakresie spektralnym charakterystycznym dla badanej substancji. Następnie, na podstawie tej wartości absorbancji i kalibracji, można obliczyć stężenie substancji w próbce.
Fotometr płomieniowy jest szeroko stosowany w laboratoriach chemicznych, medycynie, farmacji, przemyśle spożywczym i środowiskowym do analizy składu próbek, takich jak woda, roztwory, surowce farmaceutyczne, paliwa czy produkty spożywcze. Dzięki swojej precyzji i czułości, fotometr płomieniowy umożliwia dokładne i szybkie określanie stężenia substancji chemicznych w próbkach.
Fotometry płomieniowe oznaczać mogą pierwiastki takie jak: Potas (K), Sód (Na), Lit (Li), Wapń (Ca), Bar (Ba).

Wyświetlanie wszystkich wyników: 5

Wyświetlanie wszystkich wyników: 5