Opublikowano

Ultradźwiękowa ekstrakcja olejów jadalnych

Oleje jadalne są używane do różnych zastosowań w gotowaniu i produkcji żywności. Mechaniczna ekstrakcja olejów jadalnych zapobiega ich degradacji. Ultradźwiękowa ekstrakcja olejów jadalnych jest doskonałą metodą uwalniania olejów z nasion, ziaren i owoców. Jako nietermiczna technika ekstrakcji, ultradźwiękowa ekstrakcja wysokojakościowych olejów jadalnych wyróżnia się wyższą wydajnością i krótszym czasem przetwarzania.

Produkcja oleju jadalnego zintensyfikowana przez sonifikację

Ekstrakcja ultradźwiękowa jest szeroko stosowana do uwalniania cennej materii wewnątrzkomórkowej z materiału roślinnego. Ekstrakty docelowe zawierają lipidy/kwasy tłuszczowe, białka, witaminy, polifenole i inne związki bioaktywne. Jako technika intensyfikująca proces, ultradźwiękowa ekstrakcja olejów jadalnych, takich jak m.in. oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, olej z awokado, olej słonecznikowy, olej lniany, zwiększa wydajność ekstrahowanego oleju (kwasy tłuszczowe), skraca czas ekstrakcji i zmniejsza lub unika zużycia rozpuszczalników. Jako nietermiczna technika ekstrakcji, zasada działania ekstrakcji wspomaganej ultradźwiękami opiera się na zjawisku kawitacji akustycznej. Kawitacja ultradźwiękowa wytwarza intensywne siły ścinające, które zakłócają ściany komórek i zwiększają przenoszenie masy pomiędzy wnętrzem komórki a otaczającym ją rozpuszczalnikiem. To sprawia, że ekstrakcja ultradźwiękowa jest najlepszą techniką, jeśli chodzi o uwalnianie i izolację związków uwięzionych w komórkach roślinnych.

Procesor ultradźwiękowy UIP4000hdT (4kW) do malaksowania oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia ekstra.
© www.hielscher.com

Zalety Ultradźwiękowej Ekstrakcji Olejów Jadalnych

 • wyższa wydajność
 • krótszy czas ekstrakcji
 • brak lub zmniejszone zużycie rozpuszczalników
 • proces nietermiczny
 • wysoka jakość odżywiania
 • Łatwy i bezpieczny w użyciu
 • szybki RoI
UIP4000hdT mocny ultradźwiękowy procesor 4kW do ekstrakcji olejów jadalnych
UIP4000hdT mocny ultradźwiękowy procesor 4kW do ekstrakcji olejów jadalnych
© www.hielscher.com

Studia przypadków dla Ultradźwiękowej Ekstrakcji Oleju Jadalnego

Ekstrakcja ultradźwiękowa została przetestowana i udowodniona jako skuteczna w przypadku różnych nasion i owoców oleistych.

Ultradźwiękowa ekstrakcja oleju słonecznikowego

Moradi et al. (2018) badali wpływ ekstrakcji wspomaganej ultradźwiękami na plon oleju i skład odżywczy z łuskanych i niełuskanych nasion słonecznika. Zastosowali oni sonifikator UP400S (400 Watt, 24kHz) do ekstrakcji oleju słonecznikowego z nasion słonecznika przy użyciu n-heksanu jako rozpuszczalnika.
W celu oceny wyników ekstrakcji, olej był również ekstrahowany za pomocą konwencjonalnej, seryjnej ekstrakcji rozpuszczalnikami i ekstrakcji Soxhleta przy użyciu n-heksanu dla wszystkich metod ekstrakcji.
Ekstrakcja ultradźwiękowa oleju słonecznikowego dała najwyższy zbiór oleju, odpowiednio 45,44 ± 0,27% i 23,71 ± 0,22% dla nasion słonecznika niełuskanego i łuskanego. W ultradźwiękowo zubożonych śrutach słonecznika pozostało mniej niż 4% i 5% oleju resztkowego dla nasion słonecznika niełuskanego i łuszczonego.
Wymagany czas ekstrakcji przy zastosowaniu ekstrakcji ultradźwiękowej został zredukowany do zaledwie 105 min, podczas gdy ekstrakcja Soxhleta trwała 6 godzin, a ekstrakcja partii rozpuszczalników – 10 godzin.
Analiza chromatografii gazowej wykazała, że ekstrakcja wspomagana ultradźwiękami znacząco poprawia jakość ekstrahowanych olejów i kwasu α-linolenowego.

Ultrasonically extracted sunflower oil - hiegher yields and reduced extraction time
Chromatogram gazowy oleju ekstrahowanego z łuskanych ziaren słonecznika za pomocą ultrasonografii
Badanie i wykres według: Moradi et al. 2018

© www.hielscher.com

Ultradźwiękowa ekstrakcja oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia

Servili et al. (2019) zintegrowali 4kW sonifikator UIP4000hdT do konwencjonalnej linii malaksowania oliwy z oliwek. Mechaniczna obróbka pasty z oliwek poprzez sonifikację poprawia wydajność procesu ekstrakcji, zwiększając wydajność tłoczni oliwy z oliwek. Ponieważ ciśnienie jest ważnym czynnikiem, sonifikację przeprowadzono przy użyciu ultradźwiękowej komory przepływowej z kaskatrodą pod ciśnieniem 3,5 bara. Ekstrakcja ultradźwiękowa nie spowodowała żadnych zmian w głównych prawnych parametrach jakościowych i wykazała pozytywny wpływ na skład fenolowy oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia ekstra (EVOO) przy podwyższonym ciśnieniu 3,5 bara. Ultradźwiękowe wspomagane malaksowanie pasty z oliwek skutkuje większymi plonami i poprawą składu fenolowego EVOO.

Ekstrakcja ultradźwiękowa oleju z awokado

Martinez-Oadilla i wsp. (2018) wykazali w swoich badaniach, że sonifikacja przy użyciu UIP1000hdT (20kHz, 1000W) w przypadku obróbki niezmalaksowanego puree z awokado poprawiła się ekstraktywność o 15-24% dodatkowe odzyskiwanie oleju.

Ultradźwiękowa ekstrakcja oleju lnianego

Gutte i in. (2015) stosowali ultradźwięki do ekstrakcji oleju ze zmielonego siemienia lnianego przy użyciu n-heksanu jako rozpuszczalnika. Alternatywnie jako rozpuszczalniki mogą być stosowane dichlorometan, eter naftowy lub etanol. Ekstrakcja ultradźwiękowa poprawiła wydajność ekstrakcji o 11,5 % przy użyciu podobnej ilości rozpuszczalnika co ekstrakcja konwencjonalna. Analiza chromatograficzna wykazała, że ekstrakcja ultradźwiękowa nie miała istotnego wpływu na rozkład kwasu α-linolenowego (ω-3). Badania wykazały, że ultradźwięki zwiększają wydajność ekstrakcji oleju jadalnego i skracają czas ekstrakcji przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego profilu żywieniowego oleju lnianego.

Synergiczne efekty ultradźwiękowej ekstrakcji oleju

Ekstrakcja ultradźwiękowa może być stosowana jako pojedyncza metoda uwalniania oleju z nasion i owoców bogatych w olej lub może być zintegrowana lub doposażona w konwencjonalne / już istniejące urządzenia do produkcji olejów jadalnych w celu zwiększenia wydajności i jakości oleju. Systemy ekstrakcji ultradźwiękowej mogą być łatwo instalowane jako wstępna lub końcowa obróbka malaksji, w połączeniu z ekstrakcją Soxhleta lub za mechaniczną prasą olejową lub wytłokiem.
Urządzenia do ekstrakcji Hielscher Ultrasonics są łatwe w montażu, zajmują niewiele miejsca (mała powierzchnia) i mogą być dzięki temu instalowane w istniejących olejarniach. Wytrzymałe i przemysłowe sonifikatory przemysłowe firmy Hielscher są przeznaczone do pracy w trybie 24/7 pod dużym obciążeniem i w wymagających środowiskach.
Zwiększ wydajność i jakość swojego oleju dzięki Hielscher Ultrasonics!

Wysokowydajne ekstraktory ultradźwiękowe do produkcji olejów jadalnych

Schemat przepływowego modułu ultradźwiękowego do wpięcia w linię produkcyjną
© www.hielscher.com

Do przetwórstwa spożywczego olejów jadalnych na poziomie przemysłowym potrzebne są wysokowydajne urządzenia ultradźwiękowe do przetwarzania dużych strumieni objętościowych nasion oleistych w systemie ciągłego przepływu. Firma Hielscher Ultrasonics jest długoletnim i zaufanym dostawcą wysokowydajnych urządzeń do ekstrakcji ultradźwiękowej, które są zintegrowane na całym świecie w zakładach produkcji żywności.
Zaawansowane ultrasonografy firmy Hielscher Ultrasonics mogą być precyzyjnie sterowane i dają operatorowi pełną kontrolę nad ważnymi parametrami procesu, takimi jak amplituda, ciśnienie, temperatura i czas sondowania.
Szeroka gama akcesoriów, takich jak sonotrody (sondy robocze), wzmacniacze amplitudy, reaktory przepływowe i inne dodatki umożliwiają skonfigurowanie systemu ekstrakcji ultradźwiękowej specjalnie dla przetwarzanego surowca i docelowej wydajności.
Wysokiej mocy maszyny Hielscher Ultrasonics z łatwością przetwarzają zawiesiny o dużej zawartości części stałych, co oznacza wysoki stosunek części stałych (nasion) do rozpuszczalnika.

Kontrola temperatury podczas przetwarzania ultradźwiękowego

Ponieważ ekstrakcja wspomagana ultradźwiękami jest nietermiczną metodą przetwarzania, można zapobiec termicznej degradacji wrażliwych na ciepło związków odżywczych. Przepływowe reaktory ultradźwiękowe Hielscher wyposażone są w płaszcz chłodzący do odprowadzania ciepła. Dodatkowo, dostarczona energia może być dokładnie dostosowana do optymalnych warunków przetwarzania, np. poprzez zastosowanie trybu pulsacji ekstraktora ultradźwiękowego. Ekstrakcja ultradźwiękowa olejów jadalnych w niskich temperaturach pozwala uniknąć wywołanego termicznie rozkładu ekstrahowanych olejów i minimalizuje straty związków bioaktywnych.

Ultradźwiękowe monitorowanie procesów

Sterowanie z poziomu przeglądarki
© www.hielscher.com

Wszystkie cyfrowe sonifikatory Hielscher – od wielkości laboratoryjnej do przemysłowej – są wyposażone w inteligentne oprogramowanie, które ułatwia precyzyjne sterowanie, monitorowanie i korygowanie procesu ultradźwiękowego. Amplituda, limit energii, cykle pulsacyjne i czas emisji ultradźwięków mogą być wstępnie ustawione za pomocą przyjaznego dla użytkownika oprogramowania. Za pomocą kolorowego wyświetlacza dotykowego menu jest łatwo dostępne i intuicyjnie obsługiwane. Pilot zdalnego sterowania z przeglądarki umożliwia operatorowi zdalną obsługę i monitorowanie systemu ultradźwiękowego.
Wszystkie ważne dane procesu ultradźwiękowego (takie jak amplituda, temperatura, ciśnienie, energia netto, energia całkowita, czas i data) są automatycznie zapisywane na zintegrowanej karcie SD. Automatyczne protokołowanie danych jest bardzo cenione w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, ponieważ pozwala producentowi żywności na weryfikację warunków przetwarzania każdej sonikowanej partii. Pozwala to na standaryzację procesu, stałą wysoką jakość danych wyjściowych i wdrożenie Dobrych Praktyk Wytwarzania (GMP).

Przemysłowe procesory ultradźwiękowe Hielscher Ultrasonics mogą dostarczać bardzo duże amplitudy. Amplitudy do 200 µm mogą być z łatwością wykorzystywane w trybie ciągłym w trybie 24/7. Dla jeszcze większych amplitud, dostępne są sonotrody ultradźwiękowe dostosowane do potrzeb klienta. Wytrzymałość urządzeń ultradźwiękowych firmy Hielscher pozwala na pracę w trybie 24/7 przy dużych obciążeniach i w wymagających środowiskach.
Poniższa tabela daje wskazanie przybliżonej mocy przerobowych naszych ultradźwięków:

Wielkość partiinatężenie przepływuPolecane urządzenia
1 do 500mL10-200mL/minUP100H
10 do 2000mL20-400mL/minUP200Ht, UP400St
0.1 do 20L0.2 do 4L/minUIP2000hdT
10-100L2 do 10L/minUIP4000hdT
b.d.10-100L/minUIP16000
b.d.większeklaster UIP16000

Fakty Warto wiedzieć

Oleje jadalne

Oleje jadalne są zazwyczaj płynne w temperaturze pokojowej, chociaż niektóre oleje zawierające tłuszcze nasycone, takie jak olej kokosowy, olej palmowy i olej z ziaren palmowych mogą być stałe. Oleje jadalne to głównie oleje roślinne, a także oleje pochodzące z owoców, takie jak oliwa z oliwek i olej z awokado. Oleje roślinne, takie jak olej sojowy, olej rzepakowy, olej kukurydziany, olej arachidowy, olej sezamowy, olej słonecznikowy, olej z krokosza balwierskiego, olej palmowy, olej gorczycowy, olej z otrębów ryżowych, olej z pestek dyni, olej kokosowy i inne oleje z pestek są powszechnie stosowane jako oleje do gotowania oraz jako przyprawy (np. sosy sałatkowe, marynaty, sosy, dipy itp.). ). Oleje roślinne są powszechnie stosowane jako olej do gotowania alternatywny dla tłuszczów zwierzęcych, takich jak masło i smalec.
Margaryna jest popularnym substytutem masła na bazie rafinowanych olejów roślinnych (np. z szafranu, słonecznika, soi, nasion bawełny, rzepaku, oliwy z oliwek).
Oleje jadalne takie jak oliwa z oliwek, olej rzepakowy, olej słonecznikowy lub olej z pestek winogron mogą być aromatyzowane poprzez nasycenie ich aromatycznymi roślinami, takimi jak zioła (np. rozmaryn, bazylia, itp.), owoce (np. cytrusowe, pomarańczowe, malinowe), chiliusy lub czosnek. Piosenkę stosuje się do napawania olejków roślinnych ekstraktami ziołowymi.
Oleje i tłuszcze – różnica: Tłuszcze są stałe w temperaturze pokojowej, podczas gdy oleje są płynne. Tłuszcze nienasycone, takie jak wielonienasycone i jednonienasycone kwasy tłuszczowe, należą do kategorii olejów. Tłuszcze są w większości pochodzenia zwierzęcego i zawierają głównie nasycone kwasy tłuszczowe. Tłuszcze zwyczajne to masło, smalec i łój.

Opublikowano

Chłodziarki laboratoryjne

Odpowiednie urządzenie do odpowiedniego zastosowania

Bez względu na to, czy reprezentujesz dużą instytucję badawczą, czy małe laboratorium, z pewnością znajdziesz w ofercie Liebherr urządzenie spełniające Twoje wymagania. Modele wyposażone w elektroniczny układ sterowania Profi idealnie nadają się do długotrwałego przechowywania substancji wrażliwych w dużych ilościach, natomiast kompaktowe urządzenia Liebherr wyposażone w elektroniczny układ sterowania Comfort doskonale sprawdzają się w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

Urządzenia z zabezpieczeniem antyiskrowym we wnętrzu to niezawodny i bezpieczny sposób na przechowywanie substancji łatwopalnych i wybuchowych. W zależności od potrzeb dostępne są urządzenia duże i kompaktowe.

Wszystkie urządzenia laboratoryjne wyróżniają się długim okresem eksploatacji, najwyższej klasy podzespołami i niespotykaną energooszczędnością.

Urządzenia laboratoryjne Liebherr

Elektroniczny układ sterowania Profi

Urządzenia laboratoryjne Liebherr z elektronicznym układem sterowania Profi mają szeroki wachlarz zastosowań. Dzięki imponującej pojemności idealnie nadają się do przechowywania dużych ilości substancji wrażliwych.

Ich bezpieczeństwo gwarantuje nie tylko solidne wykonanie, lecz także alarmy i system dokumentacji.

Elektroniczny układ sterowania Comfort

Kompaktowe urządzenia Liebherr to idealne rozwiązanie do miejsc z ograniczoną przestrzenią. Linia obejmuje dwie laboratoryjne chłodziarki wolnostojące i dwie podblatowe oraz kompaktową chłodziarko-zamrażarkę.

We wszystkich modelach temperaturę można regulować w zakresie od +3°C do +16°C. Wydajny układ chłodzenia z wymuszonym obiegiem powietrza w połączeniu z precyzyjnym, elektronicznym systemem sterowania to gwarancja utrzymania stabilnej i równomiernej temperatury we wnętrzu. Wszystkie urządzenia kompaktowe są wyposażone w zintegrowany termometr ze wskaźnikiem wartości maksymalnej i minimalnej umożliwiający dokładne prowadzenie dokumentacji.

Elektroniczny układ sterowania Comfort (przeciwwybuchowy)

Substancje wrażliwe i łatwopalne można bezpiecznie przechowywać w naszych urządzeniach laboratoryjnych wyposażonych w zabezpieczenie antyiskrowe we wnętrzu. Linia obejmuje dwie chłodziarki i dwie zamrażarki z zabezpieczeniem antyiskrowym oraz elektronicznym układem sterowania Comfort.

Wnętrza urządzeń spełniają wymagania dyrektywy Unii Europejskiej 94/9/WE (ATEX 95).

System sterowania mechanicznego (przeciwwybuchowy)

Chłodziarki laboratoryjne z chłodzeniem statycznym i zabezpieczeniem antyiskrowym we wnętrzu zostały stworzone specjalnie do przechowywania dużych ilości substancji wybuchowych i łatwopalnych. Wnętrze modeli LKexv spełnia wymagania bezpieczeństwa dyrektywy Unii Europejskiej 94/9/WE (ATEX 95).

Te solidne urządzenia są niespotykanie pojemne. Wbudowany termostat umożliwia precyzyjne ustawienie temperatury chłodzenia w zakresie od +1°C do +15°C.

Laboratoryjne zamrażarki skrzyniowe

Laboratoryjne zamrażarki skrzyniowe utrzymują temperaturę -45°C i zostały stworzone specjalnie z myślą o wysokich wymaganiach instytucji badawczych, przemysłu i sektora badań klinicznych.

Zamrażarki skrzyniowe, podobnie jak wszystkie inne urządzenia laboratoryjne Liebherr, wyróżniają się niesłychaną stabilnością temperatury i stosunkowo niskim zużyciem energii.

Opublikowano

Fiolki chromatograficzne HPLC GC

Fiolki zwane również potocznie: fialki, vialki, violki, wialki, wiolki, to naczynka chromatograficzne przeznaczone do dostępnych na rynku autosamplerów.

Powstają w ściśle kontrolowanych warunkach. Z certyfikatem dla każdej partii. Wykonane są ze szkła borokrzemianowego lub polipropylenu. Mogą być bezbarwne lub oranżowe. Fiolki mogą posiadać miejsce na opis i skalę.

Mogą być również przeznaczone do przechowywania próbek płynnych i sypkich.

Rodzaje fiolek chromatograficznych

Zależnie od używanych autosamplerów, właściwości i posiadanej ilości badanych prób stosuje się:

 • fiolki zakręcane lub kapslowane o pojemnościach:
  • 1,5 ml
  • 2 ml
  • 4 ml
  • 5 ml
  • 8 ml
  • 10 ml
  • 20 ml
 • fiolki z wbudowanym insertem/ wkładką zmniejszającą pojemność do:
  • 100 ul
  • 150 ul
  • 200 ul
  • 250 ul
  • 400 ul
  • 800 ul

Zamknięcia

Naczynka chromatograficzne mogą być zamykane za pomocą:

 • nakrętek o gwintach:
  • ND8
  • ND9
  • ND10
  • ND18
 • kapsli:
  • ND11
  • ND20

Septy

Zamknięcia do fiolek mogą posiadać septy, które przekłuwane są za pomocą igły autosamplera, zależnie od właściwości badanych prób w laboratoriach używane są m.in septy:

 • guma
 • guma/PTFE
 • silikon/PTFE
 • silikon/PTFE/silikon
 • PTFE/silikon/PTFE
 • butyl
 • PTFE/butyl

Fiolki przeznaczone tylko do przechowywania substancji mogą zostać zamknięte pełną nakrętką uszczelnioną septą lub kapslem “zrywką”

Opublikowano

Refraktometry lunetkowe

Najtańsze refraktometry ręczne lunetkowe do szybkich pomiarów w terenie. Pomiar płynów po naniesieniu kropli na pryzmat i zamknięciu przykrywki w celu dokładnego rozprowadzenia próbki. Odczyt wizualny przez okular na wbudowanej szklanej płytce ze skalą. Na skali widoczne jest jasne i ciemne pole, a linia ich podziału wskazuje odczyt.

Refraktometry lunetkowe powinny posiadać wbudowaną automatyczną kompensację temperatury (ATC), żeby niwelować wpływ temperatury na wartość współczynnika załamania światła. System ten oparty jest o wbudowany bimetaliczny pasek, który przesuwa układ optyczny proporcjonalnie do zmian temperatury.

Wbudowana skala umożliwia odczyt współczynnika załamania światła w praktycznej skali użytkowej, pozwalającej określić szybko żądaną wartość np. ilość cukru, stężenie alkoholu, temperaturę zamarzania.

Zestawienie refraktometrów lunetkowych

Opublikowano

Spektrofotometry UV-Vis

Spektrofotometry VIS, UV-VIS, XRF, ICP, AAS, AFS

Spektrofotometr, urządzenie do pomiaru transmitancji i / lub absorbancji ciał stałych, ciekłych i gazowych. W ofercie spektrofotometry kontrolowane przez mikroprocesor z cyfrowym wyświetlaczem LCD.

Do najważniejszych części składowych spektrofotometrów należą:

 • źródło promieniowania– np. lampy: deuterowa lub wodorowa dla zakresu UV powinno się charakteryzować ciągłym widmem emisji, o równomiernym rozkładzie energetycznym w całym zakresie stosowania i odpowiednio dużej mocy
 • monochromator– przyrząd optyczny, którego zadaniem jest rozszczepienie promieniowania polichromatycznego, emitowanego przez źródło promieniowania i wyodrębnienie z otrzymanego widma fragmentu zawierającego promieniowanie o żądanej długości fali
 • komora próbki– pojemnik ze specjalnymi naczyniami pomiarowymi w których umieszcza się próbki ciekle i gazowe, stanowią w procesie pomiarowym integralna część spektrofotometru
 • detektor promieniowania -odpowiedzialny jest za przetwarzania energii padającego promieniowania elektromagnetycznego na energię elektryczną, powinny wykazywać wysoką czułość, niski poziom szumów i liniowość przetwarzania sygnałów
 • układ pomiarowy -wychyleniowe i kompensacyjne. Przyrząd pozwalający na rejestracje oraz matematyczną obróbkę danych.

Spektroskopia Ramana

Opublikowano

Chromatografia cieczowa HPLC

Wysokosprawna chromatografia cieczowa

Chromatografy cieczowe HPLC Rigol L-3000.

Chromatografy HPLC L-3000 to niezawodne i ultranowoczesne urządzenia, które pracują w zakresie ciśnień do 9000 psi. Główną zaletą serii jest budowa modułowa, dzięki której możliwe jest dostosowanie konfiguracji według potrzeb Klienta. Gwarancję niezawodnej i wieloletniej pracy zapewnia solidna i nieskomplikowana konstrukcja każdego elementu chromatografu.

 • 9000 psi: max. ciśnienie pracy
 • 2,5 AU: zakres liniowości detektora UV-VIS
 • 100 Hz: max częstotliwość próbkowania
 • 5 x 10-9 g/ml: czułość detekcji 
 • wysoka precyzja i powtarzalność wyników
 • sterowanie za pomocą UltraChrom lub Clarity

Wysokosprawna chromatografia cieczowa w ofercie Labindex

Chromatograf cieczowy HPLC Autosampler L-3320

Chromatograf cieczowy HPLC Autosampler L-3320

Chromatograf HPLC L-3000: Autosampler L-3320 Wysoka precyzja wtryskiwacza zapewnia doskonałą dokładność wstrzyknięcia próbki. Tryb ul pick-up to zerowe straty próbki. Opatentowana konstrukcja igły znacznie zmniejsza zanieczyszczenia próbki.

Chromatograf cieczowy HPLC Organizer odczynników L-3100

Chromatograf cieczowy HPLC Organizer odczynników L-3100

Chromatograf HPLC L-3000-Organizer odczynników L-3100 z funkcją mycia online.

Chromatograf cieczowy HPLC Organizer odczynników L-3120

Chromatograf cieczowy HPLC Organizer odczynników L-3120

Chromatograf HPLC L-3000-Organizer odczynników L-3120 z 2-kanałowym (480μL / kanał) odgazowaniem online. Funkcja mycia online.

Chromatograf cieczowy HPLC Organizer odczynników L-3140

Chromatograf cieczowy HPLC Organizer odczynników L-3140

Chromatograf HPLC L-3000-Organizer odczynników L-3140 z 4-kanałowym (480μL / kanał) odgazowaniem online. Funkcja mycia online.

Chromatograf cieczowy HPLC Pompa binarna L-3220

Chromatograf cieczowy HPLC Pompa binarna L-3220

Chromatograf HPLC L-3000-Pompa binarna L-3220: Powtarzalność gradientu ≤0.2% SD. Dokładność gradientu ±0.5%. zakres przepływu 0.001mL / min – 10.000mL / min (przyrost 0.001mL / min). Dokładność przepływu ± 0,5% (@ 1 ml / min, woda).

Chromatograf cieczowy HPLC Pompa izokratyczna L-3210

Chromatograf cieczowy HPLC Pompa izokratyczna L-3210

Chromatograf HPLC L-3000-Pompa izokratyczna L-3210: Zakres przepływu 0.001mL / min – 10.000mL / min (przyrost 0.001mL / min). Dokładność przepływu ± 0,5% (@ 1 ml / min, woda).

Chromatograf cieczowy HPLC Pompa gradientowa L-3245

Chromatograf cieczowy HPLC Pompa gradientowa L-3245

Chromatograf HPLC L-3000-Pompa gradientowa L-3245: Odgazowanie online 4-kanałowe (480μL / kanał).Powtarzalność gradientu ≤0.2% SD. Dokładność gradientu ±0.5%. zakres przepływu 0.001mL / min – 10.000mL / min (przyrost 0.001mL / min). Dokładność przepływu ± 0,5% (@ 1 ml / min, woda).

Chromatograf cieczowy HPLC Termostat kolumny L-3400

Chromatograf cieczowy HPLC Termostat kolumny L-3400

Chromatograf HPLC L-3000- Termostat L-3400: Zakres temperatury +5°C powyżej temp. otoczenia ÷ 70°C. Objętość pętli próbki ± 1.0 ℃. Dokładność pomiaru temperatury ± 1.0 ℃. Stabilność temperatury 1 kolumna 250mm + 50mm przedkolumna.

Chromatograf cieczowy HPLC Detektor UV-VIS L-3500

Chromatograf cieczowy HPLC Detektor UV-VIS L-3500

Detektor UV-VIS L-3500 do chromatografu cieczowego: Zakres danych 100Hz. Zakres liniowy: 2.5AU. Granica wykrywalności: 5 x 10-9 g / ml z mniejszym hałasem dynamicznym. Funkcja Dual-wavelength -większa wydajność do analizy wielu substancji.

Chromatograf cieczowy HPLC Detektor RID L-3560

Chromatograf cieczowy HPLC Detektor RID L-3560

Chromatograf HPLC L-3000-Detektor współczynnika załamania L-3560: Zakres współczynnika załamania 1.0 ÷ 1.75. Zakres pomiarowy 0.25 ÷ 512µRIU. Zakres liniowości ≥ 600µRIU. Czas odpowiedzi 0.1, 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 6 sek.

Chromatograf cieczowy HPLC Detektor DAD L-3520

Chromatograf cieczowy HPLC Detektor DAD L-3520

Chromatograf HPLC L-3000-Detektor diodowy L-3520: Zakres długości fal 190 ÷ 640nm. Maksymalna częstotliwość próbkowania 100Hz. Liniowość > 2.0 AU ( 5% )wg. ASTM.

Chromatograf cieczowy HPLC Detektor ELSD L-3530

Chromatograf cieczowy HPLC Detektor ELSD L-3530

Chromatograf HPLC L-3000-Detektor ELSDL-3530: Niska temperatura parowania. Źródło światła LED 470 nm. Przepływ 0,1 ml / min – 2,5 ml / min (standard).Pobór gazu <3,0 l / min. Wymagany gaz > gazu 5L / min azot lub powietrze, 2 -4.5Bar.

Chromatograf cieczowy HPLC Kolumna chromatograficzna

Chromatograf cieczowy HPLC Kolumna chromatograficzna

Chromatograf HPLC L-3000-Kolumna chromatograficzna: Może być stosowana: do kwasów, związków zasadowych i neutralnych.Dobra selektywność. Doskonała wydajność powtarzalność