Opublikowano

Konduktometry

Konduktometry, mierniki przewodnictwa / zasolenia NaCl / twardości wody TDS / temperatury. Pomiar przewodności właściwej. Konduktometry laboratoryjne, przenośne mierniki przewodnictwa. Celki konduktometryczne do pomiaru przewodnictwa z kompensacją temperatury Pt1000. Wzorce przewodności właściwej, certyfikowane standardy przewodnictwa, konduktometryczne roztwory kontrolne.

Konduktometry, celki konduktometryczne kryteria wyboru

Cena

OD 900 PLN (konduktometry przenośne) DO 2200 PLN (konduktometry stacjonarne)OD 500 PLN (celki pomiarowe standard) DO 900 PLN (celki pomiarowe specjalistyczne) ** W ofercie posiadamy celki konduktometryczne mogące współpracować z większością konduktometrów oraz mierników wieloparametrowych dostępnych na rynku. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt celem optymalnego doboru do Państwa miernika.

Celka konduktometryczna o stałej K~0.1cm-1 (0.05…30000µS/cm): niskie wartości przewodnictwa, min. pomiar przewodnictwa w wodzie destylowanej, redestylowanej, demineralizowanej / dejonizowanej.

Celka konduktometryczna o stałej K~0.7cm-1 (0.2…200000µS/cm): celka uniwersalna.

Celka konduktometryczna o stałej K~10cm-1 (100…500000µS/cm): wysokie wartości przewodnictwa, min. pomiar przewodnictwa w wodach o wysokim zasoleniu – “solankach”, stężonych kwasach itp.

Celka konduktometryczna o stałej K~0.3cm-1 (100…50000µS/cm) TYTANOWA. Unikalne rozwiązanie na rynku. Opracowana do pomiaru przewodnictwa próbek brudnych oraz lepkich (kosmetyki, kremy, detergenty, emulsje, żele, kleje, masy akrylowe, szpachlowe, dyspersyjne). Szybkie i wygodne czyszczenie pomiędzy pomiarami.Prosimy o kontakt celem optymalnego doboru oraz wyceny interesującego Państwa modelu: laboratoryjny konduktometr stacjonarny lub przenośny plus odpowiednia, pomiarowa celka konduktometryczna w zależności od zamierzonego zastosowania. Do Państwa dyspozycji przedkładamy nasze doświadczenie.

Obudowa

Laboratoryjne konduktometry, mierniki przewodnictwa przenośne i stacjonarne posiadają obudowę z kombinacji tworzyw ABS, PC oraz PET z powłoką ochronną. Są odporne na wstrząsy mechaniczne, korozję chemiczną oraz zalanie chemikaliami.Konduktometry przenośne CM35 oraz przenośne mierniki wieloparametrowe, multimierniki MM40 są dodatkowo wykonane w wersji zgodnej z IP65: “wodoodporne”, odporne na kurz oraz wysoką wilgotność.Klasyczne, pomiarowe celki konduktometryczne posiadają obudowę szklaną. Pomiarowe celki konduktometryczne, wymagające zwiększonej odporności mechanicznej są dostępne w obudowie plastikowej lub w obudowie tytanowej (rozwiązanie unikalne na rynku).

Mieszanie

Laboratoryjne konduktometry stacjonarne posiadają w standardzie mieszadło magnetyczne ze statywem i uchwytem na pomiarowe celki konduktometryczne oraz kompensator, czujkę, sensor temperatury Pt-1000. Mieszanie skraca czas odpowiedzi celki konduktometrycznej podczas kalibracji i pomiarów oraz gwarantuje prawidłową wartość mierzonego przewodnictwa w całej objętości próbki.Konduktometry przenośne jako doposażenie posiadają pomiarowe celki konduktometryczne z uchwytem, specjalnie zaprojektowanym do zamocowania naczynia kalibracyjnego poprzez wkręcenie w obudowę. Naczynie kalibracyjne / pomiarowe to PP cylinder na wzorce przewodnictwa lub analizowaną próbkę, wkręcany bezpośrednio w obudowę – rozwiązanie unikalne na rynku. W ten sposób naczynie kalibracyjne / pomiarowe, wypełnione wzorcem przewodności lub badaną próbką może być “mieszane przez potrząsanie”. Trzymanie celki konduktometrycznej za uchwyt nie powoduje wzrostu temperatury (podgrzewania w wyniku “uchwytu ręką”) analizowanego materiału, zapewniając mieszanie podczas kalibracji oraz pomiarów. Mieszanie skraca czas odpowiedzi pomiarowej celki konduktometrycznej oraz gwarantuje prawidłowy pomiar przewodnictwa w całej objętości próbki.

Tryb pomiarowy

Laboratoryjne konduktometry przenośne i stacjonarne w zależności od wersji posiadają w standardzie możliwość pomiaru przewodnictwa:

Według stabilności sygnału – programowane kryteria stabilności pomiaru przewodności: szybko, dokładnie, precyzyjnie. Stabilna wartość przewodnictwa jest podawana automatycznie przez konduktometr, bezpośrednio po spełnieniu kryterium stabilności w zależności od wymaganej dokładności pomiarowej. Automatyczny pomiar przewodnictwa, niezależny od operatora.

Według czasu pomiaru – maksymalny czas pomiaru celki konduktometrycznej jest zadawany przez operatora. Ostatnia, zmierzona stabilnie wartość przewodnictwa w zadanym czasie stanowi wartość końcową pomiaru przewodności, którą konduktometr poda jako wynik na wyświetlaczu. Przykład: pomiar przewodnictwa wody destylowanej, redestylowanej, demineralizowanej / dejonizowanej.

Pomiar ciągły – zatrzymanie pomiaru celki konduktometrycznej następuje przez operatora. Celka konduktometryczna mierzy wartość przewodnictwa w sposób ciągły do chwili, gdy operator zakończy pomiar przewodności przyciskiem STOP. Konduktometr poda na wyświetlaczu ostatnią, zmierzoną stabilnie wartość przewodnictwa w chwili zatrzymania.

Rozdzielczość

Laboratoryjne konduktometry przenośne i stacjonarne zapewniają automatyczny dobór rozdzielczości przewodności właściwej w zależności od zakresu pomiarowego:

0.01µS/cm…0.1mS/cm – mierniki przewodności: przenośny konduktometr CM35 oraz przenośne mierniki wieloparametrowe MM40

0.01µS/cm…1mS/cm – miernik przewodności: konduktometr stacjonarny BASIC 30+

0.001µS/cm…1mS/cm – mierniki przewodności: konduktometr stacjonarny GLP31+ oraz stacjonarne mierniki wieloparametrowe – MultiMiernik MM41+

Pamięć, wydruk

Laboratoryjne konduktometry stacjonarne posiadają rejestrator danych pomiarowych:

Laboratoryjny konduktometr stacjonarny GLP31+: 1 kanał x 400 wyników, pamięć parametrów kalibracji oraz historii pomiarowej celki konduktometrycznej

Laboratoryjne mierniki wieloparametrowe, stacjonarny MultiMiernik MM41+: 1 kanał x 400 wyników dla mierzonych wartości przewodnictwa, pamięć parametrów kalibracji oraz historii pomiarowej celki konduktometrycznej

Połączenie z komputerem

Stacjonarne mierniki przewodnictwa serii PLUS:

Laboratoryjny konduktometr stacjonarny GLP31+

Laboratoryjny miernik wieloparametrowy, stacjonarny multimiernik MM41+Posiadają możliwość wydruku raportu na opcjonalnej “mini” drukarce: igłowej lub termicznej oraz bezpośredniego podłączenia do komputera PC za pomocą aplikacji HYPER TERMINAL środowiska WINDOWS (wydruk raportu na monitor oraz do pliku z zapisem na dysku). Pozwalają na bezpośrednie podłączenie standardowej klawiatury PC do wprowadzania numeru i nazwy próbki przed rozpoczęciem pomiaru przewodnictwa. Raport zgodny z wymaganiami GLP w systemach ISO.

Autopodajnik próbek

Stacjonarne mierniki przewodnictwa serii PLUS, konduktometry GLP31+ oraz mierniki wieloparametrowe, multimiernik MM41+ posiadają możliwość połączenia i bezpośredniej współpracy z auto-podajnikiem próbek na 15, 20, 2×20 lub 45 stanowisk w układzie automatycznym. Współpraca za pomocą zewnętrznego, specjalnie opracowanego programu ComLABO w środowisku Windows. Sterowanie i pomiary z poziomu komputera PC. Oprogramowanie ComLABO obsłuży do 4 mierników serii PLUS, podłączonych równolegle do komputera PC. Rozwiązanie unikalne na rynku. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt.

Gwarancja

Pomiarowe celki konduktometryczne oraz wieloparametrowe multisensory są objęte 6 miesięczną* gwarancją na wady ukryte oraz uszkodzenia mechaniczne, mogące powstać podczas transportu.* Jakość celki konduktometrycznej ma bezpośrednie przełożenie na jej rzetelność pomiarową. Dostarczamy wyłącznie najwyższej klasy celki konduktometryczne, ponieważ doświadczenie wskazuje, że jest to najlepsza inwestycja w rzetelny pomiar oraz długi czas użytkowania.Konduktometry oraz urządzenia wieloparametrowe: stacjonarne, laboratoryjne i przenośne są objęte 5 letnią gwarancją.5 LAT GWARANCJI jednoznacznie określa JAKOŚĆ i RZETELNOŚĆ WYKONANIA produktów CRISON INSTRUMENTS SA. Polecamy!!!

Kalibracja konduktometru

Zaleca się kalibrację 1 punktową. Używaj wzorca przewodnictwa o wartości najbliższej spodziewanego przewodnictwa próbek. W wyjątkowych przypadkach, kiedy spodziewamy się rozrzutu przewodnictwa w szerokim zakresie, zaleca się kalibrację 2 lub 3 punktową. Zawsze przemyj elektrodę wzorcem, który będzie użyty do kalibracji przed zanurzeniem jej w fiolce kalibracyjnej. Za każdym razem nalej świeżą porcję wzorca do fiolki kalibracyjnej Przy kalibracji 3 punktowej należy pamiętać o kilku ważnych sprawach. Fiolka kalibracyjna mieści tylko około 2 ml wzorca. Wzorzec 147 µS/cm to roztwór KCl 0.001M. Poprzez diafragmę elektrody jest ciągły kontakt pomiędzy mierzoną cieczą a wewnętrznym żelem odniesienia nasyconym KCl. Ze względów konstrukcyjnych oraz na małą porcję roztworu jest to powód łatwego zanieczyszczenia wzorca zanurzoną w nim elektrodą podczas kalibracji. Jeżeli niezbędna jest kalibracja 3 punktowa, trzeba postępować kolejno:

Odkręć protektor. Oczyść czujnik pomiarowy zanurzając go kilkakrotnie w zlewce z wodą dejonizowaną. Celem jest oczyszczenie wewnętrznych elementów celi pomiarowej.

Osusz suchą bibułą.

Nalej do fiolki kalibracyjnej porcję wzorca 147 µS/cm. Zanurz czujnik kilka razy. Wylej wzorzec i nalej świeżą porcję wzorca. Zanurz czujnik pomiarowy i rozpocznij kalibrację.

Miernik poprosi o wzorzec 1413 µS/cm. Osusz elektrodę bibułą. Nie ma potrzeby przemywania wodą dejonizowaną. Nalej do fiolki kalibracyjnej porcję wzorca 1413 µS/cm. Zanurz czujnik kilka razy. Wylej wzorzec i nalej świeżą porcję wzorca. Zanurz czujnik pomiarowy i rozpocznij kalibrację.

Powtórz tą procedurę dla kolejnego wzorca 12.88 mS/cm. W przypadku, gdy ta procedura nie skutkuje poprawną kalibracją, powtórz kalibrację, ale używając większych naczynek/zlewek kalibracyjnych, zamiast fiolek, zapewniając tym samym większą porcję wzorca i zmniejszając jego zanieczyszczanie.