Opublikowano

Refraktometry lunetkowe

Najtańsze refraktometry ręczne lunetkowe do szybkich pomiarów w terenie. Pomiar płynów po naniesieniu kropli na pryzmat i zamknięciu przykrywki w celu dokładnego rozprowadzenia próbki. Odczyt wizualny przez okular na wbudowanej szklanej płytce ze skalą. Na skali widoczne jest jasne i ciemne pole, a linia ich podziału wskazuje odczyt.

Refraktometry lunetkowe powinny posiadać wbudowaną automatyczną kompensację temperatury (ATC), żeby niwelować wpływ temperatury na wartość współczynnika załamania światła. System ten oparty jest o wbudowany bimetaliczny pasek, który przesuwa układ optyczny proporcjonalnie do zmian temperatury.

Wbudowana skala umożliwia odczyt współczynnika załamania światła w praktycznej skali użytkowej, pozwalającej określić szybko żądaną wartość np. ilość cukru, stężenie alkoholu, temperaturę zamarzania.

Zestawienie refraktometrów lunetkowych