Homogenizatory

Homogenizatory laboratoryjne. Homogenizatory ultradźwiękowe. Homogenizatory typu stomacher. Homogenizatory nożowe. Młynki i młyny kruszące, tnące, kulowe. Młynki kriogeniczne na ciekły azot.