Dejonizator Basic 15

Dejonizator Basic 15:

Zasilanie: woda wodociągowa

Natężenie przepływu: 15 l/h

Pojemność złoża: 15 L

Pojemność robocza: 150g CaCO3

Przewodność: 0,1 – 5 μS/cm

Opis

 Opis

 

Dejonizatory serii BASIC to urządzenia o dużej wydajności do produkcji wody zdemineralizowanej wprost z wody wodociągowej. Jakość otrzymywanej wody w zależności od natężenia przepływu wody wodociągowej to przewodność 0,2-0,8  µS/cm. W pełni automatyczne i bezobsługowe urządzenia wyposażone są w mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy, który na bieżąco monitoruje parametry wody. Otrzymana woda spełnia wymagania normy PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI dla wód drugiego stopnia czystości. Dejonizatory serii BASIC stanowią doskonałe źródło wody o wysokiej czystości chemicznej dla zmywarek, analizatorów, autoklawów, szaf klimatycznych, łaźni wodnych.

 

Informacje ogólne

 

Dejonizator Basic 15

Zasilanie: woda wodociągowa

Natężenie przepływu: 15 l/h

Pojemność złoża: 15 L 

Pojemność robocza: 150g CaCO3

Przewodność: 0,1 – 5 μS/cm

Norma: woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego i trzeciego stopnia czystości.

Zastosowanie: woda podstawowa do celów ogólnolaboratoryjnych, do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, otrzymana woda służy do przygotowywania pożywek, roztworów buforowych, odczynników, stanowi zasilanie dla innych urządzeń laboratoryjnych – zmywarek, analizatorów, autoklawów, szaf klimatycznych, łaźni wodnych, demineralizatorów doczyszczających

 

Parametry techniczne

 

 • Urządzenie zasilane jest bezpośrednio wodą wodociągową.
 • Stopnie oczyszczanie wody:
 • filtracja na filtrach sedymentacyjnych:
 • demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym (dwujonit – silny kationit i anionit) w celu usunięcia jonów.
 • Przewodnictwo otrzymywanej wody (w zależności od natężenia przepływu wody wodociągowej) wynosi 0,1 – 5  µS/cm.
 • Punkt poboru wody – druga klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 zaopatrzony w wylewkę wody demi o zasięgu min. 2 m.
 • Możliwość samodzielnego serwisowania (łatwa wymiana modułów wymiennych).
 • Możliwość podłączenia do autoklawu, zmywarki, komory klimatycznej, itp.
 • Zasilanie: 230V/50Hz.
 • Możliwość samodzielnego montażu urządzenia.
 • Podgląd komunikatów/alarmów monitorujących.

 

Funkcje monitorujące pracę systemu:

 • Urządzenie wyposażone jest w mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy posiadający:
 • wyświetlacz LCD 2×16 znaków,
 • konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody oczyszczonej,
 • zegar wyświetlający datę oraz godzinę, 
 • alarm informujący o wymianie filtra mechanicznego,
 • alarm informujący o konieczności wymiany modułu jonowymiennego,
 • podgląd terminów serwisowych,
 • wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem zapewniające możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmu.
 • Manometr ciśnienia wody zasilającej.

 

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 160x350x510 mm

 

Parametry wody zasilającej:

Przewodność < 1200 µS/cm

Ciśnienie > 0,35 MPa 

Temperatura: 5-40 0C

Twardość < 250 mg CaCO3/dm3

Żelazo < 0,2 mg/dm3

 

Przyłącza w miejscu instalacji:

 • przyłącze zimnej wody wodociągowej ½” lub ¾”
 • gniazdko 230V

 

Informacje dodatkowe

Waga 0,00 kg