Demineralizator HLP 40SP

Demineralizatory serii HLP to najbardziej popularne urządzenia zasilane wodą wodociągową mogące sprostać wszystkim wymaganiom każdego współczesnego laboratorium w zakresie zapotrzebowania na wodę odpowiednią do celów analitycznych i instrumentalnych. Otrzymywana woda o przewodności poniżej 0,06 µS/cm spełnia wymogi norm: PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI, FP. Otrzymana woda może być stosowana do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC (w zależności od modelu).

Wersja SP:

S– Kapsuła mikro-filtracyjna 0,22/0,45 µm

P – Pompa do stabilizacji ciśnienia wody z sieci wodociągowej

Opis

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

Stopnie oczyszczania wody: 

– prefiltr osadowy 5µm,

– filtr węglowy GAC 10”,

– odwrócona osmoza,

– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,

– kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa 0,45/0,2μm.

• Wydajność dobowa ok. 960-980 dm3 (ok. 40 – 42 dm3/h).

• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 μS/cm.

• Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania.

• Dwa niezależne punkty poboru wody:

– drugiej klasy czystości,

– pierwszej klasy czystości z kapsułą mikrofiltracyjną 0,45/0,2μm.

• System zaopatrzony w zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3.

• Woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego i trzeciego stopnia czystości.

• Odpowiada pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym wymaganiom FP dla wody oczyszczonej produkcyjnej.

• Może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.

• System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.