Demineralizatory Spring 100

Laboratoryjny system uzdatniania wody o wydajności 90-100 dm3/h. Jest to system stworzony dla laboratoriów chemicznych, mikrobiologicznych, fizykochemicznych, medycznych, farmaceutycznych, badawczych o znacznym zużyciu wody przekraczającym 200 dm3 dziennie. Otrzymana woda może być stosowana do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC.

Kategoria:

Opis

Parametry techniczne

 • Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej/
 • Stopnie oczyszczania wody:
  • filtracja na filtrach osadowych,
  • filtracja na filtrach węglowych,
  • odwrócona osmoza,
  • wstępna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym
   (kolumna główna o poj. 25 dm3)
  • powtórna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym (kolumna końcowa),
  • lampa UV 254 nm (opcja),
  • kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,22 μm.
 • Wydajność ok. 90-100 dm3/h.
 • Przepływ chwilowy: 3 – 6 dm3/min.
 • Maksymalne ciśnienie filtratu (wody uzdatnionej) – 3 bar (45psi).
 • Przewodnictwo wody zdemineralizowanej poniżej 0,06 mS/cm.
 • Praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa.
 • Punkt poboru wody – pierwsza klasa czystości wg PN-EN ISO 3696: 1999.
 • Możliwość instalacji zbiornika do magazynowania wody demineralizowanej.
 • Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku.
 • Automatyczne płukanie membran.
 • Możliwość samodzielnego serwisowania.
 • Pobór mocy urządzenia ok. 25 W.
 • Wymiary (szer. x głęb. x wys.):
  • HLP Spring 100: 600x 600 x 1200 mm

Funkcje monitorujące pracę systemu

 • Urządzenia wyposażone jest w mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy posiadający:
  • wyświetlacz LCD 4×20 znaki,
  • konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody po odwróconej osmozie oraz wody ultraczystej,
  • zegar wyświetlający datę oraz godzinę,
  • informacja o aktualnym stanie pracy systemu,
  • poziom napełnienia zbiornika wody demineralizowanej (opcja),
  • alarm informujący o wymianie filtra mechanicznego i węglowego,
  • alarm informujący o wymianie złóż jonowymiennych,
  • alarm informujący o wymianie lampy UV (opcja),
  • alarm informujący o wymianie kapsuły mikrofiltracyjnej (opcja),
  • podgląd terminów serwisowych,
  • wbudowane złącze USB do komunikacji z komputerem zapewniające możliwość
  • indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmu,
  • program komputerowy umożliwiający indywidualne ustawienia progów alarmowych oraz częstotliwości serwisów.

Bezpieczeństwo

 • Przerwanie pracy pompy przy:
  • niskim ciśnieniu wody zasilającej (brak wody zasilającej) – czujnik niskiego ciśnienia,
  • pełnym zbiorniku – czujnik wysokiego ciśnienia.
 • Termiczne zabezpieczenie pracy modułu RO, automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy temperaturze wody zasilającej poniżej 4°C lub powyżej 40°C.

Jakość wody

 • Woda oczyszczona w urządzeniu HLP Spring 100 spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód pierwszego* oraz drugiego stopnia czystości.
  Przykładowe wyniki analiz wody oczyszczonej:

  • Na+,SO42-,Cl, N0₂NO3, P043- < 0.1 ppm
  • Fe, Zn, Cu, Cr, Mn < 0.1 ppm
  • bakterie < 1 cfu/ml*
  • przewodnictwo < 0,06 LiS/cm, (opór > 18 MOhm)
   *urządzenie wyposażone w kapsułę mikrofiltracyjną

Informacje dodatkowe

Waga 0,00 kg