Lepkościomierz wibracyjny SV-100 zakres 1-100000 mPas A&D

Lepkościomierz wibracyjny A&D SV-100 do pomiarów lepkości dynamicznej

Próbka o małych rozmiarach: 35 ml, 13 ml, 10 ml,  2 ml ( (dla modelu SV-1A)

Bardzo prosta obsługa

Wynik zmierzony po 15 sekundach

Zakres 1-100000 mPas

Pomiar temperatury próbki 0-160°C

Jednoczesny pomiar temperatury i lepkości

Wysoka precyzja i powtarzalność

Oprogramowanie komputerowe w standardzie

Wiskozymetry wibracyjne z drgającymi wrzecionami

Opis

Zasadniczym elementem tego typu wiskozymetrów jest element wibrujący zanurzany w badanym płynie. Urządzenie utrzymuje stałą, częstotliwość rezonansową elementu wibrującego, a amplituda drgań zmienia się wraz ze zmianami lepkości. Stopień tłumienia drgań pozwala określić lepkość absolutna próbki. Zaleta urządzenia jest możliwość stosowania w warunkach przemysłowych, dla cieczy o dużej lepkości oraz cieczy zanieczyszczonych.

 • Lepkościomierz wibracyjny A&D SV-100 do pomiarów lepkości dynamicznej
 • Jednostka pomiaru: SV-100 (Pa.s, P)
 • Zakres: 1-100000 mPas
 • Pomiar temperatury próbki 0-160°C
 • Jednoczesny pomiar temperatury i lepkości
 • Próbka o małych rozmiarach: naczynka o pojemności 35 ml, 13 ml, 10 ml, a nawet o pojemności 2 ml ( (dla modelu SV-1A)
 • Bardzo prosta obsługa. Wystarczy napełnić naczynko próbką, włączyć start i po 15 sekundach odczytać zmierzony precyzyjnie wynik
 • Wysoka precyzja i powtarzalność
 • Wiskozymetry wibracyjne z drgającymi wrzecionami
 • Pomiar ciągły od bardzo niskich do wysokich lepkości bez wymiany płytek pomiarowych.
 • Oprogramowanie komputerowe w standardzie
 • Jednoczesny pomiar i wykreślanie graficzne zmian lepkości i temperatury w oprogramowaniu komputerowym „WinCT-Viscosity”
 • Częstotliwość wibracji: 30 Hz
 • Amplituda wibracji do 1mm

W podstawowym wyposażeniu:

 • układ pomiarowy
 • jednostka sterująca z wyświetlaczem
 • statyw na stabilnej podstawie
 • podnośnik
 • uchwyt
 • naczynko pomiarowe 35-45 ml
 • kabel sieciowy
 • kabel podłączeniowy do komputera
 • Oprogramowanie do komunikacji z komputerem oraz do sterowania pracą lepkościomierza na nośniku danych do zainstalowania na komputerze, pracującym w środowisku Windows

Akcesoria opcjonalne:

 • Naczynka pomiarowe 35ml (zestaw 10 szt.) Standardowe naczynko pomiarowe, takie jak w dostawie z lepkościomierzem. Ilość próby 35-45 ml. Wykonane z poliwęglanu.
 • Naczynie pomiarowe 10ml (zestaw 10 szt. z pokrywkami) Stosowane do pomiaru małej ilości próbki. Wykonane z poliwęglanu.
 • Szklane naczynie pomiarowe 13ml. Używane do pomiaru np. rozpuszczalników
 • Naczynie pomiarowe z płaszczem termostatującym. Z króćcami przyłączeniowymi do podłączenia medium termostatującego w obiegu zewnętrznym. Stosowane do utrzymania stałej temperatury lub do zmiany w czasie i pomiaru zależności lepkości od temperatury. Wykonane z poliwęglanu. W komplecie z 4 naczynkami do małych próbek o poj. 10 ml wraz z 4 pokrywkami.
 • Kompaktowa drukarka termiczna