Multimierniki laboratoryjne MM 41

Precyzyjny, wielofunkcyjny, laboratoryjny multimiernik GLP. 2 kanały dla pomiarów pH, mV/ORP(redox), jonoselektywnych ISE, przewodnictwa, zasolenia NaCl, TDS CaCO3, T -20…150°C/0.1°C. Wszystkie pomiary z elektrochemii w ramach jednego urządzenia. pH/jonometr GLP22+ i konduktometr GLP31+ w jednym MM41+. Rozwiązanie unikalne na rynku. Obsługa po polsku.

Opis

Wieloparametrowy, wielofunkcyjny, laboratoryjny MultiMiernik MM 41+. Wszystkie z możliwych pomiarów z zakresu elektrochemii zebrane w jednym urządzeniu. Rozwiązanie unikalne na rynku. Połączenie pH/jonometru GLP 22+ z konduktometrem GLP 31+. Dwa niezależne kanały pomiarowe. Kanał nr 1: podwójny, do równoczesnego pomiaru pH/ORP(redox), przewodnictwa, zasolenia NaCl, całkowitej ilości substancji rozpuszczonych TDS w przeliczeniu na węglan wapnia CaCO3 i temperatury. Kanał nr 2: pomiar pH/ORP(redox), pomiary jonoselektywne ISE i pomiar temperatury. MultiMiernik MM 41+ posiada specjalną, unikalną na rynku możliwość współpracy z podajnikiem próbek co w połączeniu z oprogramowaniem ComLabo na PC daje możliwość jednoczesnego pomiaru pH i przewodnictwa dla dużej ilości próbek.Logiczne i intuicyjne programowanie oraz obsługa w języku polskim. Praca i raport zgodnie z wymaganiami GLP w systemach ISO. Atrakcyjna cena w stosunku do rozwiązań konkurencyjnych. Multi Miernik MM 41+ firmy CRISON to gwarancja dobrego wyboru.

Spełnione wymagania GLP, charakterystyka techniczna i zalety:

 • Diagnostyka wszystkich funkcji urządzenia przed rozpoczęciem pracy.
 • Kalibracja na 1, 2 lub 3, rozpoznawane przez urządzenie: roztwory buforowe pH, standardy
 • przewodnictwa oraz standardy “redox”. Możliwość wprowadzenia 4 krzywych kalibracyjnych dla pomiarów jonoselektywnych ISE. Każda krzywa 5 punktowa. Programowanie częstości i terminu ważności wykonywanych kalibracji. Informowanie o nadchodzącym terminie następnej. Ostrzeganie po przekroczeniu.
 • Trzy tryby pomiarowe: według stabilności, po zadanym czasie lub pomiar ciągły.
  • Pomiar według stabilności. Wynik podawany po ustaleniu punktu stabilności: szybko, standardowo lub precyzyjnie. Brak możliwości uzyskania pomiarów obarczonych błędem. Aparat kontroluje dryft i podejmuje decyzję o stabilności i zakończeniu pomiaru. Brak niepewności pomiarowej. Pełna powtarzalność.
  • Pomiar po zadanym czasie. Wynik stanowi ostatnia, zmierzona wartość przed zakończeniem pomiaru. Stosowany do procesów oraz pomiarów, prowadzonych w ściśle ustalonym (doświadczalnie lub przez normę) czasie. Do powtarzalnych pomiarów próbek o których wiadomo, że po zadanym czasie uzyskany wynik pomiaru będzie najbardziej prawidłowy. Przykłady: pomiar pH i przewodnictwa w wodach ultra-czystych, pomiary w układach “redox”, pomiary z użyciem elektrod jonoselektywnych.
  • Pomiar ciągły. Stosowany do monitorowania procesów, preparatyki roztworów oraz pomiarów prowadzonych przez doświadczonego użytkownika. Pomiar trwa przez cały czas aż do chwili świadomego zatrzymania przez operatora. Pełne monitorowanie zmian pH w czasie. Możliwość badania kinetyki zmian pH lub przewodnictwa w czasie w badanej próbce.
 • Sterowanie mieszadłem magnetycznym lub mechanicznym typu włącz/wyłącz oraz regulacja intensywności również w trakcie pomiaru. Możliwość równoległego podłączenia dwóch mieszadeł.
 • Praca i raport zgodne z wymaganiami GLP. Możliwość wydruku protokołu kalibracji dla elektrody pH, celki konduktometrycznej oraz pozostałych sensorów.
 • Współpraca z drukarką termiczną lub igłową. Możliwość bezpośredniego podłączenia do komputera PC – bezpośrednie przesyłanie danych pomiarowych, kalibracyjnych i statusu urządzenia przy wykorzystaniu opcji HyperTerminal w akcesoriach komunikacyjnych systemu Windows.
 • Możliwość podłączenia standardowej klawiatury PC. Wygodne wprowadzanie danych do raportu GLP: nazwy pracowni, operatora, oznaczanej próbki itp. Wartości pomiarowe podawane na wyświetlaczu, automatycznie zapisywane w rejestratorze danych (do 400 wartości pomiarowych na każdy kanał), drukowane lub przesyłane na monitor komputera PC. Przejrzysty format raportu.
 • Zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem. Aktualna data i czas w raporcie GLP.
 • Zliczanie czasu pracy oraz określanie stanu zużycia elektrod i sensorów.

Wyświetlacz

Logiczne oprogramowanie MultiMiernika MM 41+ zapewnia intuicyjną obsługę i komfort pracy. Podążając krok po kroku za wskazówkami na ekranie, obsługa sprowadza się do operowania klawiszami funkcyjnymi bez konieczności pracy z instrukcją obsługi. Programowanie i obsługa w języku polskim.

Jednoczesny pomiar pH oraz przewodności. Pomiar jonoselektywny.
Kalibracja pH. Kalibracja przewodności.
Kalibracja elektrody jonoselektywnej. Pamięć wyników.
Oprogramowanie ComLabo. Zbieranie i obróbka danych na komputerze PC. Praca w systemie Windows®. Wydruk raportu.

Certyfikaty

Urządzenia są dostarczane z deklaracją zgodnościz wytycznymi dyrektyw europejskich 2004/108/CE oraz 2004/95/CE, certyfikatem z testów fabrycznych oraz specyfikacją dostawy.

UWAGA !!!

Oferujemy kwalifikacje IQ/OQ/PQ oraz okresowe kalibracje przyrządu w oparciu o certyfikowane roztwory wzorców oraz symulatory pH/mV/przewodnictwa, sprawdzone i certyfikowane przez Akredytowane Laboratoria.

Aby zapewnić najbardziej optymalne warunki pracy w Państwa Laboratorium, w zależności od potrzeb, dobieramy odpowiedni model oraz akcesoria.

DOBÓR, DORADZTWO ORAZ MONTAŻ. DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI PRZEDKŁADAMY NASZE DOŚWIADCZENIE.

Parametry

Zakresy pomiarowe -2…16pH, ±2000mV
Przewodnictwo 0.001µS/cm…1000mS/cm
Zasolenie (NaCl) 5.85mg/l…311.1g/l
TDS (CaCO3), 0mg/l…500g/l
ISE, 10-6M … 10-1M
-20…+150°C
Rozdzielczość 0.1/0.01/0.001pH, 0.1/1mV, µS…mS automatyczny dobór w zależności od skali, 0.1°C
Błąd pomiaru (± 1 cyfra) ≤0.005pH, ≤0.5mV, ≤0.5% przewodnictwo/NaCl/TDS, ≤0.2°C
Powtarzalność (± 1 cyfra) ±0.001pH, ±0.1mV, ≤0.1% przewodnictwo/NaCl/TDS, ±0.1°C
Impedancja wejściowa > 1012 Ohm
Kompensacja temperatury Automatyczna z użyciem czujki temperatury Pt 1000 (A.T.C) wbudowanej w elektrodę pH lub celkę konduktometryczną lub ręczna przez wprowadzanie wartości temperatury z klawiatury.
Kalibracja pH 1, 2 lub 3 punktowa dla pH i przewodnictwa, programowana ważność kalibracji 0h…7dni.
Automatyczne rozpoznawanie buforów technicznych, wg DIN 19266, standardów przewodnictwa oraz roztworów “redox” CRISON.
Możliwość kalibracji w dowolnym punkcie pH, potencjału “redox”, wartości przewodnictwa, zasolenia NaCl i TDS (do wartości X) – kalibracja bezpośrednia.
Kalibracja teoretyczna.
Ręczne wprowadzanie wartości kalibracji.
Akceptowane wartości dla elektrody:
Potencjał asymetrii ±58mV
Nachylenie 41…62 mV/pH w 25°C
Czułość 70…105%
Automatyczne odrzucanie elektrody o wadliwych parametrach.
Informacja o przekroczeniu ważności kalibracji.
Kalibracja mV Automatyczne rozpoznawanie standardu 220mV w 25°C.
Możliwość kalibracji na dowolny standard mV.
Ręczne wprowadzanie wartości kalibracji.
Kalibracja ISE Możliwość kalibracji na 5 roztworów wzorcowych dla danego jonu w ramach 1 krzywej.
4 krzywe kalibracyjne dla każdego z dwóch kanałów pomiarowych.
Jednostki kalibracyjne: mol/l, g/l, mg/l lub mmol/l.
Kalibracja celki konduktometrycznej 1, 2 lub 3 punktowa, programowana ważność 0…99dni.
Automatyczne rozpoznawanie standardów przewodnictwa CRISON.
Możliwość kalibracji w dowolnym punkcie przewodnictwa (do wartości X), zasolenia NaCl lub wartości TDS (bezpośrednia kalibracja).
Kalibracja teoretyczna. Ręczne wprowadzanie parametrów kalibracji.
Informacja o przekroczeniu ważności kalibracji.
Automatyczne rozpoznawanie roztworów buforowych Akceptowane wartości pH: 2.00, 4.00, 4.01, 7.00, 9.21 oraz 10.90 (w temperaturze 20 lub 25°C).
Automatyczne rozpoznawanie standardów przewodnictwa Akceptowane wartości: 147µS/cm, 1413µS/cm, 12.88mS/cm i 111.8mS/cm w 25 °C (w temperaturze 20 lub 25°C).
Metoda pomiaru Według stabilności pomiaru, czasu pomiaru lub pomiar ciągły.
Wyświetlacz Ciekłokrystaliczny z podświetleniem, 128×64 punkty.
Diagnostyka przy włączeniu RAM, EPROM, EEPROM, wyświetlacz i klawiatura.
Porty wejść / wyjść 2 x elektroda pomiarowa pH, redox/ORP, wtyk BNC.
1 x elektroda jonoselektywna ISE, wtyk BNC.
1 x elektroda referencyjna, wtyk typu “banan”.
1 x celka konduktometryczna, wtyk “telefoniczny”.
Kompensacja temperatury ATC, czujnik typu Pt 1000, wtyk “banan” ø 4mm lub “telefoniczny”.
2 x zasilanie mieszadła CRISON, wtyk typu RCA.
1 x RS232C do drukarki lub komputera PC.
1 x port PS2 do przyłączenia zewnętrznej klawiatury PC.
Zasilanie Zewnętrzny zasilacz sieciowy 220V zmienny/12V stały, pobór mocy 3.3W.
Spełnione normy bezpieczeństwa elektrycznego Znak CE, 2004/95/EC.
Spełnione normy kompatybilność elektromagnetycznej Znak CE, 2004/108/EC.
Warunki otoczenia pracy Temperatura pracy +5…+40°C.
Temperatura przechowywania i transportu: -15…+65°C.
Wilgotność względna ≤80%, bez kondensacji.
Obudowa Tworzywo ABS, PC, stal emaliowana. Klawiatura PET z warstwą ochronną.
Gabaryty, masa 350x200x110 mm, 1100 gram.

Informacje dodatkowe

Waga 0,00 kg