pH-metry pehametry pomiar pH GLP 21

Precyzyjne pH-metry laboratoryjne GLP. Pomiar pH -2…16/0.001pH, mV ±2000/1/0.1mV, T -20…150°C/0.1°C. Pehametry z 3 punktową kalibracją, mieszadłem magnetycznym, pamięcią danych i opcją wydruku oraz obsługą w języku polskim. pH metr mierzy po stabilizacji. pH metry dostarczane są z certyfikowanymi wzorcami pH 4.00,7.00,9,21, naczyniami do kalibracji, elektrodą i 3M KCl. 5 lat gwarancji.

Opis

Precyzyjny pehametr laboratoryjny. W dostawie GLP 21+ kombinowana elektroda pH z kompensacją temperatury (dobierana w zależności od potrzeb), mieszadło magnetyczne, komplet trzech certyfikowanych roztworów buforowych z naczyniami kalibracyjnymi oraz roztwór elektrolitu. Logiczne i intuicyjne programowanie oraz obsługa w języku polskim. Praca i raport zgodnie z wymaganiami GLP w systemach ISO. Atrakcyjna cena w stosunku do rozwiązań konkurencyjnych. pH-metr GLP 21+ firmy CRISON to gwarancja dobrego wyboru.

Spełnione wymagania GLP, charakterystyka techniczna i zalety:

 • Diagnostyka wszystkich funkcji urządzenia przed rozpoczęciem pracy.
 • Kalibracja na 1, 2 lub 3, rozpoznawane przez urządzenie roztwory buforowe pH, oraz standardy “redox”. Programowanie częstości i terminu ważności wykonywanych kalibracji. Informowanie o nadchodzącym terminie następnej. Ostrzeganie po przekroczeniu.
 • Trzy tryby pomiarowe: według stabilności, po zadanym czasie lub pomiar ciągły.
  • Pomiar według stabilności. Wynik podawany po ustaleniu punktu stabilności: szybko, standardowo lub precyzyjnie. Brak możliwości uzyskania pomiarów obarczonych błędem. Aparat kontroluje dryft i podejmuje decyzję o stabilności i zakończeniu pomiaru. Brak niepewności pomiarowej. Pełna powtarzalność.
  • Pomiar po zadanym czasie. Wynik stanowi ostatnia, zmierzona wartość przed zakończeniem pomiaru. Stosowany do procesów oraz pomiarów, prowadzonych w ściśle ustalonym (doświadczalnie lub przez normę) czasie. Do powtarzalnych pomiarów próbek o których wiadomo, że po zadanym czasie uzyskany wynik pomiaru będzie najbardziej prawidłowy. Przykłady: pomiar pH i przewodnictwa w wodach ultra-czystych, pomiary w układach “redox”, pomiary z użyciem elektrod jonoselektywnych.
  • Pomiar ciągły. Stosowany do monitorowania procesów, preparatyki roztworów oraz pomiarów prowadzonych przez doświadczonego użytkownika. Pomiar trwa przez cały czas aż do chwili świadomego zatrzymania przez operatora. Pełne monitorowanie zmian pH w czasie. Możliwość badania kinetyki zmian pH lub przewodnictwa w czasie w badanej próbce.
 • Sterowanie mieszadłem magnetycznym lub mechanicznym typu włącz/wyłącz oraz regulacja intensywności również w trakcie pomiaru.
 • Praca i raport zgodne z wymaganiami GLP. Możliwość wydruku protokołu kalibracji dla elektrody pH oraz ORP(redox).
 • Współpraca z drukarką termiczną lub igłową. Możliwość bezpośredniego podłączenia do komputera PC – bezpośrednie przesyłanie danych pomiarowych, kalibracyjnych i statusu urządzenia przy wykorzystaniu opcji HyperTerminal w akcesoriach komunikacyjnych systemu Windows.
 • Możliwość podłączenia standardowej klawiatury PC. Wygodne wprowadzanie danych do raportu GLP: nazwy pracowni, operatora, oznaczanej próbki itp. Wartości pomiarowe podawane na wyświetlaczu, automatycznie zapisywane w rejestratorze danych (do 400 wartości pomiarowych), drukowane lub przesyłane na monitor komputera PC. Przejrzysty format raportu.
 • Zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem. Aktualna data i czas w raporcie GLP.
 • Zliczanie czasu pracy oraz określanie stanu zużycia elektrod i sensorów.

Wyświetlacz

Logiczne oprogramowanie pH-metru GLP 21+ zapewnia intuicyjną obsługę i komfort pracy. Podążając krok po kroku za wskazówkami na ekranie, obsługa sprowadza się do operowania klawiszami funkcyjnymi bez konieczności pracy z instrukcją obsługi. Programowanie i obsługa w języku polskim.

Pomiar pH w trakcie. Wynik po uzyskaniu stabilności.
Kalibracja pH. Warunki pomiaru.
Pomiar mV. Pamięć wyników.
Oprogramowanie ComLabo. Zbieranie i obróbka danych na komputerze PC. Praca w systemie Windows®. Wydruk raportu.

Certyfikaty

Urządzenia są dostarczane z deklaracją zgodności z wytycznymi dyrektyw europejskich 2004/108/CE oraz 2004/95/CE, certyfikatem z testów fabrycznych oraz specyfikacją dostawy.

UWAGA !!!

Oferujemy kwalifikacje IQ/OQ/PQ oraz okresowe kalibracje przyrządu w oparciu o certyfikowane roztwory wzorców oraz symulatory pH/mV/przewodnictwa, sprawdzone i certyfikowane przez Akredytowane Laboratoria.

Aby zapewnić najbardziej optymalne warunki pracy w Państwa Laboratorium, w zależności od potrzeb, dobieramy odpowiedni model oraz akcesoria.

DOBÓR, DORADZTWO ORAZ MONTAŻ. DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI PRZEDKŁADAMY NASZE DOŚWIADCZENIE.

Parametry

Zakresy pomiarowe -2…16pH, ±2000mV
-20…+150°C
Rozdzielczość 0.1/0.01/0.001pH, 0.1/1mV, 0.1°C
Błąd pomiaru (± 1 cyfra) ≤0.005pH, ≤0.5mV, ≤0.2°C
Powtarzalność (± 1 cyfra) ±0.001pH, ±0.1mV, ±0.1°C
Impedancja wejściowa > 1012 Ohm
Kompensacja temperatury Automatyczna z użyciem czujki temperatury Pt 1000 (A.T.C) wbudowanej w elektrodę pH lub ręczna przez wprowadzanie wartości temperatury z klawiatury.
Kalibracja pH 1, 2 lub 3 punktowa dla pH, programowana ważność kalibracji 0h…7dni.
Automatyczne rozpoznawanie buforów technicznych, wg DIN 19266 oraz standardów “redox” CRISON.
Możliwość kalibracji w dowolnym punkcie pH, potencjału “redox” (do wartości X) – kalibracja bezpośrednia.
Kalibracja teoretyczna.
Ręczne wprowadzanie wartości kalibracji.
Akceptowane wartości dla elektrody:
Potencjał asymetrii ±58mV
Nachylenie 41…62 mV/pH w 25°C
Czułość 70…105%
Automatyczne odrzucanie elektrody o wadliwych parametrach.
Informacja o przekroczeniu ważności kalibracji.
Kalibracja mV Automatyczne rozpoznawanie standardu 220mV w 25°C.
Możliwość kalibracji na dowolny standard mV.
Ręczne wprowadzanie wartości kalibracji.
Automatyczne rozpoznawanie roztworów buforowych Akceptowane wartości pH: 2.00, 4.00, 4.01, 7.00, 9.21 oraz 10.90 (w temperaturze 20 lub 25°C).
Metoda pomiaru Według stabilności pomiaru, czasu pomiaru lub pomiar ciągły.
Wyświetlacz Alfanumeryczny LCD z podświetleniem, 128×64 punkty.
Diagnostyka przy włączeniu RAM, EPROM, EEPROM, wyświetlacz i klawiatura.
Porty wejść / wyjść 1 x elektroda pomiarowa pH/mV/ORP (redox), wtyk BNC.
1 x elektroda referencyjna, wtyk typu “banan”.
1 x ATC, czujnik typu Pt 1000, wtyk “banan” ø 4mm lub “telefoniczny”.
1 x zasilanie mieszadła CRISON, wtyk typu RCA.
1 x RS232C do drukarki lub komputera PC
1 x port PS2 do przyłączenia zewnętrznej klawiatury PC.
Zasilanie Zewnętrzny zasilacz sieciowy 220-230V zmienny/12V stały, pobór mocy 3.3W.
Spełnione normy bezpieczeństwa elektrycznego Znak CE, 2004/95/EC.
Spełnione normy kompatybilność elektromagnetycznej Znak CE, 2004/108/EC.
Warunki otoczenia pracy Temperatura pracy +5…+40°C.
Temperatura przechowywania i transportu: -15…+65°C.
Wilgotność względna ≤80%, bez kondensacji.
Obudowa Tworzywo ABS, PC, stal emaliowana. Klawiatura PET z warstwą ochronną.
Gabaryty, masa 325x155x98 mm, 800 gram.

Informacje dodatkowe

Waga 0,00 kg