Pompy próżniowe membranowe MPC 601 E

Membranowa pompa próżniowa, wykonanie wg dyrektywy europejskiej ATEX, pompy próżniowe do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, EX II3G IIC T3 X, chemoodporna, chemicznie odporna na rozpuszczalniki i kwasy, próżnia końcowa <75 mbar, wydajność 63l/min. (3.8m3/h), zastosowanie: filtracja, rotacyjne wyparki próżniowe, suszarki próżniowe, systemy próżniowe.

Opis

Membranowa pompa próżniowa, laboratoryjna, chemoodporna.

Wykonana wg dyrektywy europejskiej ATEX – ILMVAC_ATEX_03-01.

Do zastosowania w strefach zagrożonych wybuchem EX II3G IIC T3 X.

Do: filtracja próżniowa, rotacyjne wyparki próżniowe, suszarki próżniowe, systemy próżniowe.

Źródło próżni przy filtracji i destylacji rozpuszczalników i kwasów.

Specyfikacja

Pompa próżniowa membranowa MPC 601 E do strefy EX II3G IIC T3 X

2 głowicowa, 1 stopniowa, ILMVAC_ATEX_03-01

Chemoodporne membrany z PTFE

Próżnia końcowa: <75 mbar

Wydajność: 63.0 l/min. (3.80 m³/h)

Gabaryty: 230 x 265 x 169 mm

W dostawie 2 metry węża próżniowego

Informacje dodatkowe

Waga 0,00 kg