Przystawka LCP do wiskozymetrów do niskich lepkości próbek

Przystawka do lepkościomierzy wg Brookfielda do pomiaru próbek o niskiej lepkości. Zakres od 1 cP (mPas) w górę. Bardzo dokładny pomiar lepkości oraz wyznaczanie szybkości ścinania i napięcia ścinającego. Dostarczana z kompletem wrzecion pomiarowych. Objętość próbki 16-18 ml. Opcjonalnie z płaszczem termostatującym do pomiaru w zakresie -10°C…+100°C oraz czujnikiem temperatury Pt 100.

Kategoria:

Opis

Przystawka do wyznaczania niskich lepkości próbek substancji, od 1 cP (mPas) w górę z opcjonalnym termostatowaniem. Pozwala uzyskiwać bardzo dokładne pomiary dla substancji o niskiej lepkości oraz wyznaczać szybkości ścinania oraz napięcia ścinające. Jest dostarczana z kompletem wrzecion pomiarowych.

  • Komora pomiarowa wykonana ze szlachetnej stali nierdzewnej, łatwy montaż i demontaż dla czyszczenia pomiędzy pomiarami.
  • Objętość badanej próbki od 16 do 18 ml w zależności od zastosowanego wrzeciona.
    W wersji LCP:
  • Płaszcz do termostatowania próbki w zakresie temperatur -10°C…+100°C.
  • Sensor typu Pt 100 do precyzyjnego pomiaru temperatury (opcja).

Informacje dodatkowe

Waga 0.00 kg