Standardowy tygiel platynowy

Tygle platynowe, zastosowanie:

Huty, przemysł metalurgiczny

Metale są analizowane za pomocą stalowych kulek lub perełek. Zwykle próbkę cieczy wylewa się na płytkę – gdzie zachodzi tzw. proces fuzji – a następnie poddaje się przepływowi promieniowania rentgenowskiego w celu analizy fluorescencyjnej. Stopy żelaza, zwłaszcza jeśli są skoncentrowane, przyklejają się do platyny (np. żużla wysokopiecowego). Tygle platynowe ze stopem Pt950 Au30 Rh20 są często używane, ponieważ dodanie złota zwiększa sztywność stopu i sprawia, że tygiel jest bardziej wytrzymały, a rod podnosi temperaturę topnienia stopu platyny.

Cementownie, przemysł cementowy

Produkcja cementu Norma UNI-EN 196 – 2 (sprawdź, czy jest to najnowsza norma) normalizuje metody badania cementu i określa, że tygle odpowiednie do tego typu analiz muszą być wykonane z platyny lub materiału ceramicznego o pojemności 20 – 25 cm3.

Platyna, w przeciwieństwie do materiałów ceramicznych, które są bardziej kruche, może wytrzymać wyższe temperatury i działanie kwasów. Służą do analizy chemicznej głównych pierwiastków, do określenia strat w ogniu, siarczanów i nierozpuszczalnych pozostałości. Aby określić zawartość krzemionki, materiał jest kalcynowany, a następnie łączony z kwasem fluorowodorowym, co sprawia, że tygle platynowe, ze względu na ich właściwości kwasoodporne, są jedyną opcją do tego rodzaju analiz. Fabryki produkujące cement używają kilku instrumentów: – Zbiorniki do wyżarzania w piecach rurowych oraz do analizy strat ogniowych w strumieniu azotu – Kapsułki do kalcynacji lub wyżarzania – Pokrywki stosowane w celu uniknięcia rozprysków w analizach z kwasem, zwłaszcza z nadtlenkiem sodu – Płytki w jednostkach fuzyjnych, które muszą być idealnie gładkie iz lustrzanym dnem, co powinno zapewniać doskonałe perły gwarantujące wiarygodność analizy fluorescencji rentgenowskiej, która w innym przypadku byłaby zniekształcona. – Stożkowe tygle ułatwiające ekstrakcję stopionego materiału. Stop Pt Au jest regularnie używany do analiz w jednostkach stapiania. Dzieje się tak, ponieważ tygle wykonane wyłącznie z platyny odkształcają się łatwiej niż te wykonane ze stopu PtAu, co nadaje tygielkowi platynowemu większą sztywność strukturalną. W tym przypadku jednak musimy pamiętać, że analiza fluorescencji rentgenowskiej może wykazać pik wartości złota.

Opis

Kod
Średnica (mm)
Wysokość (mm)
Masa (g)
Grubość (mm)
Pojemność (ml)
A00 25.5 31.0 10,0 0.23 10
A01 29.5 32.5 12,0 0.23 15
A02 30 31.5 20 0.28 15
A03 32.5 35.5 18 0.29 20
A04 35 40 30 0.39 25
A05 35 38 19 0.25 25
A06 36 40 27 0.33 25
A07 37.5 41.5 23 0.28 30
A09 39 43 28 0.27 35
A10 40 43 29 0.27 35
A11 41.5 45.5 31 0.30 40
A13 44 48.5 42 0.37 50
A14 47 46 45 0.38 55
A15 50 55 55 0.42 75
A17 56 78 78 0.49 100

Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu z Labindex!