Titrator TitroLine 5000 1 BIURETA

Prosty automatyczny titrator do miareczkowania potencjometrycznego i pH-metrycznego. Wybór standardowych metod z możliwością dopasowania do własnych wymagań. Po prostu załaduj potrzebną metodę i naciśnij przycisk Start. Wyniki zgodne z GLP wraz z krzywą miareczkowania można dokumentować na podłączonej drukarce lub w pamięci USB. Przeznaczony do rutynowych analiz w przemyśle spożywczym i napojów, ale także do dedykowanych analiz w innych gałęziach przemysłu.

Opis

Typowe zastosowania

Pomiar pH, kwasowość ogólna w winach, sokach i napojach

Zawartość chlorków / soli NaCl w produktach spożywczych (mleko, sery, sosy, majonez, musztarda, sos sojowy, ketchup)

Liczba kwasowa w chlebie i cieście chlebowym

Azot całkowity N według Kjeldahla

Chlorki w wodzie pitnej i innych próbkach

Wartość pH, zasadowość, kwasowość

FOS / TAC (BIOGAS) w biogaz jako parametr charakteryzujący stan równowagi pomiędzy lotnymi kwasami organicznymi (FOS) a substancjami o charakterze buforującym (TAC)

Kluczowe cechy i charakterystyka pracy

Możliwe są następujące tryby miareczkowania:

Miareczkowanie do punktu końcowego pH lub mV – punkt końcowy (2 EP) Miareczkowanie do jednego punktu równoważnikowego (pH i mV) z dynamicznym lub liniowym dodawaniem odczynnika do miareczkowania Ręczne miareczkowanie za pomocą zewnętrznego kontrolera typu „myszka”

Liczba metod: 5

Dostępny w wersji z biuretą 20 ml lub 50 ml.

Uruchomienie, programowanie i serwis titratorów:

DOSTARCZAMY AUTOMATYCZNE TITRATORY ORAZ ODCZYNNIKI DO MIARECZKOWANIA.
PROGRAMUJEMY METODY AUTOMATYCZNEGO MIARECZKOWANIA POD KLUCZ.
DOSTARCZAMY TITRATORY PLUS ODCZYNNIKI PLUS DOŚWIADCZENIE = ROZWIĄZANIE !!!

Nasz dział serwisowy jest do Państwa dyspozycji.

  • Kwalifikacje IQ / OQ / PQ zgodnie z wymogami audytów PCA oraz FARMACOPEIA.
  • Uruchomienie i szkolenie w zakresie pełnej obsługi i eksploatacji zgodnie z procedurami IQ / OQ.
  • Programowanie i walidacja wskazanych przez Państwa odpowiednich metod analitycznych miareczkowania.
  • Firma LABINDEX gwarantuje i zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Zapraszamy do współpracy !!!

MARCIN STANISŁAW GRZELKA
Titratory automatyczne i miareczkowanie. Titratory potencjometryczne. Titratory pH-metryczne. Titratory KF wg Karla Fischera, wolumetryczne oraz kulometryczne oznaczanie zawartości wody.

tel. +48 517 151 788

e-mail: marcin.grzelka@labindex.pl