Wzorce przewodności, certyfikowane wzorce konduktometryczne

Certyfikowane wzorce konduktometryczne, standardy przewodnictwa do konduktometrów. Wzorce przewodnictwa dla systemów ISO, HACCAP zgodne wymaganiami GLP. Do kwalifikacji operacyjnych OQ/PQ. Do wszystkich konduktometrów na rynku. Każdy wzorzec przewodnictwa zawiera certyfikat sprawdzenia i świadectwo odniesienia w stosunku do NIST. Wzorce przewodności są w ciągłej sprzedaży.

Kategoria:

Opis

Aby mierzyć poprawnie przewodność właściwą w roztworach, konduktometr z celką pomiarową wymaga regularnego przeprowadzania kalibracji z użyciem konduktometrycznych roztworów wzorcowych o znanej wartości przewodnictwa. Labindex dostarcza trzy rodzaje gotowych do użycia wzorcowych roztworów przewodnictwa. W temperaturze 25°C ich przewodność właściwa wynosi: 147 µS/cm, 1413 µS/cm oraz 12,88 mS/cm. Roztwory wzorcowe przewodnictwa firmy Crison to gwarancja dobrego wyboru.

Skład

  • Wzorzec konduktometryczny o przewodności właściwej 147 µS/cm: 0,001 M KCl
  • Wzorzec konduktometryczny o przewodności właściwej 1413 µS/cm: 0,01 M KCl
  • Wzorzec konduktometryczny o przewodności właściwej 12,88 mS/cm: 0,1 M KCl

Właściwości

Roztwory wzorcowe przewodnictwa są wykonane zgodnie z normą ASTM D1125-95. Odpowiednie i zgodne z wzorcowymi materiałami referencyjnymi (SMR) zgodnie z zaleceniami National Institute of Standards & Technology (NIST).

Ich zakres tolerancji wynosi:

  • Dla wzorca o przewodnictwie 147 µS/cm w 25°C ±5 µS/cm
  • Dla wzorca o przewodnictwie 1413 µS/cm w 25°C ±12 µS/cm
  • Dla wzorca o przewodnictwie 12,88 mS/cm w 25°C ±0,11 mS/cm

Okres trwałości: co najmniej 2 lata poprawnego przechowywania.

Parametry

Tabela wartości przewodnictwa χ roztworów wzorcowych w różnych temperaturach:

Temperatura °C Wartość χ
0 µS/cm µS/cm mS/cm
15 119 1147 10,48
16 122 1173 10,72
17 125 1199 10,95
18 127 1125 11,19
19 130 1251 11,43
20 133 1278 11,67
21 136 1305 11,91
22 139 1332 12,15
23 142 1359 12,39
24 145 1386 12,64
25 147 1413 12,88
26 150 1440 13,13
27 153 1467 13,37
28 156 1494 13,62
29 159 1522 13,87
30 162 1549 14,12

Certyfikat Analizy

Certyfikat analizy

Każdy wzorcowy roztwór przewodnictwa firmy CRISON jest dostarczany z certyfikatem analizy który zawiera: wartość niepewności, identyfikator, skład, numer partii oraz termin ważności.

Nr kat. Opis
97 01 Wzorzec konduktometryczny, przewodnictwo właściwe 147 µS/cm, 125 ml w butelce
97 11 Wzorzec konduktometryczny, przewodnictwo właściwe 1413 µS/cm, 125 ml w butelce
97 21 Wzorzec konduktometryczny, przewodnictwo właściwe 12,88 mS/cm, 125 ml w butelce
97 00 Wzorzec konduktometryczny, przewodnictwo właściwe 147 µS/cm, 250 ml w butelce
97 10 Wzorzec konduktometryczny, przewodnictwo właściwe 1413 µS/cm, 250 ml w butelce
97 20 Wzorzec konduktometryczny, przewodnictwo właściwe 12,88 mS/cm, 250 ml w butelce

Informacje dodatkowe

Waga 0,00 kg