Opublikowano

Destylarki i redestylarki do wody

Destylarki do wody, redestylarki i demineralizatory

Destylarki, destylatory, redestylarki, redestylatory oraz demineralizatory, dejonizatory do oczyszczania wody.

 • Destylarki i demineralizatory do oczyszczania wody, ogólne kryteria doboru…
  • Cena
   Najtańsze i najpopularniejsze są destylarki, destylatory metalowe. Dalej w kolejności plasują się popularne demineralizatory, dejonizatory SMART. Redestylarka, metalory redestylator oraz demineralizatory, dejonizatory o większej wydajności są poważniejszą inwestycją. Najdroższe są destylarki, destylatory i redestylarki, redestylatory w wykonaniu z grzałką w obudowie ze szkła kwarcowego, zamawiane wyłącznie do specjalistycznych zastosowań.Prosimy o kontakt. Do Państwa dyspozycji prześlemy szczegółowy cennik modelu: destylarki, destylatora, demineralizatora, dejonizatora wraz z pakietem dodatkowych, szczegółowych informacji o parametrach technicznych i zaleceniach co do poprawnego doboru oraz użytkowania.
  • Zastosowanie. Czystość wody, określona normą PN-EN ISO 3696:1999
   • I klasa – przewodność 0.1 µs/cm. Demineralizatory, dejonizatory produkujące wodę ultra czystą dla celów analitycznych w technikach HPLC, GC, ASA. Demineralizatory, dejonizatory są oparte o wstępną filtrację, odwróconą osmozę na membranach półprzepuszczalnych i deminerelizację, dejonizację na żywicach jonowymiennych.
   • II klasa – przewodność 1 µs/cm. Podstawowe demineralizatory, dejonizatory oraz redestylarki, redestylatory czyli dwie destylarki jako jedno urządzenie połączone szeregowo. Woda otrzymana z pierwszej destylacji, trafia do drugiego kotła, gdzie jest ponownie destylowana, redestylowana. Woda stosowana do analityki w technikach HPLC, GC, ASA.
   • III klasa – przewodność 5 µs/cm. Destylarki, destylatory do wody. Woda do podstawowych zastosowań w laboratorium lub na produkcji. Destylator, destylarka składa się z kotła z grzałką do którego doprowadzana jest woda z sieci wodociągowej. Ogrzewana do wrzenia woda paruje. Wytworzona w destylarce, destylatorze para wodna skrapla sie na chłodnicy, zasilanej wpływającą do urządzenia, zimną wodą wodociągową.
  • Wydajność
   • 2-5 dm³/h – małe laboratoryjne aparaty do oczyszczania wody
   • 10-30 dm³/h – średniej wydajności urządzenia do laboratorium i na produkcję
   • 50 dm³/h i więcej – systemy o dużej wydajności do celów technicznych
  • Zbiornik
   • Bez zbiornika, pobór na bieżąco z urządzenia.
   • Ze zbiornikiem, wbudowanym lub wolnostojącym, z wyłączeniem po napełnieniu.
  • Wykonanie
   • Demineralizatory, dejonizatory to modułowe urządzenia których opcjonalne elementy to:
    • Pompa do stabilizacji ciśnienia wody z wodociągu.
    • Lampa UV do wyjaławiania i absolutnej, mikrobiologicznej sterylizacji.
    • Kapsuła mikrofiltracyjna do końcowej, ostatecznej filtracji mikrobiologicznej po lampie UV.
    • Komora do sanitylizacji – okresowe czyszczenie chemiczne demineralizatora, dejonizatora
    • Dodatkowe komory filtracyjne z wypełnieniem do usuwania jonów żelaza oraz manganu
   • Destylarki, destylatory metalowe, najpopularniejsze, wykonane z metali obojętnych dla procesu destylacji.
   • Destylarki, destylatory szklane, specjalistyczne, gdy przeszkadza obecność metali ciężkich
  • Eksploatacja
   • Demineralizatory, dejonizatory wymagają jedynie okresowej wymiany tanich filtrów co 6 miesięcy oraz kolumn jonowymiennych przeciętnie raz na 2 lata eksploatacji systemu. Rezygnacja z wody chłodzącej oraz grzałek o wysokim poborze mocy gwarantuje ekonomiczną i ekologiczną eksploatację w stosunku do destylarek, destylatorów.
   • Destylarki, destylatory zużywają podczas pracy duże ilości wody chłodzącej oraz prądu. Dodatkowo, raz na kwartał wskazane jest aby usuwać kamień kotłowy z kotła destylacyjnego. Usuwanie mechaniczne jest pracochłonne. Demineralizatory, dejonizatory eliminują ten problem.