Ekstraktory do metody SOXHLETA

Ekstraktory do metody SOXHLETA są używane do ekstrakcji tłuszczów z produktów spożywczych i naturalnych. Zgodnie z metodą SOXHLETA tłuszcze są ekstrahowane z ciał stałych poprzez wielokrotne wymywanie ich przy użyciu rozpuszczalników organicznych, takich jak niskowrzące etery naftowe lub heksan. Badaną próbkę rozdrabnia się, suszy i umieszcza w gilzie ekstrakcyjnej. Gilzę umieszcza się w komorze ekstraktora, która jest zamieszczona nad naczynkiem zawierającym rozpuszczalnik organiczny. Naczynko umieszczone jest w otworach płyty grzejnej. Użytkownik ustawia odpowiednią temperaturę, aby stosowany rozpuszczalnik uzyskał temperaturę wrzenia i odparowywał w górę do chłodnicy. Rozpuszczalnik skrapla się i spływa do komory ekstraktora obmywając badaną próbkę. Po zakończonej ekstrakcji aparat Soxhleta zamyka zawór, przez który rozpuszczalnik powraca z komory ekstrakcyjnej do naczynka i rozpoczyna suszenie. Po zakończonym procesie naczynko z wyekstrahowanym tłuszczem waży się i przelicza wyniki.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 4

Wyświetlanie wszystkich wyników: 4