Opublikowano

Kriometry

Kriometry do wyznaczania temperatury topnienia

KRIOMETR  – aparat do automatycznego określania temperatury topnienia substancji chemicznych.

Zastosowanie: w laboratoriach rozwojowo – badawczych prowadzących syntezy związków chemicznych oraz dla kontroli jakości produkowanych seryjnie substancji chemicznych. Do testów oraz kontroli czystości substancji chemicznych po syntezie w laboratoriach rozwojowo – badawczych oraz farmaceutycznych laboratoriach do kontroli jakości końcowego produktu.
Wszyscy producenciHanonSelecta

Kriometry do wyznaczania temperatury topnienia w ofercie Labindex

Kriometr MP470

Kriometr MP470

KRIOMETRY MP470 aparaty do automatycznego określania temperatury topnienia substancji chemicznych: Zakres temperatury do 400 °C; Powtarzalność 0,2 ℃ przy szybkości ogrzewania 0,2 ℃ / min; Dokładność temperatury ± 0,4 ℃ (<200 ℃) ± 0,7 ℃ (<300 ℃);

Kriometr MP450

Kriometr MP450

KRIOMETRY MP450 aparaty do automatycznego określania temperatury topnienia substancji chemicznych: Zakres temperatury do 400 °C; Powtarzalność 0,2 ℃ przy szybkości ogrzewania 0,2 ℃ / min; Dokładność temperatury ± 0,4 ℃ (<200 ℃) ± 0,7 ℃ (<300 ℃);

Kriometr MP430

Kriometr MP430

KRIOMETRY MP430 aparaty do automatycznego określania temperatury topnienia substancji chemicznych: Zakres temperatury do 350 °C; Powtarzalność 0,2 ℃ przy szybkości ogrzewania 0,2 ℃ / min; Dokładność temperatury ± 0,4 ℃ (<200 ℃) ± 0,7 ℃ (<300 ℃);

Kriometr MP420

Kriometr MP420

KRIOMETRY MP420 aparaty do automatycznego określania temperatury topnienia substancji chemicznych: Zakres temperatury do 350 °C; Powtarzalność 0,2 ℃ przy szybkości ogrzewania 0,2 ℃ / min; Dokładność temperatury ± 0,4 ℃ (<200 ℃) ± 0,7 ℃ (<300 ℃);

Kriometr MP300

Kriometr MP300

KRIOMETRY MP300 aparaty do określania temperatury topnienia substancji chemicznych; Temperatura topnienia + 5 ℃ –400 ℃; Gradient temperatury 0.1–5 ℃ / min (domyślnie 0,1 ℃ / min, 50 klas); Powtarzalność 2 ℃ przy szybkości ogrzewania 0,2 ℃ / min; min; 3 stanowiska; Wyświetlacz LCD kolorowy ekran dotykowy.

Kriometr MP120

Kriometr MP120

KRIOMETRY MP120 aparaty do określania temperatury topnienia substancji chemicznych; Temperatura topnienia + 5 ℃ –400 ℃; Powtarzalność 2 ℃ przy szybkości ogrzewania 0,2 ℃ / min; Gradient temperatury 0.1 / 0.2 / 0.5 / 1/2/3/4/5 ℃ / min; 1 stanowisko; Wyświetlacz LCD kolorowy ekran dotykowy.

Kriometr WRS-3B

Kriometr WRS-3B

MODEL WRS-3B –3 stanowiska robocze; Kriometry aparaty do automatycznego określania temperatury topnienia substancji chemicznych; Automatyczna detekcja punktu topnienia badanej substancji w sposób detekcji fotometrycznej; Cyfrowy wyświetlacz LCD numeryczny, prosta alfanumeryczna klawiatura do programowania i zadawania parametrów analizy

Kriometr WRS-1B

Kriometr WRS-1B

MODEL WRS-1B – 1 stanowisko robocze; Kriometry aparaty do automatycznego określania temperatury topnienia substancji chemicznych; Automatyczna detekcja punktu topnienia badanej substancji w sposób detekcji fotometrycznej; Cyfrowy wyświetlacz LCD numeryczny, prosta alfanumeryczna klawiatura do programowania i zadawania parametrów analizy