Refraktometry Abbego Model 325

Klasyczny ekonomiczny refraktometr Abbego o wysokiej dokładności i odczycie wizualnym bez wbudowanego podświetlenia. Refraktometr Abbego o zakresie skali współczynnika refrakcji 1.3000…1.7000nD przy precyzji ±0.0005 nD, zakresie skali Brix 0.0…95.0% Brix z precyzją ±0.25% Brix. Refraktometr Abbego z wbudowanym termometrem szklanym. Podświetlenie światłem naturalnym.

Opis

Kompletny, gotowy do pracy, nowoczesny, klasyczny refraktometr ABBE’go o wysokiej dokładności i doskonałym, ocznym odczycie lunetkowym wskazania. Skala pomiarowa podświetlana światłem naturalnym. Powiększenie dla systemu optycznego 2x, powiększenie dla systemu odczytu wyniku 30x. Pomiar:

  • indeksu refrakcji [nD] w zakresie 1.3000…1.7000nD z dokładnością ±0.0005 nD,
  • pomiaru w skali [%] Brix’a w zakresie 0.0…95.0% z dokładnością ±0.25% Brix,
  • wbudowany termometr szklany,
  • możliwość podłączenia zewnętrznego ultra termostatu cyrkulacyjnego do precyzyjnego termostatowania komory z próbką w celu prowadzenia pomiaru w określonej, zadanej temperaturze w zależności od potrzeb,
  • wymiary zewnętrzne: 100 x 200 x 240 mm,
  • masa aparatu: 2,6 kg,

Informacje dodatkowe

Waga 0,00 kg