Titratory pH-Matic 23 do produktów mlecznych

Aparaty do miareczkowania pH-Matic 23: pH, kwasowość; mleko i przetwory. Zaprogramowany titrator do rutynowych analiz: pomiar pH, T, automatyczne miareczkowanie kwasowości. Kwasowość mleka w jednostkach SH. Powtarzalność 0.04 SH. Miareczkowanie do punktu końcowego pH. Aparat do miareczkowania pH-Matic to szybkość, precyzja oraz rzetelność. Intuicyjna obsługa po polsku.

Kategoria:

Opis

ATRAKCYJNY z wielu przyczyn, gównie ze względu na szybkość, dokładność i rzetelność analizy. Powtarzalność lepsza niż ± 0.04 °SH. Wydajność powyżej 150 rezultatów / godzinę.

KONKURENCYJNY. Opracowany dla małych i dużych laboratoriów analizujących mleko i przetwory. Do małych laboratoriów bo niski koszt, do dużych laboratoriów jako zastępca “starych, powolnych i dużych” uniwersalnych titratorów.

PRZEJRZYSTOŚĆ. Równoczesna prezentacja parametrów pomiarowych próbki: pH + temperatury + kwasowości całkowitej + zużytej objętości titranta + czasu analizy.

IDENTYFIKACJA. Dzięki RS 232 C wyniki można przesyłać na drukarkę lub komputer PC. Opcjonalny program TiCom pozwala na przesyłanie danych pomiarowych do komputera PC dla dalszych opracowań.

pH oraz kwasowość to parametry wyznaczane w celi kontroli i przechowywania mleka i przetworów. Wpływają bezpośrednio na smak i jakość produktów. Kwasowość mleka jest określana bezpośrednio poprzez miareczkowanie roztworem NaOH 0.1 M do pH 8.2. Zwykle wynik jest wyrażany w ºSH, ºDornic lub mg/100 ml kwasu mlekowego. Odpowiednie jednostki są wybierane przez operatora.

Intuicyjna obsługa

Parametry

Metoda

 • Objętość próbki: 10 ml.
 • Titrant: NaOH 0.1 M (standard dostępny na rynku).

Wydajność

Powyżej 150 analizowanych próbek / godzinę.

Zalety

 • Bezpośrednia instalacja.
 • Maksymalnie intuicyjna obsługa.
 • Wyniki analiz w rekordowo krótkim czasie.
 • Wszystkie reagenty podawane automatycznie.
 • Zaangażowanie operatora ograniczone do minimum.
 • Objetość próbki zredukowana do 10 ml.
 • Ogromna oszczędność odczynników.
 • pH oraz kwasowość oznaczane równolegle w próbce.
 • Powtarzalne wyniki bez konieczności kalibracji.
 • Bardzo niskie koszty utrzymania i konserwacji.
 • Wyjście RS 232 C na drukarkę lub komputer PC.
 • Rejestrator danych. Automatyczny zapis 55 rezultatów.
 • Programowanie i obsługa w języku polskim.

Analizator PH-Matic 23, nr kat. 23 02 zawiera

 • Analizator z PP biuretą o pojemności 10 ml.
 • Mieszadło magnetyczne ze statywem i uchwytem na elektrodę oraz końcówki przewodów dozujących reagenty.
 • Elektrodę pH z czujnikiem temperatury, 50 11 T.
 • Certyfikowane roztwory buforowe pH 7 i pH 4.
 • Roztwór elektrolitu CRISOLYT do elektrody pH.
 • Roztwór titranta, NaOH 0.1 M.
 • Naczynka na próbkę i mieszadełka (10 + 10 sztuk).
 • Myszkę do wygodnego sterowania i obsługi.

Akcesoria opcjonalne

 • Drukarka – termiczna lub igłowa.
 • Oprogramowanie do komunikacji z PC – 2 wersje.

Informacje dodatkowe

Waga 0,00 kg