Titratory Salt-Matic 23 do produktów mlecznych

Aparaty do miareczkowania Salt-Matic 23: chlorki; mleko i przetwory. Zaprogramowany titrator do rutynowych analiz: automatyczne miareczkowanie, oznaczanie chlorków Cl (NaCl). Potencjometryczne miareczkowanie do punktu równoważnikowego. Metoda MOHR’a. Aparat do miareczkowania Salt-Matic to szybkość, precyzja oraz rzetelność. Intuicyjna obsługa po polsku.

Kategoria:

Opis

ZALETY. Bardzo szybka analiza próbek jedna po drugiej. Dokładność, rzetelność, powtarzalność. Powtarzalność lepsza niż ± 0.5% określonej zawartości chlorków. Wydajność większa niż 60 analizowanych próbek / godzinę.

NISKA CENA. Małe przedsiębiorstwa i duże zakłady otrzymują zwrot w postaci szybkiego analizatora. Urządzenie pozwala zapomnieć o “ręcznych” analizach za pomocą tradycyjnych biuret i barwnego wskaźnika.

INTUICYJNA OBSŁUGA. Nie trzeba być specjalistą aby wykonać analizę zawartości chlorków. Urządzenie jest zawsze gotowe do pomiarów i analiz. Nie wymaga kalibracji przed rozpoczęciem pracy.

UNIWERSALNOŚĆ. SALT-Matic 23 pozwala analizować zwartość chlorków/soli w szerokim zakresie. Zapewnia przesyłanie danych na drukarkę lub do komputera PC.

Oznaczanie zawartości chlorków w prod. mleczarskich przez bezpośrednie miareczkowanie próbki AgNO3 0.1 M, zgodnie z metodą Mohr’a. Procedura analizy:

 • Umieść próbkę w naczyniu zawartym w dostawie.
 • Dodaj (tylko gdy naważasz próbke stałą) 10 ml ciepłej wody destylowanej, ok. 50 ºC.
 • Umieść naczynie z naważoną próbką w uchwycie SALT-Matic i naciśnij OK. Urządzenie rozpocznie mieszanie, doda 1 ml kwasu azotowego i zmiareczkuje próbkę względem elektrody chlorosrebrowej Ag.

Wynik jest wyrażany w standardowych jednostkach.

Intuicyjna obsługa

Parametry

Metoda

 • Próbka: ok. 1 g / rozpuszczalnik, 10 ml.
 • Roztwór titranta: AgNO3 0.1 M (standard na rynku).
 • Odczynnik pomocniczy: kwas azotowy HNO3 1 M.

Wydajność

1 analizowana próbka / minutę.

Zalety

 • Koniec ze skomplikowaną, wizualną detekcją punktu końcowego miareczkowania przy użyciu dwuchromianu jako barwnego wskaźnika.
 • Bezpośrednia instalacja.
 • Maksymalnie intuicyjna obsługa.
 • Wyniki analiz w rekordowo krótkim czasie.
 • Wszystkie reagenty podawane automatycznie.
 • Objętość próbki zredukowana do 1 grama.
 • Ogromna oszczędność odczynników.
 • Pełna powtarzalność bez konieczności kalibracji.
 • Bardzo niskie koszty utrzymania i konserwacji.
 • Wyjście RS 232 C na drukarkę lub komputer PC.
 • Rejestrator danych. Automatyczny zapis 55 rezultatów.
 • Programowanie i obsługa w języku polskim.

Analizator SALT-Matic 23, nr kat. 23 03 zawiera

 • 1 x 10 ml polipropylenowa biureta.
 • 1 pompa do podawania kwasu.
 • Mieszadło magnetyczne ze statywem i uchwytem na elektrodę oraz końcówki przewodów dozujących reagenty.
 • Metallic silver electrode 52 72.
 • Komplet reagentów do rozpoczęcia pracy.
 • Naczynka na próbkę i mieszadełka (10 + 10 sztuk)

Akcesoria opcjonalne

 • Drukarka – termiczna lub igłowa.
 • Oprogramowanie do komunikacji z PC – 2 wersje.

Informacje dodatkowe

Waga 0,00 kg