Opublikowano

Titratory

Titratory i biurety

Titratory i biurety cyfrowe. Urządzenia i aparaty do miareczkowania. Automatyczne titratory pH-metryczne, potencjometryczne, prądowe, konduktometryczne, kolorymetryczne, wolumetryczne i kulometryczne. Oznaczanie wody metodą Karla Fischera. Elektrody pH, ORP/redox, jonoselektywne ISE i referencyjne. Bufory wzorce pH, roztwory regeneracyjne, autopodajniki i akcesoria do miareczkowania.

Prosimy o kontakt celem wsparcia technicznego w optymalnym doborze aparatu / biurety do miareczkowania oraz akcesoriów towarzyszących:

  • elektroda pH (miareczkowania potencjometryczne i pH – metryczne w układach kwas-zasada)
  • elektroda “metalowa” (miareczkowania argentometryczne np. oznaczanie chlorków)
  • elektroda “redox” (miareczkowania potencjometryczne np. oznaczanie nadtlenków)
  • elektroda jonoselektywna ISE (miareczkowania potencjometryczne w układach jonoselektywnych)
  • podwójna elektroda platynowa (oznaczanie SO2 oraz oznaczanie wody metodą Karla-Fischera)
  • celka konduktometryczna (miareczkowania konduktometryczne)
  • czujnik fotometryczny “FOTOTRODA (mityczny sensor do legendarnych miareczkowań” (miareczkowanie fotometryczne w układach barwnych)

W oparciu o Państwa wytyczne przeprowadzimy wycenę interesującego Państwa, precyzyjnego aparatu do miareczkowania: automatycznego lub ręcznego do wymaganej aplikacji analitycznej.