Demineralizator Spring 5

Demineralizator Spring 5: Zasilanie: woda wodociągowa
Wydajność: 5 l/h
Szybkość podawania wody oczyszczonej: 1-2 I/min
Przewodność <0,06 µS/cm Na+, SO42-, Cl-, Br-, N02-, N03-, P043- < 0.5 ppb Fe, Zn, Cu, Cr, Mn < 0.1 ppb TOC < 30ppb TOC < 5ppb* Bakterie < 1cfu/ml** Cząstki > 0,2µm < 1/ml** Endotoksyny < 0,001 EU/ml*** RNazy < 0,01 ng/ml*** DNazy < 4 pg/µl***

Kategoria:

Opis

 

Demineralizatory serii SPRING to urządzenia zasilane wodą wodociągową o bogatszym wyposażeniu i zaawansowanej automatyce. Podobnie jak seria HLP systemy SPRING produkują wodę o przewodności 0,055 µS/cm spełniającą wymogi norm: PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI, FP IX. Urządzenia te dedykowane są dla bardziej wymagających użytkowników poprzez wyposażenie systemu w rozbudowaną automatykę umożliwiającą monitoring pracy materiałów eksploatacyjnych, archiwizację danych, indywidualne ustawienie progów alarmowych dla parametrów wody zasilającej, po odwróconej osmozie oraz ultraczystej, sterowanie funkcją automatycznego płukania modułów membranowych oraz recyrkulacją wody ultraczystej, pracę z kilkoma przystawkami jednocześnie. Systemy zaopatrzone są w szereg zabezpieczeń pozwalających na komfortową eksploatację urządzenia.

 

Informacje ogólne

 

Demineralizator Spring 5

 • Zasilanie: woda wodociągowa
 • Wydajność: 5 l/h
 • Szybkość podawania wody oczyszczonej: 1-2 I/min
 • Przewodność <0,06 µS/cm
 • Na+, SO42-, Cl, Br, N02, N03, P043- < 0.5 ppb 
 • Fe, Zn, Cu, Cr, Mn < 0.1 ppb
 • TOC < 30ppb
 • TOC < 5ppb*
 • Bakterie < 1cfu/ml**
 • Cząstki > 0,2µm < 1/ml**
 • Endotoksyny < 0,001 EU/ml***
 • RNazy < 0,01 ng/ml***
 • DNazy < 4 pg/µl***
 • Norma: woda oczyszczona w urządzeniu Spring spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696:1999 dla wód pierwszego**, drugiego i trzeciego stopnia czystości, odpowiada pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym wymaganiom FP IX dla wody oczyszczonej produkcyjnej**.
 • Zastosowanie: otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC**, GC**, hodowli bakteryjnych**, analiz biochemicznych**, biologii molekularnej***.

 

urządzenie wyposażone w lampę UV i w kapsułę mikrofiltracyjną 0,2µm 

** urządzenie wyposażone w kapsułę mikrofiltracyjną 0,2µm 

*** urządzenie wyposażone w moduł filtracyjny UF

 

Parametry techniczne

 

 • Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
 • Stopnie oczyszczania wody:
 • filtracja na filtrach osadowych (dwa stopnie),
 • filtracja na filtrach węglowych,
 • odwrócona osmoza,
 • demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym (w systemie SQF),
 • lampa UV: 185/254nm lub 254nm (opcja),
 • moduł ultrafiltracyjny UF (opcja),
 • kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2µm (opcja).
 • Wydajność systemu: min. 5 dm3/h.
 • Przewodnictwo wody zdemineralizowanej poniżej 0,06 µS/cm.
 • Praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa.
 • Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania z automatyką.
 • Punkt poboru wody – druga klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 zaopatrzony w wylewkę wody demi o zasięgu min. 2 m.
 • Punkt poboru wody ultraczystej – pierwsza klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999
 • (w opcji z kapsułą mikrofiltracyjną 0,2μm).
 • Możliwość instalacji dodatkowego punktu poboru wody ogólnolaboratoryjnej – trzecia klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 (z przeznaczeniem do mycia szkła laboratoryjnego, zasilania zmywarki, autoklawu, itp.).
 • System zaopatrzony w zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.
 • Możliwość zamiany zbiornika na zbiornik o większej pojemności.
 • Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku.
 • Możliwość podłączenia do zmywarki, autoklawu, analizatora, itp.
 • Możliwość instalacji sterylizatora UV.
 • Maksymalne ciśnienie robocze: 1 MPa.
 • Możliwość samodzielnego serwisowania (łatwa wymiana wkładów filtrujących).
 • System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.
 • Automatyczne płukanie modułów membranowych.
 • Zasilanie: 230V/50Hz.
 • Możliwość samodzielnego montażu urządzenia.

 

Funkcje monitorujące pracę systemu:

 • Urządzenie wyposażone jest w automatykę z mikroprocesorowym systemem kontrolno-pomiarowym posiadającym:
 • kolorowy wyświetlacz graficzny z funkcją Touch Panel,
 • konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa oraz temperatury wody zasilającej, po odwróconej osmozie i zdemineralizowanej w jednostkach µS/cm lub MOhm,
 • możliwość odczytu wartości skompensowanych i nieskompensowanych temperaturowo,
 • zegar wyświetlający datę oraz godzinę,
 • informacja o aktualnym stanie pracy systemu,
 • informacja o stopniu retencji modułu membranowego (stopniu zatrzymania),
 • poziom napełnienia zbiornika,
 • możliwość dozowania wody,
 • alarm informujący o wymianie modułu A (mechaniczno-węglowego),
 • prealarm i alarm informujący o wymianie modułu B (jonowymiennego),
 • alarm informujący o wymianie promiennika lampy UV (opcja),
 • alarm informujący o wymianie kapsuły mikrofiltracyjnej (opcja),
 • alarm informujący o wymianie modułu ultrafiltracyjnego,
 • graficzna i dźwiękowa sygnalizacja alarmowa,
 • podgląd terminów serwisowych,
 • wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem zapewniające możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmów,
 • wbudowane złącze USB do komunikacji z komputerem zapewniające możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmów.
 • Oprogramowanie.
 • Manometr ciśnienia wody zasilającej.

 

Funkcje zabezpieczjące pracę systemu:

 • Przerwanie pracy pompy przy:
 • niskim ciśnieniu wody zasilającej (brak wody zasilającej) – czujnik niskiego ciśnienia,
 • pełnym zbiorniku – czujnik wysokiego ciśnienia.
 • Termiczne zabezpieczenie pracy modułu RO, automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy temperaturze wody zasilającej poniżej 4˚C lub powyżej 40˚C.
 • Możliwość przerwania pracy systemu przy pojawieniu się jakiegokolwiek alarmu.
 • Możliwość autostartu systemu.
 • Podgląd komunikatów/alarmów monitorujących.

 

Wymiary (szer.xgłęb.xwys.): 290x480x540mm

 

Parametry wody zasilającej:

 • Przewodność < 1200 µS/cm
 • Ciśnienie > 3,5 bar 
 • Temperatura: 4-40 0C
 • Twardość < 250 mg CaCO3/dm3
 • Żelazo < 0,2 mg/dm3

 

Przyłącza w miejscu instalacji:

 • przyłącze zimnej wody wodociągowej ½” lub ¾”
 • gniazdko 230V
 • odpływ do kanalizacji

 

Informacje dodatkowe

Waga 0,00 kg