Homogenizator ultradźwiękowy procesowy UIP500hdT

Przemysłowy homogenizator ultradźwiękowy. Moc 500W. Częstotliwość ultradźwięków 20 kHz. Do sonifikacji próbek w przepływie typowo od 0.25 do 2.0 l/min. Sonotrody ø 15…50mm. Regulowana amplituda 50…100%.

Opis

Procesor ultradźwiękowy UIP500hd (20kHz, 500W) jest urządzeniem klasy przemysłowej do zastosowania w przetwarzaniu cieczy na małą skalę. Może być także używany do badań nad procesem w skali laboratoryjnej przed przeskalowaniem na większą moc.

UIP500hd pracuje z ultradźwiękami o częstotliwości 20 kHz. Fale ultradźwiękowe tej częstotliwości wytwarzają silną kawitację w cieczy. Efekt kawitacji może być wykorzystany w wielu aplikacjach, takich jak: emulgacja, tworzenie zawiesin, homogenizacja, rozdrabnianie komórek i ekstrakcja, deaglomeracja, odgazowanie. UIP500hd może być używany z wieloma akcesoriami, sonotrodami, wzmacniaczami i celami przepływowymi. Do przetwarzania partii produktu powyżej 5 litrów zaleca się sonifikację w celi przepływowej (w przepływie), aby osiągnąć większą jednorodność procesu. Przy przetwarzaniu w przepływieUIP500hd może zazwyczaj przerobić obiętości 0.25…2.0 L/min (rzeczywista wydajność zależy od zastosowania). Jak wszystkie homogenizatory Hielscher, UIP500hd może pracować 24 h/dobę (24 h/7 dni). Stąd wydajność dobowa to ok. 0.5…3m³. Do większej wydajności stosuje się homogenizatory o wyższej mocy.

Przemysłowa klasa i wydajność energetyczna

Ogólna wydajność energetyczna jest ważna w ultrasonifikacji cieczy. Wydajność określa jak dużo mocy jest przenoszonej z sonotrody do cieczy. Nasze jednostki sonifikujące posiadają wydajność powyżej 80%. Konstrukcjia UIP500hd spełnia wymogi przemysłowe. Przetwornik posiada obudowę klasy ochronnej IP65. Dlatego jest odporny na zachlapanie wodą i zakurzone otoczenie. Jest to możliwe dzięki nadzwyczajnej wydajności konwersji energii elektrycznej na wibracje mechaniczne. Ponieważ straty energii, które powodowałyby ogrzewanie się obudowy przetwornika są bardzo niskie, nie potrzeba stosować wymuszonego chłodzenia za pomocą skompresowanego powietrza lub wody. Co więcej, oznacza to, że więcej energii jest przenoszonej do cieczy, co daje lepszą sonifikację. Ogólna wydajność naszych urządzeń sonifikacyjnych wynosi około 80-90% od wtyku zasilania do cieczy. Przetwornik nie przenosi swojego ciepła do cieczy poprzez swoje ramię ani przez sonotrodę. Przenosi tylko wibracje ultradźwiękowe (energię mechaniczną). Pomimo tego, że ciecz będzie się nagrzewać w wyniku wprowadzonej do niej energii mechanicznej. Po zanurzeniu sonotrody w cieczy, jej temperatura zrówna się z temperaturą cieczy. Przetwornik oraz generator są połączone 3m kablem. Przetwornik może być zainstalowany w trudnych warunkach (pył, kurz, wilgoć, itp.) natomiast generator może być umieszczony w innym pomieszczeniu. Opcjonalna kontrola z poziomu komputera PC może być przydatny w celu rejestracji parametrów procesu albo przy jego optymalizacji.

Pełna kontrola amplitudy i wysoka wydajność

UIP500hd może pracować w sposób ciągły przy mocy 500W. Jak wszystkie nasze urządzenia, UIP500hd posiada kontrolowaną amplitudę. Oznacza to. Ze niezależnie od obciążenia, wielkość mechanicznych wibracji ultradźwiękowych (czyli ich amplituda) na powierzchni sonotrody będzie stała. Można regulować amplitudę elektronicznie w zakresie od 50 do 100% na przednim panelu generatora. Można także regulować amplitudę mechaniczne przy użyciu różnych wzmacniaczy nakładanych na ramię przetwornika. Po ustawieniu, amplituda będzie stała, w powietrzu, w wodzie, oleju, polimerze, zawiesinie lub emulsji niezależnie od ciśnienia. Z tego powodu, UIP500hd jak i pozostałe nasze urządzenia mogą bezpiecznie pracować w powietrzu np. w celu rozpylenia lub nebulizacji próbki. Ta cecha daje też pełną kontrolę na najważniejszym parametrze sonifikacji – amplitudzie. Amplituda w innych urządzeniach, gdzie steruje się moc zmienia się, nie dając ani wskazania ani kontroli nad rzeczywistą amplitudą sonifikacji.

Moc urządzenia będzie zależna od materiału poddanego sonifikacji (lepkość, temperatura, itp.) oraz od intensywności sonifikacji (amplitudy i ciśnienia). Maksymalne obciążenie wynosi 500W. Przy wszystkich obciążeniach do 500W procesor UIP500hd może pracować w sposób ciągły, także w trybie 24 h/7 dni. Dopóki samemu nie chcesz zatrzymać UIP500hd, urządzenie nie musi być zatrzymywane.

Automatyczne Strojenie Częstotliwości

Jak wszystkie nasze ultradźwiękowe urządzenia, UIP500hd posiada inteligentne Automatyczne Strojenie Częstotliwości. Gdy urządzenie zostanie włączone, generator wykryje optymalną częstotliwość pracy układu przetwornik-wzmacniacz-sonotroda. Następnie ustawi przetwornik na taką częstotliwość. Poprawia to ogólną sprawność energetyczną i niezawodność naszych urządzeń ultradźwiękowych. Podczas pacy, optymalna częstotliwość robocza może przesuwać się, np. w wyniku zużywania się sonotrody na skutek powstawania wżerów kawitacyjnych albo w efekcie zmian jej długości (np. przez zmiany temperatury podczas sonifikacji). System Automatycznego Strojenia Częstotliwości wykryje te i przystosuje częstotliwość roboczą. Wszystko co trzeba zrobić, to włączyć urządzenie. Generator wykona strojenie częstotliwości w ułamku sekundy.

Testy wykonalności

Procesor ultradźwiękowy UIP 500 jest często używany dla sprawdzenia wykonalności ultradźwiękowych procesów w partii albo małym systemie przepływowym. The UIP500hd może pracować na statywie zarówno z celą przepływową, jak i zlewką. Praca w zlewce jest typowa dla wstępnych testów wykonalności. O ile nie posiadamy szczegółowych informacji o wpływie ultradźwięków na przetwarzanie danego materiału, polecamy sonifikować swoje próbki przy różnych intensywnościach, przez różny czas, w zlewce, w celu sprawdzenia wpływu sonifikacji na dany materiał. Przy dłuższych sonifikacjach może być wymagane chłodzenie, np. w łaźni chłodzącej, ponieważ płyn podgrzewa się szybko w efekcie działania ultradźwięków.

Prosty i skuteczny

UIP500hd jest bardzo prosty w instalacji i obsłudze. Akcesoria np. cele przepływowe oraz wzmacniacze mogą być łatwo zamontowane. Wszystkie przedmioty są zazwyczaj składowane w magazynie, więc czas dostawy jest bardzo krótki.

Informacje dodatkowe

Waga 0,00 kg