Titratory Salt-Matic 23 do wody

Aparaty do miareczkowania Salt-Matic 23: chlorki; analiza wody. Zaprogramowany titrator do rutynowych analiz: automatyczne miareczkowanie chlorków Cl [mg/l],[ppm] w H₂O. Potencjometryczne miareczkowanie do punktu równoważnikowego. Metoda MOHR’a. Aparat do miareczkowania Salt-Matic to szybkość, precyzja oraz rzetelność. Intuicyjna obsługa po polsku.

Kategoria:

Opis

ZALETY. Bardzo szybka analiza próbek jedna po drugiej. Dokładność, rzetelność, powtarzalność. Aparat wyspecjalizowany w analizie chlorków z automatycznym wyznaczaniem punktu równoważnikowego końca miareczkowania.

OPTYMALNA CENA. Małe i duże laboratoria otrzymują zwrot w postaci szybkiego analizatora Cl. Urządzenie pozwala zapomnieć o “ręcznych” analizach za pomocą tradycyjnych biuret i barwnego wskaźnika.

INTUICYJNA OBSŁUGA. Nie trzeba być specjalistą aby wykonać analizę zawartości chlorków. Urządzenie jest zawsze gotowe do pomiarów i analiz. Nie wymaga kalibracji przed rozpoczęciem pracy.

UNIWERSALNOŚĆ. SALT-Matic 23 pozwala analizować zwartość chlorków/soli w szerokim zakresie. Zapewnia przesyłanie danych na drukarkę lub do komputera PC.

Zawartość chlorków w wodzie jest oznaczana poprzez bezpośrednie miareczkowanie próbki 0.1M AgNO3, metoda MOHR’A. Z SALT-Matic użytkownik musi jedynie umieścić 10 ml próbki wody w naczyniu zawartym w dostawie. Urządzenie wykona całą resztę… Doda kwaśny roztwór rozcieńczający i przeprowadzi automatyczną analizę. Wynik jest wyrażany w ppm zawartości chlorków [Cl-] lub w ppm zawartości soli [NaCl].

Intuicyjna obsługa

Parametry

Metoda

 • Objętość próbki: 10 ml
 • Roztwór titranta: AgNO3 0.01 M (standard na rynku), do stężeń chlorków 10-300 ppm. Do wyższych zawartości jonów chlorkowych jest wymagany, bardziej stężony roztwór AgNO3
 • Odczynnik pomocniczy: kwas azotowy HNO3 1 M

Wydajność

1 analizowana próbka / minutę.

Zalety

 • Koniec ze skomplikowaną, wizualną detekcją punktu końcowego miareczkowania przy użyciu dwuchromianu jako barwnego wskaźnika.
 • Bezpośrednia instalacja.
 • Maksymalnie intuicyjna obsługa.
 • Wyniki analiz w rekordowo krótkim czasie.
 • Wszystkie reagenty podawane automatycznie.
 • Objętość próbki zredukowana do 10 ml.
 • Ogromna oszczędność odczynników.
 • Pełna powtarzalność bez konieczności kalibracji.
 • Bardzo niskie koszty utrzymania i konserwacji.
 • Wyjście RS 232 C na drukarkę lub komputer PC.
 • Rejestrator danych. Automatyczny zapis 55 rezultatów.
 • Programowanie i obsługa w języku polskim.

Analizator SALT-Matic 23, nr kat. 23 08 zawiera

 • 1 x 10 ml polipropylenowa biureta
 • 1 pompa do podawania 1M roztworu HNO3
 • Mieszadło magnetyczne ze statywem i uchwytem na elektrodę oraz końcówki przewodów dozujących reagenty
 • Metalowa elektroda chlorosrebrowa Ag 5276
 • Komplet reagentów do rozpoczęcia pracy
 • Naczynka na próbkę i mieszadełka (10 + 10 sztuk)

Akcesoria opcjonalne

 • Drukarka – termiczna lub igłowa.
 • Oprogramowanie do komunikacji z PC – 2 wersje.

Informacje dodatkowe

Waga 0,00 kg